Straatnamen op particuliere toegangswegen en andere

Hi Hoe of waarom krijgen particuliere wegen of opritten naar een erf of anders een straatnaam mee ?
Het is niet verifieerbaar want er staat geen straatnaambordje bij, alleen de doorgaande weg kan benoemd zijn. Voor particuliere erven zal geen verkeers- of straatnamen besluit worden genomen.
Hoe gaan we hiermee om, weglaten of wissen ?

Mee eens, als er bij een afslag geen straatnaambordje staat niet taggen op privé terrein.
De gebouwen zijn voorzien van adresnodes en zo kan netjes voor de deur worden gerouteerd.

Ik laat ze zelf weg. Het creëert enkel verwarring; een oprit is doorgaans naamloos.

Er kan behoorlijk veel afstand zitten tussen een benoemde openbare ruimte (doorgaans een straat of weg) en een adres wat daarbij hoort. Soms wordt de toegangsweg of het boerenpad naar zo’n adres dan ook die naam gegeven in OSM, maar dat wordt vaak gedaan op basis van het adres, en niet op basis van de daadwerkelijk toegekende naam.

Een mooi voorbeeld is Hegedyk 4 bij Mantgum. Het adres ligt bijna twee kilometer van de hoofdweg waar het bij hoort af, en de toegangsweg er naar toe heeft zelfs een eigen naam (Mantgumer Nieuwlands Hooiweg). Het is dan fout om die toegangsweg Hegedyk te noemen omdat daar toevallig een adres van ligt.

Dat klopt historisch gezien vaak ook niet. In het geval van de Hegedyk is het tracé dat deze volgt die van de oude zeedijk van de Middelzee. Je ziet die naam van noord tot zuid her en der terugkomen langs dat tracé. De naam is bewust zo toegekend/behouden. De zijtakken van zo’n weg hebben een eigen identiteit; soms naamloos, soms benoemd zoals hier.

In Nederland streven overheden en veiligheidsdiensten er naar om alle wegen te benoemen zodat in geval van nood de locatie duidelijk is, maar dat geldt niet voor opritten en boerenpaden (vaak bij ons ook unclassified) die onderaan de hiërarchie bungelen. Je creëert juist verwarring door die de naam de echte straat/weg te geven.

Een uitzondering vormen de straatnamen die voor buurtschappen worden gebruikt. Bij een buurtschap draagt soms een groter deel van de openbare ruimte met allerlei vertakkingen de naam van het gehucht.

Helaas is dat niet zo.
Een gemiddelde router routeert niet naar een adresnode.
De app berekent wat de dichtstbijzijnde weg is en daar eindigt de voorgestelde route.
Als je geluk hebt, gaat het goed, maar er zijn ook gevallen bekend waarbij je aan de achterkant van de flat staat, achter een sloot die je niet kunt oversteken en op een weg waar je niet kunt stoppen.

Nu mag dat allemaal geen reden zijn om de kaart maar te vervuilen met straatnamen op opritten of wegen zonder straatnaam.
Maar soms moet je wat schipperen tussen wat zou moeten en wat wenselijk is.

Meestal krijg je een duidelijke aanwijzing van een gebruiker dat het fout gaat.
En dan zal je een afweging moeten maken.

Dank je, belangrijk punt.

Hoewel het klopt dat dat gedrag voorkomt wanneer een adresnode dichter bij de “verkeerde” straat ligt, begrijp ik niet waarom dat een argument is voor het wel of niet taggen van straatnamen op privéterrein. Ik ben nog geen router tegengekomen waarbij dat het verschil maakt.

Dat maakt wel degelijk verschil. Door de toegangsweg naar de flat, (officieel zonder naam), wel te voorzien van de straatnaam ontstaat een situatie waarbij de adresnode dus wel dicht genoeg bij de juiste weg ligt. En daarmee wordt dan ook een juiste route berekend.
Natuurlijk is dat taggen voor de router net zo onwenselijk als taggen voor de renderer. Maar soms moet je schipperen tussen twee kwaden.

Nu gaat het in 99,99 % van de gevallen wel goed. En bij die ene uitzondering tag ik gewoon wel de straatnaam.
Maar die afweging moet ieder voor zich maken.

