Stowarzyszenie OSM Polska

Czołem drodzy mapowicze!
Powoli klaruje się temat naszego spotkania połączonego z walnym stowarzyszenia. Termin został wybrany - będzie to 25 listopada (niedziela), a miejsce to Łódź.
Szczegóły za jakiś czas, a tymczasem możecie sobie gospodarować czas na to spotkanie.
Pozdrawiam

Tak więc wysłałem deklarację członkowską i nawet wpłaciłem składkę na konto wymienione tutaj http://openstreetmap.org.pl/stowarzyszenie/wesprzyj-nas/ ale okazuje się, że konto jest nieaktywne.
Zatem na chwilę obecną zapisanie się do stowarzyszenia wydaje się być niewykonalne.

Co mam zrobić żeby zapisać się do stowarzyszenia?

Powiem od początku. Zarząd wybrany w 2017 wysłał po Walnym do KRS-u papiery, ale wpis nie został zaktualizowany.

Bank chciałby, żeby był on aktualny (szczegółów nie pamiętam - pytaj mastiego).

Na pewno nie jest tak, że ktoś Cię nie chce przyjąć, mimo że tak wygląda. Nałożyły się dwie sprawy (niedyspozycja połowy członków) oraz obiekcje banku.

Każdy bank by miał obiekcje. W żadnym banku nic nie załatwisz dla żadnej instytucji będącej osobą prawną bez aktualnego odpisu z KRS, w który są wymienione osoby mające prawo reprezentować tę instytucję w obrocie prawno-gospodarczym. Trudno zresztą aby miało być inaczej…

Jak już pisałem wcześniej - 25 listopada spotykamy się w Łodzi. Start o godzinie 11:00, miejsce: Piotrkowska 56, I piętro (Poziom Wyżej Coworking)
Zapraszamy wszystkich mapowiczów, również tych niestowarzyszonych :slight_smile:

Tu uchwała, która Zbigniew wysłał na listę mailingową Talk-pl:

http://openstreetmap.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/UZ_2018-1.pdf

Taka ciekawostka a propos OSMF - Polska jest mocno niedoreprezentowana:

https://www.openstreetmap.org/user/joost%20schouppe/diary/46970

4 osoby… Ja i kto jeszcze? :wink:

Wysyłam link do dokumentów z Walnego OSM Polska, które się odbyło dzisiaj.

https://pwc.p.lodz.pl/d/2f5133d960a245ce950f/

Dla tych, którym się nie chce tego wszystkiego czytać, krótkie streszczenie, tego co się działo:

Walne zaczęło się w drugim terminie ok 11:00 25.11.2018 z porządkiem obrad zgodnym z wysłanym przez zarząd do członków w zawiadomieniu. W Walnym wzięło udział 4 (słownie CZWORO) członków Stowarzyszenia i troje sympatyków. Walne przyjęło sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu jednogłośnie, następnie wysłuchało sprawozdania i opinii Komisji Rewizyjnej, która nie zarekomendowała udzielenia absolutorium dla Zarządu, po czym Walne przegłosowało udzielenie absolutorium dla Zarzadu 1 głosem za i 3 wstrzymującymi się, następnie 4 głosami za przegłosowano absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.

Następnym punktem była dyskusja o przyszłości Stowarzyszenia, w ramach której zdecydowano nie wybierać nowych władz (choćby z prozaicznej przyczyny, że na sali było mniej członków niż potrzeba do minimalnego zapełnienia ciał statutowych, do czego trzeba 6 osób) i zamiast tego Walne zdecydowało się zobowiązać odchodzący Zarząd do zorganizowania kolejnego Walnego do końca stycznia 2019, na którym albo zostaną wybrane nowe władze albo Walne zdecyduje rozwiązać Stowarzyszenie.

Niestety nie dojechałem. Co tam jeszcze ciekawego obgadaliście poza formalnościami stowarzyszeniowymi?

Z tematów poza-formalnych: byłem w Karlsruhe miesiąc temu, głównie ze względu na fakt, że była okazja by spotkać się z resztą developerów JOSM-a. Polecam wydarzenie, następne planowane jest na luty 2019. Chętni mogą się ubiegać o dofinansowanie od FOSSGIS.

