Taggen van waterlopen

osmose als de ingebouwde validatie zijn een hulpprogramma’s die tags toetsen aan de regels die voorgesteld worden op de wiki’s
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Osmose

Vaststellingen voor gans Vlaanderen.
http://osmose.openstreetmap.fr/nl/errors/?country=belgium_flanders&item=xxxx

Vaststellingen op naam.
http://osmose.openstreetmap.fr/nl/byuser/?username=henke54#

Die osmose is ook niet “alleswetend” he, want die geeft een fout aan een straatnaam met 2 namen ;
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Osmose/issues#5030 ,
doch heb dit al eens gemeld, maar weinig “reactie” op gekregen ;
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=31935
https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/1735

Ik ben het ook niet altijd eens met Osmose, maar een kruising tussen twee 2 wegen zonder aan te geven of er een tunnel of een brug is, is onvolledig.

BTW, als we deze discussie niet zouden hebben, had een van ons al lang jouw rivier kunnen verbeteren door overal tunnels (culverts) of bruggen te plaatsen :slight_smile:

Ok, ik zal zoveel mogelijk alle waterlopen, die ik map, NIET als layer -1 taggen, doch als men een waterloop in kaart brengt, die door een (ondoorzichtig) bos bijvoorbeeld loopt, en in dat bos een weg doorkruist, kan men niet zien of dat een brug(getje) of een tunnel is, en dan tag ik enkel maar het kruisend stukje waterloop met layer -1 … misschien best zo … :wink:

Ook zou ik de Gewestcode van een VHA waterloop (VHAG-code = Identificatiecode voor een VHA-waterloop binnen het Vlaams Gewest) willen toevoegen, en doe dit via de label ‘ref’ , of bestaat er een andere of betere manier hiervoor ?

Er zijn nogal wat mensen die tegen het toevoegen van allerlei externe referenties zijn, zeker als ze niet zichtbaar zijn tijdens eens survey in het veld. Als je ze toch wil toevoegen, zou ik voor ref:vhag of zo gaan.

VHAG is een manier om een waterloop uniek te vernoemen, en word klaarblijkelijk meer en meer bijgevoegd bij de naam van de waterloop, want die naam kan soms erg verschillen.

Bovendien kan je makkelijk die VHAG zien op geopunt (waterlopen) ;
‘Kaarten en Plaatsen / VHA-basislagen’ en dan ‘Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA-waterloop.namen’ aanvinken .
Dan inzoomen op een waterloop, en die aanklikken.
En dan op ‘Naam van de VHA-waterloop’ klikken.
Daar kan men dan de VHAG / naam / alternatieve benamingen(alt_name) / lengte van die waterloop bekijken .

Henke, wat ik wel lastig vind aan die VHAG is dat je geen onderscheid ziet tussen bovengrondse en ondergrondse waterlopen. Bij mij in Halle is er nogal wat gekanaliseerd…

joost, volgens mijn begrip is VHAG een unieke codenummer om een waterloop te definieren, daar er (soms) waterlopen zijn, die 1 naam gekregen hebben op geopunt ('het kind moet ne naam hebben he ;p ), maar die (soms) dan uit verschillende andere waterlopen is ‘samengesteld’ , en aldus om vergissingen te vermijden, best vernoemd worden , samen met die VHAG … just my 2 cents …
Voorbeeld :
Grote Nete (VHAG : 8501) ;
bij wikipedia gaat Grote Nete maar tot Lier (en is ‘maar’ 44km lang volgens hun), om dan met Kleine Nete de Nete (of Beneden Nete) te vormen ;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Nete

Bij geopunt is die Beneden Nete of Nete OOK als Grote Nete benoemd, en aldus 101757,23 m lang , met 1 enkele VHAG (8501)

ander voorbeeld :
Stampkotbeek (VHAG : 5274) ;
heeft als alternatieve namen : Wallebeek - Lozerbeek - Molenmeersbeek (waarschijnlijk omdat die namen van zij-vertakkingen komen)

cadgis geeft ook al wel eens verschillende namen aan een waterloop t.o.v. geopunt …

en zo zijn er nog vele voorbeelden … wie heeft er nu gelijk ? wikipedia of geopunt of cadgis ? ;p

Ik neem alvast de VHAG van geopunt als referentie … wat jullie ?

