Szlaki turystyczne

Witam …

Czy s? jakie? ustalenia w kwestii kre?lenia szlaków turystycznych ?

Najwi?kszy problem jest z Polskimi kolorami szlaków. Najbardziej pasuje mi do tego relacja + tagi nat_ref=red, nat_ref=blue … ew name=nazwa_szlaku np “Ma?opolski Szlak Papieski” etc ? Mo?e mo?na by co? zdzia?a? w kwestii renderowania takich szlaków ?

Na wiki mo?na przeczyta? ze highway = footway → Equivalent to highway=path + foot=designated. Wi?kszo?? szlaków to drogi le?ne, wtedy sadze ze trzeba da? highway=track z odpowiednimi restrykcjami access, kiedy jest to ?cie?ka wydeptana na “szeroko?? stop” to my?l? ze highway = footway.

My?l? ze kwestia szlaków rowerowych tez powinna by? jako? ogarni?ta. Z tego co wiem w Polsce nie ma oznacz? które mo?na by podpi?? pod ncn_ref lub rcn_ref … chyba ze w?a?nie tutaj wpiszemy kolory?? Czy to jest poprawne ?

Update: na Wikipedi znalaz?em co? takiego :slight_smile:
Ponadto po?ród szlaków pieszych, oprócz podstawowych szlaków turystycznych, wyró?nia si? szlaki spacerowe, szlaki doj?ciowe i ?cie?ki dydaktyczne (np. przyrodnicze, historyczne). Szlaki rowerowe nie s? drogami rowerowymi w rozumieniu Ustawy “Prawo o ruchu drogowym”.

Wed?ug tej strony http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Relation:route kolory powinny by? wpisane w tagu symbol=‘symbol description’. Poniewa? nie ma u nas chyba innych oznacze? jak kolorowy pasek na bia?ym tle, wi?c imho wystarczy wpisa? symbol=red/green/blue itd. W innych krajach maj? jeszcze krzy?yki, trójk?ty i oni maja gorzej :slight_smile:

Z szlakami rowerowymi chyba b?dzie tak samo. Niektóre z nich maja oznaczenia ncn_ref, np. szlak R66 wokó? Zalewu Szczeci?skiego.

Sam nie wiem jak oznacza? ?cie?ki le?ne na których zmie?ci?by si? samochód, ale gdzie z oczywistych wzgl?dów wje?dza? nie wolno.

W UK u?ywaj?, do tego highway=bridleway.
np: http://openstreetmap.org/?lat=54.4361&lon=-2.9949&zoom=14&layers=B000FTFT

Na Map_features jest napisane, ?e to dla koni, ale to nie do ko?ca prawda, bo chodzi tu przecie? o wóz z koniem. Brytyjczycy potocznie mówi? na szerokie drogi ‘le?ne’ (cho? oni za du?o lasów nie maj? :P), czyli raczej na te, bez nawierzchni, gdzie nie wolno wje?d?a? samochodem, cho? da?o by si?, w?a?nie bridleway.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bridleway#Bridleways
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:SP2546_cyclistsBridleway.jpg

My?l?, ?e wszystkie te, gdzie a? si? prosi ?eby wjecha? terenówk?, ale legalnie mo?e tylko le?nik to bridleway. :smiley:

W mojej okolicy w Szwarzwaldzie oznaczamy je jako highway=track do tego odpowiednio tracktype=grade(1-5) i prawa “dostępu”.

Dotychczas oznaczalem, prawdopodobnie niepoprawnie, sciezki rowerowe w moim miescie z “ref= szlak” np. “ref=Zielony szlak” i w osmarender poprostu nazwa “Zielony szlak” pojawiala sie wzdluz sciezki na szaro. Natomiast ostatnio widzialem ze w niektorych miejscach w Europie sa tagi marked_trail_yellow=yes, marked_trail_blue=yes ale nie wiem jak sie renderuja.

Przy okazji to bardzo fajnie wygladaja trasy narciarskie, http://openstreetmap.org/?lat=44.46594&lon=-70.89355&zoom=15&layers=0B00FTF :slight_smile:

Dawno tu nie wchodzi?em wiec uaktualniam temat.

Temat jest dobrze opisany tutaj.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hiking

My?le ?e nale?y u?ywa? path poniewa? cycleway, footway oraz bridleway to pochodne path z na?o?onymi odpowiednimi tagami.
Dodatkowo relacji “route” do oznaczania nazw/kolorow szlaków. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations/Routes

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Appr … tures/Path
highway=path is a generic path, either multi-use, or unspecified usage. The default access restriction of highway=path is “open to all non-motorized vehicles, but emergency vehicles are allowed”.

highway=path+bicycle=designated+foot=yes is considered equivalent to highway=cycleway
highway=path+foot=designated is considered equivalent to highway=footway
highway=path+horse=designated+bicycle=yes+foot=yes is equivalent to highway=bridleway

Dodatkowe tagi:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Surface
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:smoothness
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:trail_visibility
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sac_scale

Widz?, ?e w Relation:route pojawi? si? i tag „color”. No to spraw? koloru mamy rozwi?zan?. A „symbol” niech zostanie dla symboli. Ju? widzia?em takie szlaki u nas w terenie (najwyra?niej nie obs?ugiwane przez PTTK, ale przez kogo? innego).

