Taggen fietswegen 'auto te gast'?

Je moet niet highway=cycleway gebruiken, cycleway= kun je best gebruiken want dat is een toevoeging van wat de fietsinfrastructuur op de weg is.
bicycle_road lijkt me de verkeerde tag. Uit de wiki lees ik dat dat betekent “alleen fietsers, met uitzondering van wat aangegeven is”. Dat zijn geen nederlandse fietsstraten, bij ons wordt geen vervoersmiddel uitgesloten bij een fietsstraat. Een fietsstraat in Nederland heeft ook geen juridische status. Het is slechts een indicatie naar de weggebruikers om met fietsers rekening te houden.
Ik heb onlangs de Meinweg terugverandersd van highway=cycleway naar highway=unclassified+cycleway=cyclestreet. Dat vind ik de beste oplossing.

Ik ben wel gevoelig voor de argumentatie van dvdhoven. Zou je het vervelend vinden de tag cycleway=cyclestreet te zien aangepast worden in cyclestreet=yes ?

Onderstaand bord in Delft is volgens mij precies wat je beschrijft “alleen fietsers, met uitzondering van wat aangegeven is”. Komt dus voor in Nederland. Dus hier is de tag bicycle_road eventueel wel van toepassing, eens?

Eerste opzet op basis van deze discussie en bestaande wikipagina’s staat nu op https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Fietsstraat

Waarom twee tags (cyclestreet en bicycle_road) die dezelfde bedoeling hebben? In beide varianten zoals in de Wiki-pagina van Michiel geschetst kan toch óf cyclestreet=yes óf bicycle_road=yes gebruikt worden. Een van beide lijkt me genoeg.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/2015-04-01#HoofdstukIII

motorcycle, valt niet onder het zijaanzicht auto symbool, dus motor_vehicle kan niet.

bij dit specifieke onderbord op deze foto zou het zijn: motorcar= yes en moped=yes

Maarre… als motorrijder zou je hier niet mogen rijden ?

Ja, geen motor, staat geen motorfiets symbool op het bord…maar en ook niet met een motorfiets met zijspan.
Zijwaarts auto is categorie personenauto’s
Bij verkeersbord, C11, icoon motorfiets, verboden, ook voor zijspan (voor motorfietsen)

Als je symbolen gaat gebruiken voor uitbreidingen krijg je rare situaties.
Ik zou dat verkeersbesluit wel eens willen zien.
Of daar motorvoertuigen in staat op bewust omschreven is de motorfiets te weren.

en dan nog mofa=yes

op een andere plaats in Delft staat het wel met motorfiets symbool.
Pijpering kaart met bord.
Verkeersbesluit

of
Delftgauwseweg

Zoeken bij de overheid op verkeersbesluit en fietsstraat

Bij de verkeersbesluiten, links onder het kopje “Gerelateerde informatie” externe bijlage staan vaak de kaarten. !
Op de pdf kaart vaak diep inzoomen, dan zie je ook de verkeersborden en infoborden oa. fietsstraat.

Mij is altijd geleerd, dat een onderbord de beperking van het bord mag opheffen, informatie mag geven en niet de werking van het bord mag uitbreiden.
Daarom heb ik het vermoeden, dat dit bord niet juridisch correct is.

Ok, in Pijnacker ook een uitgebreid onderbord gevonden waarbij motorrijders ook zijn toegestaan (zie hieronder of https://www.mapillary.com/app/?pKey=_n55YwZulSlIDoPLWq8j9A&focus=photo&lat=52.022871666666674&lng=4.435008333333371&z=17&x=0.5708387735042579&y=0.5423732411933485&zoom=0.46296296296296297 )

Deze weg is nu getagged als hw=residential + cyclestreet=yes +uitzonderingen toegestaan. Dit rendered als een normale weg. Volgens de opgestartte wiki pagina en eerdere discussie is het juridisch gezien eigenlijk een fietspad. De Duitse aanpak volgt echter ook het principe van hw=residential + bicycle_road=yes + uitzonderingen toegestaan , dus meer de nadruk hoe de weg praktisch wordt gebruikt ipv juridisch.

Vraag aan allen: Zal ik hier highway wijzigen naar cycleway? Of de wiki aanpassen zodat we toch de Duitse methode volgen…

Helemaal mee eens, dit lijkt me op zich geen juridisch correcte combinatie van borden, maar zolang ze er hangen gelden ze wel gewoon, ook als ze niet kloppen:

De basis is gelegd in de Wegenverkeerswet:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2016-03-15#HoofdstukII_Paragraaf2_Artikel14

Voor weggebruikers is het RVV (een AMvB) van belang:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2017-01-01#HoofdstukIII_Paragraaf2_Artikel67

En voor de wegbeheerders is er (naast de eerder aangehaalde Uitvoeringsvoorschriften -die een Ministeriële Regeling zijn) ook nog het eigenlijke BABW (een AMvB, dus een stapje hoger in de juridische boom) :
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004826/2015-06-20#HoofdstukII_Paragraaf2

Interessant vind ik dat bij de opsomming onder {e} precies het type uitbreiding wordt aangeduid zoals dat in de hier geposte foto is toegevoegd aan een G12 (Verplicht fietspad), maar in het BABW wordt dit gebruik alleen toegestaan voor borden die het einde van iets aanduiden (resp. erf, voetpad, ruiterpad, fietspad).

