Stoepen gescheiden met groenstrook in woonwijken

Ben deze week begonnen met actief de kaart bijwerken in onze woonplaats, dat is hoog nodig en gaat de goede kant op.

Wat zijn de afspraken over het taggen van een een straat in een woonwijk waar een stoep naast ligt, maar gescheiden is door een groen strook. Heb al een en ander gezocht, maar kan geen eenduidig (duidelijk) antwoord vinden.

Zoals hier bij de broekweg:

https://www.google.nl/maps/@51.5355898,5.9629056,180m/data=!3m1!1e3

Rood is de straat. Groen is de groenstrook en het grijze nabij de huizen is de stoep.

Welkom op het forum.

Het apart tekenen en taggen van trottoirs of stoepen is niet standaard.

Nadelen: het geeft een te druk kaartbeeld (persoonlijk), je moet als je voetgangers over de stoep wil laten routeren alle begeleidende wegen op foot=no|use_sidepath taggen en voor de routering moet je op alle zijwegen (en zijstoepen!) de stoep met een knooppunt daaraan vast maken (en de zijstraten ook weer van trottoirs vorzien etc…).
Als er wandelroutes over de weg lopen moet je deze ook stuk voor stuk omleggen naar de stoep.

De consensus (?) is dat wegbegeleidende (parallelle) stoepen niet separaat getagd worden maar de hoofdweg met sidewalk=no|left|right|both getagd wordt.

Als er een strook is kan de stoep, die dan misschien geen stoep meer is, natuurlijk apart getekend worden, onder voorwaarde als hierboven genoemd, maar ikzelf zou bij een miniem strookje, als de stoep nergens anders toe leidt, niet apart intekenen.
Wat miniem is, is natuurlijk subjectief, maar voor mij is alles beneden de 5 meter miniem.

Maar ik kan het mis hebben natuurlijk…

De meeste mappers mappen de trottoirs niet. De tag kan dan meegenomen worden in de hoofdrijbaan… sidewalk=right… left… both… none
Echt consensus is er niet. Er zijn ook mapper die de kaart geschikt willen maken voor bv rolstoelgebruikers.
Routeren doet het echter niet altijd goed… want je kunt niet zomaar de straat oversteken… Je krijgt omwegen.
Bij een groenstrook ligt het anders. Dan is er consensus om het trottoir in te tekenen. Zorg dan wel voor de nodige verbindingen anders routeert het nog niet naar behoren en zit je op de trottoir gevangen

De meningen zijn dus verdeeld.
Almere is een voorbeeld waar niets routeert via de trottoirs behalve een blokje om.

Voorbeeld van hoe je het kan doen met groen tussen straat en stoep: https://www.openstreetmap.org/#map=19/53.17704/5.80817

Begin er alleen aan als je comfortabel bent met het gebruik van de BGT-laag in JOSM, en test de voetgangersrouting ook.

Dat is inderdaad exact de situatie zoals hier in de woonwijk.

Voor nu laat ik even wat het is en als ik straks wat meer bekend ben met JOSM en de BGT laag ga ik er eens naar kijken. Nog genoeg te leren.

Thnx alle!

Wij hebben hier ook aardig wat van zulke stoepen, maar tenzij er dringende redenen zijn om het anders te doen (routing, access, doorlopende groenstrook als scheiding) beschouw ik de groenstroken als versiering van de stoep, of als er ook nog parkeerplaatsen tussen liggen, versiering van de parkeerstrook, die verder niet gemapt hoeft te worden.

Jeroen.

Ik heb er eens naar gekeken.

Het ziet er wellicht fraai uit, maar dat is een mening.

Persoonlijk vind ik een aantal elementen van deze vorm van µ-mapping niet gewenst of onnodig (let op het woord “persoonlijk”.)