No u nas sprawa wydaje si? jasna, ale np. w Rumunii oprócz kolorowego paska jest jeszcze kó?ko, krzy?yk i trójk?t :wink:
IMO i tak w symbol trzeba by wpisa?, ?e jest to pasek na bia?ym tle, czego osobi?cie jeszcze nie czynie :wink:

Symbol jest opcjonalny, wi?c gdy jest „domy?lny” to IMHO mo?na, a nawet warto (lepszy jednolity brak symbolu ni? ten sam symbol opisany na dziesi?? sposobów) pomin??. Zostawi?bym wi?c ten tag na specjalne okazje.

Mo?e warto by zrobi? zbiorczy WikiProject dotycz?cy szlaków pieszych w Polsce? Wyja?ni?oby si? tam takie sprawy jak standard tagowania i podlinkowa?o wszelkie lokalne projekty.
To samo ch?tnie bym widzia? dla szlaków rowerowych.

W lasach w okolicach Piaseczna sa jeszcze szlaki jeden z pomaranczowa kropka i drugi z zielona podkowa. Ten z zielona podkowa nawet na krotkim odcinku pokrywa sie z zielonym szlakiem PTTK :frowning:

A to inny element w tamtej okolicy ktory ostatnio zmapowalem i mialem lekkie watpliwosci co do tagowania:
http://openstreetmap.pl/balrog/sany9299.jpg :smiley:

A czy ten z zielon? podkow? to nie przypadkiem szlak konny?

I w czym problem? Mi?dzy innymi po to powsta?y relacje, ?eby nie by?o problemów z tagowaniem pokrywaj?cych si? tras.

Jestem za przygotowaniem osobnej strony na temat szlaków w Polsce, oraz analogicznej dla maniaków MTB :slight_smile: (czyli mnie równie? :)).
Jak tylko b?d? mia? chwile czasu postaram si? przygotowa? co? na start (o ile mnie kto? nie ubiegnie :). My?le ze wzorowanie si? na wersji angielskiej jest dobrym punktem zaczepienia.

Co to pokrywaj?cych si? szlaków par? razy ju? widzia?em ten problem. Wy?le ?e to najlepszy czas na wprowadzenie jakiego? schematu przygotowania szlaków w formie “check listy” tak aby ujednolici? ten typ oznakowania.

Tylko, ?e szlaków pieszych jest jakie? 100 na województwo. Mo?e lepiej trzyma? je na stronach województw w?a?nie? “U mnie” wygl?da to na razie tak: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland_Szczecin#Piesze

Natomiast dla szlaków krajowych taka strona na pewno by si? przyda?a. Plus opis jak w ogóle szlaki tagowa?

Chodzi?o mi pewnego rodzaju odpowiednik Polskich wersji stron http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hiking oraz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle gdzie mogliby?my spisa? podsumowanie tej dyskusji.

Odno?nie spisu szlaków na stronach Wiki, nie mia?em tego w planach ale pomys? jest przydatny.

Kiedy? prowadzi?em mailowa rozmow? z “Pannem z PTTK”. O ile pami?tam PTTK nadzoruje tylko cz??? szlaków czyli np dba o malowanie. Maj? one te? konkretne numery i nazwy. Aby by?o ?atwiej województwo ma w?asny rejestr swoich szlaków z w?asn? numeracja i oznaczeniami.

Nie wiem wi?c czy klasyfikacja wg województw jest poprawna. Je?li chodzi o szlaki turystyczne to ja w pierwszym przeb?ysku inteligencji my?l? raczej o krainie geograficznej lub pa?mie górskim. Zawsze mo?na utrzymywa? jedna stron? z baz? szlaków w danym regionie turystycznym i dodatkowo kopie dla danego województwa.

Wy?le ?e ten guide o tym jak opracowywa? szlaki jest potrzebny w pierwszej kolejno?ci :slight_smile:

Jestem za jedn? stron? z ogólnymi wytycznymi i linkami do projektów lokalnych. Tak, ?eby z jednego miejsca mo?na by?o dotrze? do wszystkich relacji opisuj?cych szlaki. Osobno dla szlaków pieszych, osobno dla rowerowych.

