Taggen naar de letter of naar de geest?

Over het algemeen wordt er vrij strikt omgegaan met voetpaden, fietspaden en gewone paden. Een paar weken geleden heb ik een niet ontwikkeld deel van het dorp waar ik woon, in beeld gebracht en kwam daarbij ook bij deze situatie.
Eigenlijk is het duidelijk wat hier ligt: een fietspad en een voetpad, maar de borden ontbreken (nog). Naar de letter van OSM zou je beide paden dus gewoon als pad moeten taggen, maar dat lijkt mij een beetje van de gekke. Volgens de regels zouden er twee paden naast elkaar ingetekend moeten worden die eventueel later veranderd kunnen worden naar een voetpad en een fietspad, maar mijn voorkeur zou uitgaan naar het inteken met één lijn en daarvan een gescheiden voet en fietspad te maken (pad met voetgangers en fietsers op designated).
Wat heeft jullie voorkeur?

Enkele overwegingen:

  • Wees voorzichtig met het nemen van een voorschot op een toekomstige situatie: de bouw of aanleg van iets kan stil komen te liggen, sterk worden vertraagd, of anders uitpakken dan je verwacht.
  • Kom je er niet vaak dan maak je misschien een andere afweging dan wanneer je er regelmatig komt en de situatie dus in de gaten kunt houden.
  • Plaatsing van verkeersborden kan soms best lang op zich laten wachten (foto is van 11 september zie ik).
  • Bij de weginrichting wordt tegenwoordig nogal eens gewerkt met suggestie i.p.v. met verkeerstekens een verplichte plaats op de weg toe te wijzen. Het is dus mogelijk dat borden achterwege blijven.

Wat ik zou doen: een lijn tekenen op de plaats van het pad met de rode stenen en de tags meegeven: highway=path, sidewalk=left/right (afhankelijk van de tekenrichting). Surface=paving_stones en specifieke access-tags kunnen erbij. Eventueel een note-tag toevoegen met een boodschap als “Borden ontbreken op dit moment waardoor dit vooralsnog een algemeen pad is”.
En de bollard niet vergeten aan te geven.

Dat zou ervoor pleiten om op basis van de inrichting van de locatie toch de kennelijk bedoeling te taggen, ook als er geen expliciet bord bijstaat.

In OSM wordt (ook door mij) gebruik gemaakt van Duck tagging. . Het “fietspad” zou ik dan ook taggen als highway=cycleway, traffic_sign=none.

Map what’s on the ground!

Als we de highways correct mappen routeert het goed; voor het routeren zijn aanvullende tags betreffende verkeersborden niet eens nodig - is ook niet mijn hobby. De tag traffic_sign=none, daar ben ik zeker geen voorstander van; deze voegt imho niets toe en als de gemeente later alsnog een bord plaatst…?

Zo heb ik ook de buitendijkse “fietspaden” in Zeeland als cycleway getagd. Nergens staat een bord fietspad, want het zijn servicewegen van Rijkswaterstaat. … , maar ze kwaken als fietspad.

Mag en kun je er met de auto komen?

En iemand mag de duitsers dit ook wel eens uitleggen. Al hun fiets- en voetpaden worden daar aangelegd als highway=path + bicycle=designated + foot=designated.
Op een path mag je als auto gewoon rijden. Terwijl er wel gewoon een (equivalent van ons) verkeersbord G11 staat.

Maar ik zie de lastigheid zelf ook wel. Bij mij in het dorp zijn ze een weg aan het reconstrueren en daar zijn nu losliggende fiets/voetpaden gemaakt. Een strook asfalt, links rood, rechts zwart, gescheiden met een witte lijn. Tja, is dat nu een fietspad waar je ook mag lopen of een voetpad waar je ook mag fietsen?

In het algemeen: als er twee paden met verschillende gebruiksdoelen zo dicht bij elkaar liggen, wat moet je er dan mee? Ik zie dat in bossen ook: een zandweg waar een strookje asfalt langs is gelegd voor fietsers. Moet je dat nu als twee wegen taggen of niet? Ik vind het op de kaart niet uitzien als er twee wegen naast elkaar liggen die ofwel op elk kruispunt een gezamenlijke node hebben ofwel met vier nodes kruisen. Zo iets dus.

