Sykkelanlegg som veksler mellom å være sykkelfelt og sykkelvei

Jeg sitter og ser på noen eksempler av sykkelanlegg som på en strekning veksler mellom å være sykkelfelt (adskilt med veimerking) og sykkelvei (adskilt med rabatt). I fremtiden vil det bli veldig mye mer av dette, siden SVV har innført hevet sykkelfelt/enveisregulert sykkelvei (ERSV) med obligatorisk nedramping til sykkelfelt i hvert eneste kryss.

Spørsmålet er hvordan man skal tegne dette. I nevnte eksempler var det i det ene tilfellet bare ignorert, slik at det var tagget som sykkelfelt på hele strekningen, mens i det andre tilfellet var det tagget sykkelfelt i kjøreveien, og der hvor det er bygget som sykkelvei, er det i tillegg tegnet en sykkelvei som kobler til kjøreveien.

Det første tilfellet er en bypass av en rundkjøring. Der har jeg fjernet sykkelfelt-taggingen på kjøreveien og tegnet en separat enveiskjørt highway=cycleway med cycleway=sidepath https://www.openstreetmap.org/edit#map=19/58.95349/5.70527.

Det andre tilfellet er en bypass av en bussholdeplass. Der har jeg tegnet sykkelfeltene/-veiene som separate enveiskjørte highway=cycleway med cycleway=lane, og der hvor det er bygget som sykkelvei, endrer jeg til cycleway=sidepath. https://www.openstreetmap.org/edit#map=19/58.95349/5.70527

Noen tanker om dette for de to eksempene og for fremtiden med ERSV?

  1. Hevet sykkelfelt: Bare følg (den norske) wikien: Legg til cycleway=track på hovedveien der sykkelfeltet er hevet og cycleway=lane ellers. Dersom bitene med nedramping til vanlig sykkelfelt er korte er det ikke uvanlig å ignorere dem (dvs fortsette med cyclway=track), men selvfølgelig er det ikke feil å dele opp.

  2. “Bypass” ved rundkjøring: I eksemplet det er linket til skulle bypass’en for sykkel strengt tatt vært på samme way som fortauet fordi de to ikke er fysisk adskilt, og med highway=footway + bicycle=yes + segregated=yes, men som en praktisk løsning er det vel ok å ha det slik det nå er tegnet. Taggen cycleway=sidepath brukes ikke på sykkelveien men på hovedveien (se wiki). Taggen er temmelig eksotisk, og jeg har ennå til gode å se et kart eller en app som bruker den til noe, så jeg ville latt være å bruke den.

  3. “Bypass” ved bussholdeplass: Linken med eksemplet her er feil tror jeg.

  1. For de tilfellene hvor det er cycleway=track | cycleway=lane uten avvik fra kjøreveiens senterlinje, så er det vel greit. Men litt av konseptet er jo også at ERSV vil gå bak bussholdeplass. Da kan ikke kjøreveien ha cycleway=track (ref. eksempelet mitt med bussholdeplassen, som nå er korrekt lenket til). Spørsmålet blir da hvordan slike skal tegnes, spesielt i kombinasjon med at det noen meter etter en bussholdeplass el.l. kan være nedrampet til sykkelfelt igjen.

2a) Sykkelveien forbi rundkjøringen er fysisk adskilt fra fortauet med nivåforskjell og kantstein. Den eneste forskjellen er at det er rabatt mellom sykkelvei og kjørefelt. Ditto for eksempel 2, dersom det ikke er synlig på bildene.

2b) Jeg fant to forskjellige måter å bruke cycleway=sidepath i OSM-wikien (Lübecker Methode og og MENTZ). De to er forskjellige i hvor taggen skal brukes – på hhv kjøreveien og sykkelveien. Det virker fra teksten i wikien som at førstnevnte er den minst vanlige, men det er bare en tolkning. Uansett, dersom jeg skulle satt taggen på kjøreveien, ville det blitt rart her, siden rundkjøringen (sirkelen) ikke kan ha taggen på seg (det gjelder jo ikke hele sirkelen), men lenkene inn i og ut av rundkjøringen kan ha den på seg. Da ender jeg opp med et “hull” i taggingen som ikke reflekterer virkeligheten.

  1. Ja, det var feil link. Riktig er her: https://www.openstreetmap.org/edit#map=19/58.94998/5.72501

Svaret mitt i dette første punktet var for opphøyet sykkelfelt som ligger inntil hovedveien. Svarene for “bypass” er i punkt 2 og 3.

Dette regnes normalt ikke som fysisk skille i OSM. F.eks. tegnes en ekspress-sykkelvei med fortau som én linje, ikke to parallelle linjer.

Ja, det er nok en grunn til å ikke bruke cyclway=sidepath. Anbefalingen er å ikke tagge noe som helst med cycleway=sidepath, siden den er lite brukt (0.36% av alle cyclway-verdier globalt) og lite støttet (og kunne lagt til: dårlig beskrevet).

Siden busstoppet er et fysisk skille fra hovedveien skal sykkelveien tegnes med en annen linje enn hovedveien ja, helst kombinert med linjen for fortauet som allerede er der, slik som i punkt 2 ovenfor for rundkjøringen. Se også eksempler langs Kirkeveien i Oslo v/Ullevål sykehus. Dropp cycleway=sidepath. Derimot skal det ikke være separat linje for sykkelfeltet som ligger inntil hovedveien her, verken på høyre eller venstre side, men heller cyclway=lane (med hensiktsmessig left/right) på hovedveien.

Det ser ut veldig vanlig ut at fortau er tegnet som egne linjer i tillegg til kjøreveien. Som i begge eksemplene jeg lenket til og overalt i Norge som jeg har sett. Mener du at disse fortauene burde vært slått sammen med kjøreveien? At man tegner sykkelvei med fortau som én linje er vel like gjerne bare fordi det er tidsbesparende/ikke verdt innsatsen å tegne separat fortau på sykkelvei?

Forøvrig er slike bypasser tegnet på tilsvarende måte når det er et bil- eller buss-kjørefelt som midlertidig blir separert. Eks. https://www.openstreetmap.org/edit#map=19/58.96252/5.72384. Hvorfor skal det være annerledes for et sykkelfelt?

Greit nok. Hvor er anbefalingen du nenver? Ser den ikke på https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:cycleway%3Dsidepath.

Det blir helt umulig å tegne en korrekt veigeometri på den måten, men utover det er vel alle behov dekket av den tilnærmingen også.

jeg er generelt fan av å tegne inn flere separate veier enn å bruke tagging på én hovedvei. jeg pleier å tegne sykkelvei med fortau som to veier, om jeg har tid, ettersom dette gir et mer detaljert kart. samme med fortau, all verdens tagging på bilveien kan ikke måle seg med et presist tegnet fortau (må selvsagt også tegne fotgjengeroverganger osv). mange tags vises ikke i kartet, som nettopp separert gang- og sykkelvei, og jeg tror ikke det kommer til å være praktisk å implementere dette heller.

her er jeg uenig med NKA, dette er et godt eksempel på at kartet blir fattigere ved å insistere på tagging heller enn å tegne inn en separat vei. ved en slik forbikjøring burde kartet vise tydelig at syklister kan sykle forbi bak busstoppet, ved NKA’s tilnærming ser det fort bare ut som sykkelramper opp og ned fra fortauet.

hvis man er bekymret for rutbarhet kan man bruke highway=footway, footway=link på logiske plasser (for eksempel mellom fortauet og forbisyklingsveien).