I drugi temat - to kampania Jochena Topfa odnośnie pozbycia się węzłów z OSM, zaczęta już w trakcie ostatniego SOTM (link). Ta propozycja wymaga jeszcze trochę szlifów, ale wydaje mi się, że może być to łatwiejszy do zrozumienia sposób zapisu danych dla początkujących.

A tak w trzech słowach - o co chodzi z pozbywaniem się węzłów, bo jeszcze o tym nie słyszałem chyba?

Tak w trzech słowach - by zastąpić węzły, których jedyną funkcją jest tworzenie geometrii, by zamiast tego obiekty typu linia mogły bezpośrednio reprezentować geometrię. Usunęłoby to ok 98% węzłów w bazie, spowodowałoby że zmiana geometrii linii (przez przesunięcie węzła) byłaby widoczna w historii jako zmiana tej linii. No i tym, którzy przetwarzają dane OSM w dużej ilości, znacząco by ułatwiło odtwarzanie geometrii (Jochen wspominał, że indeks zawierający współrzędne dla węzłów to już ponad 40GB RAM)

A, no to chyba jest artykulik wobec tego:

https://blog.jochentopf.com/2016-04-20-node-locations-on-ways.html

27 listopada odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia OSM Polska, o czym pisał już Masti.
Frekwencja w postaci 4 członków Stowarzyszenia nie pozwoliła na wybranie nowego Zarządu. Obecny (wybrany w czerwcu 2017) Zarząd zakończył swoją kadencję. Uczestnicy walnego zebrania zobowiązali ustępujący Zarząd do ponownego zwołania walnego zebrania, gdzie albo zostaną wybrane nowe władze, albo Stowarzyszenie zostanie rozwiązane. Jako że Stowarzyszenie musi uregulować w urzędzie sprawy finansowe do 30 marca, nowy Zarząd powinien zostać wybrany jak najszybciej. Jeżeli nie wyłonimy nowego Zarządu to walne zebranie podejmie decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Nie ma innej możliwości, gdyż władze Stowarzyszenia mają obowiązki wobec Krajowego Rejestru Sądowego, do którego trzeba zgłosić m.in. informację o władzach Stowarzyszenia.

Pojawia się więc pytanie, czy w Stowarzyszeniu są osoby chętne do kandydowania na funkcje w nowym Zarządzie? Potrzebne są minimum 3 osoby do Zarządu i 3 osoby do Komisji Rewizyjnej.

W przypadku decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, żeby dorobek OpenStreetMap nie został zaprzepaszczony, pojawiła się propozycja umieszczenia go pod skrzydłami Wikimedii. Forma tej współpracy jest jeszcze do domówienia, jednak jest wstępna zgoda obecnych władz Wikimedii.

To są dwa scenariusze, które prosimy, żebyście jak najszybciej zaopiniowali, lub być może zaproponowali swoje rozwiązanie obecnej sytuacji.

“Potrzebne są minimum 3 osoby do Zarządu i 3 osoby do Komisji Rewizyjnej.” - jakie są obowiązki takich osób? Czy mogą to być osoby które teraz nie są członkami stowarzyszenia.

Hm, jak pytałem ostatnio to usłyszałem, że potrzeba 7 osób.

O, tak a propos - historyczny wywiad z OSM Polska na konferencji Wikimedia Polska 2012 w Łodzi:

https://www.youtube.com/watch?v=cqYVjOHViNc

Zakres działania Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej są opisane w Statucie http://openstreetmap.org.pl/stowarzyszenie/statut/:
Do zakresu działania Zarządu należy:
kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków
realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
składanie sprawozdań ze swojej działalności na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków
przygotowywanie projektu rocznego budżetu do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
podejmowanie innych decyzji przewidzianych w Statucie.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
składanie na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi
składanie sprawozdań ze swojej działalności na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu Członków.

Kandydatami do władz Stowarzyszenia mogą być członkowie Stowarzyszenia. Pytanie, czy w tak nadzwyczajnej sytuacji Zarząd, który właśnie zakończył kadencję może przyjąć osobę chętną do Stowarzyszenia?