Je?li chodzi o szlaki rowerowe to ?l?skie s? opisane tutaj (do podlinkowania na stronie zbiorczej):
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland_Slaskie/?l?ska_Sie?_Tras_Rowerowych
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland_Slaskie/Gliwickie_?cie?ki_rowerowe

Szlak pieszy na razie opisa?em jeden, a w?a?ciwie tylko dwa jego krótkie kawa?ki (spisane przy okazji opisywania ?cie?ek rowerowych), wi?c na razie le?y na ogólnej stronie rejonu:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland_Slaskie#Szlaki_piesze

Trochę nekroposting, ale moim zdaniem trzeba coś zrobić z mapowaniem szlaków turystycznych. Po ostatnim czyszczeniu nazw szlaków z pola “name” ścieżek się sytuacja trochę się poprawiła, ale co do zasady ze szlakami jest źle. Dziś znalazłem taki kwiatek:
http://osmapa.pl/#lat=49.5724&lon=22.2880&z=16&m=os

Z całą pewnością szlak czerwony nie zaczyna się w środku lasu, i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, że ten przebieg jest źle zaznaczony, bo szlak idzie ścieżką (naniesioną przeze mnie przed chwilą, więc na osmapa jeszcze niewidoczną) jakieś 200 metrów na północ. Itd itp. Szlaki są porwane, pokawałkowane, a ich przebieg wątpliwy.

Co poprawiłoby sytuację? Moim zdaniem następujące kroki:

 • napisanie od zera instrukcji mapowania szlaków na wiki. Obecnie istniejące strony (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Tutoriale/Szlaki i http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Turystyka)) są praktycznie bezużyteczne.
 • zebranie i aktualizowanie w jednym miejscu katalogu wiarygodnych źródeł informacji o szlakach. To oczywiście trail.pl, ale też mnóstwo źródeł wojewódzkich i gminnych
 • rozpoczęcie dialogu z PTTK na temat udostępnienia projektowi śladów GPS szlaków które oni jak rozumiem obecnie zbierają
 • rozpoczęcie akcji społecznej zbierania śladów GPS i opisów szlaków turystycznych we współpracy z trail.pl. Wystarczyłaby moim zdaniem dobra nagroda

Czy są jacyś chętni na podjęcie tego wysiłku? Najlepiej zacząć od punktu 1. Kto ma doświadczenie w mapowaniu szlaków?

Ja zacząłem od ostatniego kroku w Górach Wałbrzyskich (lub nawet raczej zgodnie z rozpiską szlaków, do znakowania których przyznaje się PTTK Wałbrzych na swojej stronie www). Dla mnie trail.pl nie jest wiarygodnym źródłem, a piszę to na podstawie podejrzenia sobie tamże znanych mi szlaków z mojej okolicy. A nagroda, cóż, zwykle sama wycieczka takim czy innym szlakiem jest dla mnie wystarczającą nagrodą :slight_smile: (zwykle, bo zdarzają się szlaki fatalnie oznakowane i koszmarnie zarośnięte).

Chyba jesteś zbyt dużym optymistą… raczej zaczną zbierać, kiedy okaże się, że innego wyjścia naprawdę nie ma…

Domiss,

 1. Gdzie są dostępne te ślady szlaków? Czy coś trzeba porysować czy wszystko naniosłeś?
 2. Mi chodziło o konkurs na zbieranie dokładnych śladów, inaczej te tysiące szlaków trudno będzie ogarnąć w przewidywalnym czasie.
 3. Masz już spore doświadczenie, podziel się nim na stronie http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Turystyka PROSZĘ :-)))
 4. Żeby coś już zrobić wysłałem email do http://cotg.pttk.pl z prośbą o udostępnienie śladów szlaków w ramach projektu mapowania szlaków woj. małopolskiego (z funduszy unijnych). Ciekawe co mi odpiszą…
 1. Wszystko od razu nanoszę. Ale dobrze, że pytasz, przypomniałeś mi, że warto wrzucić te ślady do osm.
 2. Jestem jak najbardziej za.
 3. Najpierw trzeba by było uaktualnić kilka tłumaczeń wiki, potem porobić do nich linki - tym mogę się zająć w wolnym czasie (czyli za kilka dni). Przydałyby się linki do filmików pokazujących tworzenie relacji szlaku na podstawie śladu GPS (lub lepiej śladu GPS i geotagowanych zdjęć) - czyli ktokolwiek widział i zna link, warto się podzielić ;).
 4. Też jestem ciekaw. Myślę, że są oddziały PTTK, które są nowoczesne i skomputeryzowane (w sensie - mają dokładne ślady GPS swoich tras i ich to kręci), ale są i takie, w których podstawa to papier i kontrolowany chaos. Chciałbym, aby mój pesymizm się nie sprawdził…

Czy mógłby ktoś potwierdzić istnienie tego szlaku w takiej formie (nazwa Krotoszyn - Długołęka)? Czy został on przekształcony w szlak “Zduny - Długołęka”? (http://szlaki.pttk.pl/spis/01.html)
http://www.openstreetmap.org/relation/3159766#map=10/51.3756/17.3419