Aan de brug van de E19 over de “Nete” hangt een bord met “Nete”, niet “Grote Nete”. Heb daar gisteren speciaal opgelet. Dus niet zoals in Geopunt…

JUIST DAAROM is het belangrijk van die VHAG als ref bij te voegen om geen vergissingen te maken bij het noemen van een waterloop he … of het nu Nete of Grote Nete of Beneden Nete is, de VHAG blijft dezelfde → 8501 :slight_smile:

goed als ref:VHAG dan.

VHAG ?
Sorry voor de vraag naar een teer punt misschien.
Maar is er dan ook een WHAG voor Wallonië, daar liggen toch ook waterlopen als Maas of Meuse ? Als buitenlander zie ik Belgie als een geheel, maar slechts de VHAG wordt genoemd, vandaar mijn verwondering ?

In Belgie heb je alles in veelvoud, bv. 4 ministers van milieu. Veel dingen gebeuren op gewestelijk vlak en dus Vlaams / Waals / Brussels / Duitstalig.

Gerhagenloop of Uilenkoploop ? Op verschillende sites van o.a. W.E.T. en ANB en Erfgoed en Wikipedia en nog eens wikipedia word er vermeld van een Gerhagenloop, doch Geopunt noemt die Uilenkoploop, met alt_name Gerhagenloop . Wie is eigenlijk degene die beslist, hoe die waterloop werkelijk noemt ?
M.a.w., wie moeten wij (in OSM) als referentiepunt van waterloopnamen nemen ? :roll_eyes:

edit ; heb contact gehad met W.E.T. ; Gerhagenloop , door Gerhagen, tot aan grens met Okselaar, en dan verder noemt die waterloop Uilenkoploop →
https://www.openstreetmap.org/way/508954065#map=17/51.03942/5.01281

Normaal gezien nemen we wat we ter plaatse zien.
Bij gebrek aan bordje ter plaatse moet je een keuze maken. Ik zou eerder Geopunt volgen. Je kan ook de alt_name overnemen.
Dan zijn beide namen al opgenomen en kan je op allebei zoeken. Een andere mapper kan dan de namen nog altijd omwisselen.

p.s. Beide Wikipedia artikels zijn slecht, want er staan (bijna) geen bronnen bij. Iets wat bij een goed artikel wel het geval is.

Nu ‘spreek je jezelf een beetje tegen’ he, want, jij pleit altijd voor de ‘dingen ter plaatse te verifieren’, doch, als de mensen van ‘ter plaatse’ zelf zeggen, hoe die waterloop noemt, dan zullen die het toch wel beter weten zeker :wink: . Maar nu , zeg je , dat Geopunt gelijk heeft, en aldus geef je ‘de alleenheerschappij’ van het benoemen van namen over aan Geopunt/AGIV :stuck_out_tongue: .
En Geopunt zelf heeft me eens ooit geantwoord, dat ze het benoemen van namen overlaat aan de ‘plaatselijke gemeente’ … :stuck_out_tongue:
P.S. ; Heb in dit verband maar een mail naar W.E.T. gestuurd →

Ik ging ervan uit dat WET een overheidsinstantie was, net zoals AIV. Dus met nul lokale kennis. Blijkbaar is dat niet het geval.
Dus voor mij was er weinig onderscheid tussen het lijstje van referenties dat je had opgegeven.

Mijn mail is verstuurd naar Willy Vanwesemael(W.E.T.) → http://www.hbvl.be/cnt/blipe_01707264/gerhagen-is-limburgse-poort-tot-de-merode
:wink:

Als iemand (zoals ik o.a.), een (nieuwe)waterloop map in een gebied, en nadien de landuses e.d. in de omgeving wil corrigeren door die op de juiste plaats te zetten, is dat ‘dikke klote’ om geplakte landuses e.d. los te krijgen . Op vele wegen is dat ook het geval. :roll_eyes:
Wat is de beste oplossing daarvoor? →

Ik deel je pijn. Als je JOSM gebruikt, kan je de landuse selecteren en volledig losmaken (wegen losmaken “G”)
De landuse is dan ook wel losgemaakt van alle andere landuses.

Je kan je verschillende zaken doen. Ik gebruik de modus "Wegnauwkeurigheid verbeteren “W”. Dat is misschien wel een plugin.
Je kan dan vrij gemakkelijk de positie van de oude knopen verzetten.
Andere mogelijkheid is de landuse opzij te zetten en volledig opnieuw te tekenen. Dan met Geometrie vervangen, kan je de oude (opzij gezette landuse) vervangen door de nieuw getekende en toch de historiek behouden.

Voor de overlappende, losgemaakte landuse knopen geven wel een warning bij het uploaden. Maar die kan je automatisch laten herstellen.
Misschien is er nog een betere methode ?