Heb je een praktijkvoorbeeld? Een router zoekt voor een adres gewoon een route waarmee die er zo dicht mogelijk bij komt, zonder iets om straatnamen van de tussenliggende wegen te geven. De adresnodes bevatten immers al de straatnaam.

Bij dit voorbeeld is A een flat waarbij het plein ervoor een naam heeft, en B een waarbij de ruimte ervoor naamloos is (of eventueel Antillenweg).

Het verschil zit hem in de navigatie-instructies, maar die kunnen al eenvoudig verbeterd worden door bij een service-way niet ‘unnamed road’ te zeggen maar ‘service way’

Het zou handig zijn als je voor een adres een “auto-toegang” en een “voetgangers-toegang” kan bepalen, bijv d.m.v. een relatie.

Enkele use cases:

Ik heb (weliswaar met een TomTom) eens genavigeerd naar het ministerie van VROM. Ik werd ook bij de dichtstbijzijnde weg bij de ingang afgezet, zijnde de Koningstunnel in Den Haag. Daar kan je echter niet parkeren en het is nog een eindje rijden naar de ingang van de parkeergarage. Ik heb wel vaker meegemaakt dat je dankzij je navigatie bij een bedrijventerrein op een parkeerplaats komt dicht bij de hoofdingang van een bedrijf, maar met een groot hek tussen jouw en die hoofdingang.

De flat waar ik woon heeft 4 ingangen (A/B/C/D) en je kan alléén bij de “juiste” ingang aanbellen om naar binnen gelaten te worden - in mijn geval moet je voor huisnummers x18-x26 bij ingang C zijn. Omdat het geen losse bellen maar een nummeriek toetsenbordje is kan je bij ingang A, B en D wel aanbellen, maar krijg je altijd een ingesprektoon. Zeker voor nummers als X27 is dat lastig, omdat ingang C voor hun de dichtstbijzijnde ingang is, ondanks dat zij bij D naar binnen moeten.

Mijn ouders wonen aan de Middelberterweg. Je hebt daar een aantal woningen, bijvoorbeeld nummer 17 die Middelberterweg als adres hebben, ondanks dat er geen toegang is van dat huis naar de 600m naar het westen liggende Middelberterweg (noch met auto of te voet, of je moet echt over de velden gaan) - in plaats daarvan hebben deze woningen een bruggetje en sluiten aan op de Hoofdweg. In dit geval zal een navigatie die naar het dichtstbijzijnde punt gaat met de juiste straatnaam dus toch verkeerd uitkomen. Er zijn zelfs woningen die aan de oostkant van de Borgsloot aan de Hoofdweg liggen, maar toch als straatnaam Engelberterweg hebben. Zij kunnen dus (getuige topotijdreis al sinds 1970) niet meer te voet naar “hun” weg.

Kortom: Als je in deze laatste gevallen de straatnaam gebruikt om er naartoe te navigeren, kom je toch fout te zitten. Je zal dan naar de adresnode zelf moeten navigeren, en ook bij die Hegedyk 4 zal dat geen probleem opleveren. In mijn voorbeeld zou een bruggetje naar nummer 17 wel wat verduidelijken.

En ik denk dat het “relatief makkelijk” is om voor elk adres in Nederland een query uit te voeren naar de dichtstbijzijnde openbare weg (geen service, track of cycleway), en te kijken waar die naam niet overeenkomt met de adres-straatnaam. Dat betekent niet dat daar iets fout gaat (zie mijn voorbeeld van Engelberterweg), maar wel een grote kans dat deze woningen aandacht behoeven qua routering.

Interessante casus. Inderdaad helpt een toegangsweg zeker. Zou het helpen om de toegangsweg te tekenen en dan te kiezen voor old_name “Engelberterweg” of alt_name of loc_name?

Het komt er dus op neer, dat een straatnaam die aan een oprijlaan of pad gehecht wordt waar geen pand staat, een overbodige optie is die vermeden moet / kan worden.

Dat zou leiden tot een inconsistent algoritme. Een ervaren programmeur zou nooit proberen zulke code te schrijven.

Nee, als die laan een naam heeft kan die gewoon blijven staan.
En als er een pand aan een oprijlaan staat, en die laan heeft geen naam en het pand heeft een straatadres, dat het ook niet nodig is om die straatnaam aan de laan te geven.