De buitendijkse “fietspaden” in Zeeland zijn geheel ingericht als fietspad. Er lopen ook knooppuntroutes overheen. Ze zijn gewoon smal met bankjes en fietsenrekken. Er staat een verbodsbord voor motorvoertuigen en paarden. Ze zijn ook nodig voor dijkcontrole en evt. werkzaamheden. Soms kom je nog een bord “eigen weg Rijkswaterstaat” tegen. De Duitse manier van taggen had natuurlijk ook gekund, want dan rendert het ook als fietspad. Het is al weer een tijd geleden dat ik er heb gefietst. Jan Remi en Ad Verburg zullen beter op de hoogte zijn momenteel.

Een reden en argument om ‘naar de letter’ te taggen is dat je dan gewoon de wettelijke regels kunt toepassen. Het genoemde ‘Duck tagging’ geeft meer ruimte voor interpretatie. Dat vergroot de kans op heen-en-weer-edits en verschil in tags voor vergelijkbare situaties.

De bovenliggende discussie is dan natuurlijk of OSM meer belang heeft bij ‘wettelijk’ of bij ‘praktisch’ taggen. Op trajecten met een onverplicht fietspad of een suggestiefietspad rijd ik met de racefiets over het algemeen liever op de weg. Dat sommige automobilisten dit niet accepteren of de regels niet begrijpen is irritant maar ik laat me niet wegjagen als ik ergens mag rijden.

Het pad in Kerkrade zou bij routeplanning voor fietsers de voorkeur mogen krijgen boven de weg; de weg zou indien nodig/gewenst wel in een route opgenomen moeten worden. Highway=cycleway of highway=path met bicycle=designated maakt voor de meeste routers waarschijnlijk geen of weinig verschil, denk ik zo. Misschien is bicycle=yes wel beter en bicycle=yes eventueel ook op de parallelle weg (die er in genoemd geval niet is).

Waterschap wegen / paden

De buitendijkse servicewegen (de breedte is zo’n 2 tot 4 m) van het Waterschap Scheldestromen zijn prima geschikt op over te (brom)fietsen of te lopen.
De bebording is zeker niet consequent (overblijfsel van vroeger toen er meerdere waterschappen waren?)
Wat in elk geval helpt om al te drieste autobestuurders daar weg te houden zijn de swing_gates, in combinatie met een rij paaltjes of flinke stenen/betonblokken.
Meestal staat het bord C12 (motorvoertuigen m.u.v. brommer) bij een toegang, soms evenwel C01, met een onderbord “Eigen weg…enz.” (in dit voorbeeld loopt er alleen een wandelroute over).
Hoe te taggen… Het ziet er uit als een fietspad, dus is het een fietspad zegt de één. Nee, het is een service_road, en zo ziet het er uit, want er staan borden bij, zegt de ander.
Afwegend kom ik tot service_road met toegang beperkingen.

Onbeborde wegen / paden

Zoals uit het bovenstaande al blijkt ben ik geneigd naar een ‘letterlijke’ invulling.
Maar in met fotovoorbeeld van EOSfoto vind ik het gepast met één lijn met de tags highway=path; horse=yes; mofa=yes; moped=yes; segregated=yes; sidewalk=right (of left).
Horse/moped/mofa zijn immers niet verboden. Wel is het fysiek geblokkerd voor auto’s.
Ook met twee lijnen is goed (iets meer werk om te tekenen, maar duidelijker/informatiever voor de kaartgebruiker), elk met hun eigen tags.
Daarom mijn voorkeur voor twee paden.

Highway=path implicieert motor_vehicle=no volgens de wiki’s en in de tabel van de toegangsbeperkingen staat motorcar=no er als default.

Een zandweg en fietpad vind ik wel ieder een lijn waard. Het is dan inderdaad wel behelpen met verbindingen die in de praktijk niets voorstellen maar wel in de database moeten.

Meningen zijn nogal verdeeld dus, maar dat was ook wel te verwachten, vandaar dat ikzelf ook twijfelde in dit geval. Mijn regel is te taggen naar de Wettelijke status (dus met bebording), maar soms kom je iets tegen (zoals in dit geval) dat je eigenlijk gewoon wilt afwijken van die regel. Zeker als het looks like a duck… :wink:

In zo’n geval ben ik van mening dat je gewoon één lijn zou “moeten” tekenen, zeker als er niet een duidelijk bord fietspad (welk maakt ff niet uit) naast het zand gedeelte ligt. Op alle andere wegen tekenen we immers ook geen fietspad (of ruiterpad) naast de weg, als er niet duidelijk een bord staat. Behalve dat het niet uitziet is het ook nog eens behoorlijk inconsequent tov verharde wegen (bibeko/bubeko).