En kennelijk wordt met “voortvloeien” van ge-/verboden iets anders bedoeld dan met het “aanduiden” dat onder {b} wordt genoemd (anders geen reden voor {e} en slaat {b} dus niet op borden zoals G12 (RVV Bijlage 1: Hoofdstuk G. Verkeersregels), maar alleen op de eerdere hoofdstukken met borden die veel meer directe ge- en verboden hebben?

Dat precies, dat zie ik niet, ik zie een vierkant bord met een G11 icoon er op met aanduiding fietsstraat op hetzelfde bord ook toegestaan vervoersicoontjes. Er is dus geen sprake van een onderbord.

Uitvoering rond.

Zie het ook niet beschreven bij afzonderlijke borden

Naar mijn lezing is er niets in de WVW of de eerder aangehaalde onderliggende regelgeving (RVV, (Uitvoeringsvoorschriften bij) BABW) dat in de weg staat om een bord uit Bijlage 1 RVV tegen een bepaalde achtergrond te zetten op een bord, ook lees ik er niet in dat onderborden fysiek gescheiden moeten zijn van het hoofdbord.

In beide foto’s in dit topic staat het “onderbord” duidelijk onder het primaire bord en is duidelijk dat het uitwijding op het bord erboven is
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=648925#p648925
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=649195#p649195

Het plaatsen van een RVV-bord tegen een rechthoekige achtergrornd gebeurt veelvuldig, zowel bij “zone-borden” als de C1’s tegen spookrijden die op een gegeven moment voor meer zichtbaarheid van een gele achtergrond werden voorzien.

Volgens mij dus niet is strijd met BABW, en ook al zou dat zo zijn, dan is het in beginsel nog gewoon rechtsgeldig, zie de Nota van Toelichting / jurisprudentie bij artikel 62 van het RVV (“Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.”)

Vooralsnog heb ik de wiki pagina https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Fietsstraat aangepast waar ik de keuze open laat: taggen op basis van de bebording OF taggen op basis van wegtype (Duitse aanpak). De effecten op de rendering zullen ook wel een rol hebben gespeeld bij de Duitse aanpak denk ik nu. Ook het voorbeeld in Pijnacker langs het spoor heb ik vooralsnog ongewijzigd gelaten: is nu getagged naar de Duitse aanpak ondanks bebording fietspad.

Mijn voorkeur heeft het om een fietspad te taggen als een fietspad, dus cycleway:
-Dat is consistent met het gebruik om hier de G-borden leidend te laten zijn

-Dat voorkomt dat je allerlei niet genoemde vervoerswijzen opeens moet gaan uitsluiten (ruiters mogen hier bijvoorbeeld ook niet komen), maar als je ze niet tagt dan krijgen ze met een ander type highway dan cycleway wel standaard toegang

-Dat voorkomt ook gerommel met andere verkeersregels: een fietspad is geen rijbaan, de overige highwaysoorten wel. Er zijn meerdere verschillen in de regelgeving tussen wel- en niet rijbanen (bijvoorbeeld snelheid brommers, eisen aan verlichting etc.).

Elke renderer kan bij cycleway met tags voor toegestane motorvoertuigen ervoor kiezen om iets te verzinnen voor de weergave.
Vanuit oogpunt van consistentie lijkt het mij goed als de wiki daarop aanstuurt en we zulke uiteenlopende praktijken zoveel mogelijk beperken.

In een fietsstraat mag je ook gewoon met een motor rijden. De “auto” in zijaanzicht staat voor alle motorvoertuigen, dus ook vrachtauto’s en bussen. Paar weken geleden mijn theorie A gehaald :wink: Hierin wordt ook aandacht aan het concept “fietsstraat” besteed. Er zijn vragen als: “kun je hier een vrachtauto verwachten?”/“kun je hier een tractor verwachten?”. Antwoord: JA.

Wanneer er een onderbord een auto in vooraanzicht staat, heeft dit alleen betrekking op motorvoertuigen op meer dan 2 wielen, dus personenauto’s, vrachtautos, bussen en motoren met zijspan. Zie het voorbeeld in Pijnacker. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze het motorfiets-symbool hebben weergegeven.

Gefeliciteerd!

Interessant, dat is nieuw voor mij, heb je misschien een bron daarvan?
Anders leuk om dat aan je rij-instructeur of examinator te vragen :wink:

In het RVV had ik dat nog niet zien staan (niet in Bijlage 1 met borden en ook niet in de verkeersregels)

Op zich past het deel mbt vrachtwagens en bussen wel bij wat je ziet bij de beschrijving van de auto in vooraanzicht bij C7 (“Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen”), alleen dat ook motoren zijn inbegrepen wijkt af (dus dan zou auto in zij-aanzicht gelijk zijn aan auto van voor-aanzicht + motor (van zij-aanzicht) ? …


Denk fout, wat zaken in mijn eigen verhaal aangepast

behalve

uit de RVV begrippen.
motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

nu de plaatjes naast elkaar, dan valt het verschil meer op

Een symbool van een auto in zijaanzicht heeft een andere betekenis dan vooraanzicht? Hoeveel % van de mensen zou dat weten?? Dat was nieuw voor mij.

Een zijaanzicht symbool omvat dus veel meer dan een vooraanzicht auto symbool?

Parkeerbord E8 heeft een dwars autoplaatje.

Begrijp ik het dan goed dat fsteggink met zijwaart autosymbool zegt, dat je hier met de motor mag parkeren?

Regeling voertuigen.