  • het taggen van individuele parkeervakken; hoewel publiek, bedoeld voor bewoners en hun bezoek en zeker niet met als doel door een routerdeer er naar toe geleid te worden. Een paar jaar terug is hier al een meningsgeschil geweest met een mapper die alle privéparkeerplaatsen, vakken en stroken als een zich uitspreidende vetvlek begon te mappen en daar uiteindelijk van overtuigd werd, door dit forum en de DWG, dit niet te doen

  • het opbreken van landuse=residential per blok en straat: residential is m.i. een “zwevend” element dat een dorp, stad of wijk beschrijft en op de standaardkaar gerenderd wordt als geen andere landuse-elementen aanwezig zijn (grass etc.). Zijn de buiten de residentials gelegen niet-getagde oppervlakken geen woongebied?

  • het mappen van alle privé-opritten, sommige vijf meter lang en al die opritten aan het einde van een noexit-tag voorzien? Ik zie het nut hier niet zo van in

  • ik weet niet of de combinatie highway=footway en footway=sidewalk zo’n goede is: enerzijds map je het als een separaat pad (footway) anderzijds associeer je het toch aan de straat (sidewalk); vleesch noch visch?

  • als laatste, maar dat is een drogreden: ga je heel Nederland, Europa, de wereld zo mappen? :slight_smile:

Nogmaals: het is slechts mijn mening.

Martin

Parkeervlakken maken een immens deel uit van de publieke buitenruimte, en helpen je als gebruiker met de oriëntatie op de kaart. Dat woonwijken parkeervoorzieningen hebben hoeven we niet als een geheim te behandelen. Uiteraard houdt ik rekening met aanvullende tags voor beperkingen in parkeerduur of doelgroep.

Was dat de Tilburgimport? Dit is handmatig ingetekend en ter plaatse geverifieerd.

Die zijn impliciet landuse=highway, of gemeentegroen. Je kan landuse=residential|commercial|industrial op verschillende detailniveaus mappen. De grofste manier is als vlak onder een hele stad, zo begin je vaak in ongemapt gebied (in Nederland was dit ook zo). Iets verfijnder is om de hoofdwegen er uit te snijden (veel voorkomend in Nederland), en nog verfijnder is zoals je het daar ziet. Dit is verder conform de gedocumenteerde definities van landuse=residential. Ik vind het persoonlijk een stuk meer overzicht aan de kaart geven als je de erfgrens kan zien.

Dat is een goedgekeurde tag precies voor dat doeleinde. Zie: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk

Een discussie daarover zou je op de Tagging-mailinglist moeten openen, maar volgens mij is dit algemeen aanvaard.

Soms komt het geheel beter uit op die manier. Opritten dienen tussen de stoep en de straat trouwens ook als verbindingspad, soms bewust zo ontworpen, soms ad hoc. De noexit-tag is om waarschuwingen in validatietools te voorkomen (en is daarvoor bedoeld).

Heel Leeuwarden. Het grootste deel is al gedaan. Met het intekenen van dit soort vlakken komen er vaak veel waardevolle details bovendrijven die je pas ziet als je hier mee bezig bent, nog even los van de ettelijke BAG-terugmeldingen. Ook zie je bijvoorbeeld wel dat iets wat in eerste instantie als landuse=industrial is ingetekend (want industrieterrein) inmiddels voor het merendeel een retailfunctie heeft.

Het is een beetje whataboutism (en flauw) om te zeggen dat je niet iets in detail in kaart mag brengen omdat andere plaatsen nog veel meer werk nodig hebben. Ik map voornamelijk als lokale mapper met lokale kennis van zaken, dat heet zijn eigen meerwaarde.

Jeroen,

Ik heb je, duidelijk, gezegd wat ik er van vind; niet wat jij mag of moet.

Ik vroeg me alleen de meerwaarde van dergelijke detailtagging af. Het feit dat je een van de zeer weinigen in OSM bent die elke oprit bij een huis als highway=service en noexit tagt wil natuurlijk niet zeggen dat het fout is maar zou je wel iets over de meerwaarde kunnen zeggen. Je kunt dan ook nog bij iedere oprit een kerb met de hoogte, of die schuin is of niet gaan taggen.

