Sykkelgate, sykkelprioritert gate og rødmalt gate

I dagens regelverk finnes skiltet “sykkelgate”, hvor bilkjøring ikke er tillatt. SVV innfører nå skiltet “sykkelprioritert gate”, hvor det er ordinære regler, men hvor det er en forventning om selvregulering hos bilister (tilsvarende fietsstraat i NL, men forskjellig fra fietsstraat i BE). I tillegg har vi i Stavanger gater som simpelthen er rødmalte med sykkelsymboler, uten skilting.

Jeg tenker at førstnevnte greit kan tegnes i OSM, men de to sistnevnte er vanskeligere. De to innebærer ingen juridiske forskjeller fra vanlig vei. Spesielt sistnevnte tenker jeg må tegnes som en ordinær vei, men det går an å legge inn at den er rødmalt om det er interessant.

Sykkelprioritert gate som er formelt skiltet burde kunne tegnes som det, men da må det være slik at det ikke kan forveksles med sykkelvei. Jeg har sett at diskusjonen rundt dette i NL/BE konkluderer med at man skal bruke cyclestreet=yes. Det blir i så fall lands-spesifikke regler for hva dette innebærer i praksis. For Norges del vil det ikke innebære noe i praksis, så det er jo greit.

Hva tenker andre om dette?

Det ser greit ut for meg med highway=* + cyclestreet=yes for sykkelprioritert gate. Så langt har vi highway=* + cycleway=shared i wiki, men la oss se flere kommentarer til dette her. Forstår det slik at de rødmalte gatene har samme regler som “sykkelprioritert gate”.

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljovennlig-transport/sykkeltrafikk/pilotprosjekt-for-sykkel/sykkelgate-med-begrenset-biltrafikk/

I den forstand at “sykkelprioritert gate” ikke har noen særskilte regler, så er det helt riktig at rødmalte gater har eksakt samme mangel på særskilte regler.

Forskjellen er at når det er skiltet, så er det en juridisk definisjon, som kan endres øyeblikkelig ved lovendring, uten noen endringer på bakken. Det vil aldri kunne skje med en rødmalt gate.

Jeg mener derfor at de to bør behandles forskjellig, selv om de i praksis er like i dag. Jeg håper at de blir forskjellige i praksis også i ikke altfor fjern fremtid.