Als de gemeente later alsnog een bord plaats dan.? Gewoon aanpassen naar NL:G11, NL:G12a of :NLG13 met bijbehorende andere tags als moped=designated etc. Het voordeel van een traffic_sign=none is dat we dan meteen weten dat het geen officieel fietspad is. Mochten we voor dit soort fietspaden een beter tagging weten dan duck-taggen dan zijn ze snel gevonden en aangepast. In Duitsland tagt men autosnelwegen zonder snelheidslimiet met maxspeed=none. Daarvan zou je kunnen zeggen dat ze helemaal geen maxspeed zouden moeten taggen maar het voegt m.i. wel degelijk informatie toe en voorkomt dat er abusievelijk toch een verkeerde maxspeed getagt wordt.

Met bebording fietspad naast een zandweg heb je weg+fietspad net zoals een verharde weg met fietspad erlangs. Als de zandweg zelf is afgesloten voor bijna alle verkeer met een barrière of C1 of voor alle motorvoertuigen met een C12 dan is er geen sprake van gescheiden verkeersstromen en zou één lijn kunnen volstaan.
Voor een zandweg met strookje asfalt zonder bebording kun je echter de ondergrond niet goed aangeven als je slechts één lijn tekent. Surface=sand is misleidend voor fietsers terwijl surface=asphalt de aard van de weg geen recht doet.

En dan kan er nog de onduidelijkheid zijn: geldt een verkeersbord alleen voor de zandweg of het pad of voor beide tegelijk?

Dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. De vrees is allicht dat de tag te pas en te onpas gebruikt gaat worden, zoals voor alle paden zonder bebording. Er kunnen gekke henkies zijn die het zo gaan interpreteren…

Taggen wat er niet is, lijkt mij niet echt een goed idee.

Hetzelfde heb je eigenlijk ook gewoon bij elk trottoir dat naast de rijbaan ligt. Daar ontbreekt ook de mogelijkheid om de verharding of oppervlakte van het trottoir van apart te taggen.
In het geval van de bosweg zou ik er dan voor kiezen om surface=asphalt te gebruiken omdat dit het belangrijkste is voor verkeer dat wel toegestaan is op die weg (ervan uitgaande dat er bijvoorbeeld een C1 met uitgezonderd fietsers staat).

Het idee is om te verklaren waarom je iets tagt wat er formeel niet is, althans niet in die vorm. Want formeel is er geen fietspad maar een algemeen pad. Het wijst andere mappers erop dat de oorspronkelijke mapper wel degelijk bewust was van het feit dat er geen verkeersbord stond. Al schept het juist een nieuw risico, namelijk dat een zogenaamde ‘wheelchair mapper’ op basis van traffic_sign=none meent de tagging te moeten veranderen.

Taggen wat er niet in is wordt in meer situaties gebruikt, zoals backrest=no op een bankje of shelter=no op een bushalte. Of noexit=yes zodat andere mappers zich niet hoeven af te vragen of ergens een stuk weg of pad niet is ingetekend.

De status van een trottoir is binnen OSM anders dan van een fietspad. Het overgrote deel van fietspaden in Nederland is als lijnelement gemapt terwijl (bewust!) slechts een fractie van trottoirs zelfstandig is gemapt. Een iets minder klein deel van trottoir is wel ‘bijgetagd’.
En hoewel voetpaden net als fietspaden hele wisselende ondergronden kunnen hebben zijn trottoirs gewoonlijk betegelde voetpaden.

Bij een C1 met uitgezonderd fietsers slaat de bebording blijkbaar op het geheel en dan valt er iets te zeggen voor je keuze. Toch is het voor mijn idee niet helemaal taggen wat er is. Highway=track wordt gebruikt voor een weg, dus een traject breed genoeg voor een voertuig. Voeg je surface=asphalt toe dan heb je een asfaltweg gemapt.
Dan kun je het beter mappen als cycleway of path. Maar dan mis je de zandweg en ook als die verder niet toegankelijk is is die wel map-waardig.

Gelukkig hebben we dit soort situaties niet zo heel erg veel (hoewel…) maar in de kern zijn we het echt wel eens, @AndriesWijma: het blijft een manco dat je dit niet apart kunt aangeven. Ik gebruikte het voorbeeld van de trottoirs even om aan te geven dat die ook gewoon als asfalt getagt worden, terwijl de verharding straatstenen of klinkers zijn.

Het is ook niet helemaal taggen wat er is, maar dat is het taggen voor twee aparte “rijbanen” ook niet, want als het zandpad niet duidelijk gescheiden is van de asfaltstrook, is het tekenen van twee wegen dat ook niet. Het blijft dus behelpen in dit soort gevallen.