OSM en zijn tags zijn niet gesloten, je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt het taggen. Ik heb niet gezegd dat je iets niet in detail in de kaart mag brengen; dat zijn jouw woorden.

En de gene die teruggewezen is omdat hij overal parkeervakken aan het taggen was, zodat complete dorpen met blauwe P’s overschaduwd werden was niet een import in Tilburg.

Nogmaals, voor alle duidelijkheid: je mag alles taggen zolang het niet fout is; of ik het zou doen is een andere vraag en totaal niet relevant. :slight_smile:

Ik denk er ook zo over. Zulke paden zijn volgens mij overigens een path en geen footway.

Het geeft een goede indruk van de omgeving en het maakt de buurt herkenbaar. Wel vind ik het jammer dat er voor een natural werd gekozen maar die discussie was al geweest.

Wat de blauwe P’s betreft, een mogelijke oplossing daarvoor is om dit soort parkeervakken met de juiste sub-tag te taggen zodat renderaars juist daar op in kunnen spelen. Ik heb tot nu toe parking=street aangehouden, maar dit wordt waarschijnlijk parking=street_side. Daar ligt nu een voorstel voor:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/parking%3Dstreet_side

Een stoep is toch juist per definitie een footway? Of bedoel je een ander pad?

Even over de P’s… We hebben toch
parking:lane:left /right/both = parallel / perpendicular

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:parking:lane

Je kan ze op twee manieren mappen, impliciet (parking:lane) en expliciet (amenity=parking). Supaplex030 en ik hebben dat in het voorstel voor street_side parking ook meegenomen. Daar staan een aantal voorbeelden bij van beide manieren.

De expliciete manier is soms logischer wanneer het parkeervlakken betreft die qua vorm afwijken, of zo groot zijn dat ze ook ter oriëntatie nuttig zijn op de kaart. De impliciete manier is met name heel geschikt voor een straat met parkeervlakken in de lengterichting, en natuurlijk op plaatsen waar geen hogeresolutiesatellietbeelden of BGT-achtige data beschikbaar is.

Gelezen, goed werk! Voorgestemd. Ga het toepassen in mijn omgeving (als ik de tijd vind).

Dank je!

Waaruit blijkt dat het een stoep is?

Welke way op OSM specifiek?

Persoonlijk voeg ik stoepen wel toe, mits er een groenstrook of parkeerhaven tussen ligt. Stoepen die aan de weg liggen teken ik alleen in als ik een achterpad aan de straat wil verbinden maar er een boom of parkeerplaats in de weg ligt.

Overigens vind ik de toevoeging parking=street_side ook een hele goede! Ik ben het eens met het gegeven dat een kaart erg druk wordt. Maar het dan niet in kaart brengen omdat het anders te druk wordt, wordt dan weer intekenen voor de renderaar.

Ik ben zelf parkeerplaatsen gaan intekenen omdat ik bij het verbeteren van de kaart andermans werk tegenkwam (en dat betrof vaak parkeervakken). Uiteindelijk geeft het een goede indruk van het straatbeeld. Parkeervakken slurpen inderdaad veel publieke ruimte!

Alles voor auto’s slurpt ruimte!

Ik heb recent in Houten wat gemapt voor Knooppuntnet, ook daar zijn veel stoepen “los” van het naastliggende fietspad of erftoegangsweg getekend. Het leverde nogal wat problemen op omdat ik “doorsteekjes” moest tekenen, zoals hier. Als ik dit al een aantal keer moest doen dan levert het op andere punten ook nogal wat problemen op, zoals hier waar de router een enorme omweg voorstelt omdat het fietspad net ten oosten van het bruggetje niet overgestoken kan worden.