Strava Global Heatmap

Loodetavasti kõik, kes seda postitust loevad on teadlikud Maa-ameti ortofoto aluskaardist ning oskavad hinnata selle detailsust, mis on näiteks Google maps’i omast pisut parem :slightly_smiling_face:

Aga kuidas kaardistada kitsaid metsaradu, mida ortofotolt ei näe? Selleks on olemas gps logid. Enda kogemusest julgen väita, et lageda maa peal on gps äärmiselt täpne, nii 2-3 meetrit, aga paksus metsas võib selle täpsus vabalt 10-15 meetri peale langeda, ning isiklikult leian, et selline täpsus pole enam kaardistamise jaoks piisav. Üks lihtne alternatiiv on Strava Global Heatmap’i tausakaardi kasutamine. See kaart põhineb sadadel miljonitel gps logidel, mida Strava kasutajad on sinna keskkonda üles laadinud. Ka Eestis on Strava kasutajaid tuhandetes ning kõik vähegi populaarsemad jalutamise, matkamise, jooksmise, rattasõitu, suusatamise, uisutamise jne rajad on sellel taustakaardil nähtavad. Seega on tegu väärtusliku infoga, mille põhjal on saab näiteks metsaradu väga täpselt kaardistada.

Illustreerimiseks toon välja ka paar näidet

Alutaguse suusarajad, kus ebatäpne radade geomeetria on väga hästi nähtav:

Teine näide on Soosepa rabast, kus lisaks ebatäpsele geomeetriale oli osad rajajupid mürase gps logi järgi tehtud ning seetõttu topelt. Minu OSMi parandused:

Praegune seis - OSM vs Strava heatmap:

Korra olen isegi ühe maantee geomeetriat OSMis parandanud, sest gepsu logi ei läinud teega kokku. Ortofoto järgi oli näha, et teetööd käisid ning seetõttu seda aluseks võtta ei saanud. Strava heatmap aga näitas adekvaatset pilti ning isegi mõlemad sõidusuunad olid eristatavad.

Mõned tähelepanekud veel:

  • Strava heatmap’i saab filtreerida erinevate liikumisviiside järgi, aga reaalsuses ei pruugi iga tegevus alati olla õige kategooria all.

  • Heatmap pannakse kokku viimase 2 aasta tegevuste põhjal.

  • Rattateede ühendused - olen näinud päris mitut rattateed, mille algus, lõpp või vahejupid pole korrektselt teiste teedega ühendatud. Heatmap’i järgi saab aga vaadata, mis kohtades täpselt ratturid sealt peale- ja mahasõite teevad.

  • Path vs footway - on mitmeid kohti, kus tee tüübiks sobivad mõlemad variandid. Aga arvestada tuleb sellega, et üldjuhul pole footway mõeldud rattaga liiklemiseks. Seega kui antud jupp on Strava heatmap’i järgi ratturite seas populaarne, võiks eelistada path’i kasutamist.

  • Kohtade kaardistamine, kus te ise viibinud ei ole - mina isiklikult ei soovita ainuüksi Strava heatmap’i järgi seda teha. Aga eks see on igaühe enda sisetunde asi. Samas kui võtta seesama Alutaguse näide, siis olemasoleva raja geomeetria parandamiseks ei pea kohe kindlasti kohalike oludega tuttav olema.

TLDR ehk pikk jutt on s*tt jutt:

Kui üksik gps logi on nagu udune sateliitpilt, siis Strava heatmap on nagu Maa-ameti ortofoto.

Strava Global Heatmap pole mingi uus asi, aga vähemalt Eesti OSMi kaarti saab selle abil märksa paremaks ja detailsemaks muuta. Eelkõige just väiksemate kaardistamata (metsa)rada leidmisel.

Olulised lingid:

2 Likes

Veel “sarnane” töörist metsateede kaardistamiseks on Maa-ameti lidar pildid. Olen vanas foorumis nendest kirjutanud. Nende kasutamine iD editoris on aga palju keerulisem.

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=74544

Ainus asi on see, et üks URL piltide serveerimiseks on seal võetud otse Maa-ameti xgis teenusest ja nad kogu aeg muudavad seda. Nii et oli vaja varastada seda xgis-ist ja kuskil yaml failis seda uuendada.

Äkki JOSMist on lihtsam ja ei ole vaja proxy serveri püsti panema? Ei ole proovinud.

Niipalju tean, et WMS serveri abil saab Maa-ameti lidari pildid kätte ning see aadress ei tohiks liiga tihti muutuda:

https://tiles.maaamet.ee/tm/?

Ning siis “vreljeef” kiht. Aga need on 3301 koordinaatsüsteemis…
Ehk lõplik tile url näeb välja selline:

https://tiles.maaamet.ee/tm/?service=WMS&request=GetMap&layers=vreljeef&width=256&height=256&srs=EPSG%3A3301&bbox=702625.0000000095,6574749.99999982,702750.0000000095,6574874.99999982

Hi. Sorry for the change in language.
As per my last visit to Strava I couldn’t access the heatmap with a free account, which I then deleted since the heatmap is the only feature relevant to me.

There is a workaround which someone else needs to post. Sorry again. But don’t go running to Strava, signing up for an account which won’t help anymore :smile:

Greetings

I can confirm that with with a free Strava account Global Heatmap works. There shouldn’t be no workarounds, just go to this page after the sign up:

But in case of issues you can try logging out and then back in, deleting cookies or trying it with a different browser. But these are just general tips and not related to Strava.

2 Likes

To be honest I ran also into a problem of not accessing Strava Global Heatmaps. in smartphone app there is no free option for it. On webpage there is but it instantly went to subscription page with no option to route the page you linked. So at least by going to Strava and loging in with your account, its not straightforward to get to the Heatmap without having of some troubles with subscription plan. Great that there is at least alternative, for now that is.

Maybe it’s a problem with new accounts? I’ve rechecked it with Edge, which I don’t use and which doesn’t have ad/tracking blocking and was easlily able to access the heat map after login.

On a phone Strava might want to redirect all users to their app. But on a computer the whole process should be straightforward. Just ignore all the subscription offers. Once you are on the heatmap page, use the browser add-ons to get basemap url for iD/JSOM. This makes tracing and road network geometry checks super easy.

1 Like

Nah, its not new accounts. Mine is very old by now.

1 Like