Stigar, cykel- och gångvägar samt MTB

Hej allihopa

Jo, jag blir lite fundersam. Har fram till förra veckan använt mig av highway: footway och higway:cycleway uteslutande när det kommer till gång och cykelbanor. När jag sedan kommer in på stigar, motionsspår och cykelspår så hittar jag följande sida: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Tag:highway%3Dpath/Examples där man använder highway: path och bicycle=designated, foot=designated. Detta känns klart mer riktigt när det kommer till oasfalterade spår, och så att de dessutom inte ser ut som asfalterade på renderingen av kartan. Problemet är ju egentligen att alla gör på sitt sätt och att det borde finnas lite klarare riktlinjer.

Det är lite förvirrande, speciellt eftersom man använder highway: footway på en designated footway som är asfalterad på ovanstående länk.

Så min fråga är väl egentligen… vad gäller? :slight_smile:

Sedan har vi mtb-spår som börjar bli vanligare och vanligare. Där det finns en skylt med mtb utefter spåret så är väl inte det så krångligt, men jag själv använder även andra stigar för detta… kan/bör även dom taggas med mtb=yes såsom på denna tyska sida: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/MTB

Frågan är då också om mtb-stigar är paths eller cycleways… path känns mer logiskt tycker jag.

Vad säger ni?

kaos… :slight_smile:

Det krävs att någon ska spendera massa tid att få ordning på allt det där. Jag är lika vilse som du.

Visst vore det bra med riktlinjer för hur stigar, vandringsleder och motionsspår ska taggas.
Jag har kodat många elljusspår som “highway=footway;lit=yes”. Jag skulle gärna ändra till att dessa taggas highway=path;foot=designated;lit=yes.

En notering att det nu är översatt på den svenska sidan för stigtyper (tracktype): "Används för att mer i detalj precisera stigar (highway=track) ". Track borde väl översättas bruksväg på den sidan för att undvika missförstånd.

Alltså det är ganska lätt att dra upp riktlinjer, man listar bara det som finns och så gör man upp en struktur för det:

Jag har sett:
gångstigar
gångvägar
stigar
breda trottoarer
motionsspår
genvägar
gräsmattor som man kan gå över
gräsmattor som är för fina
cykelbanor (som är en del av en väg eller parkväg)

Hur skulle ni taga dessa?

Jag tycker det är skillnaden på hur iordningställd gångvägen eller stigen är som avgör hur kodning ska ske.
Naturligtvis bör det sedan också avspeglas i det manér som kartprodukten har.
Jag tycker att man ska tänka på användningen. Korta snuttar typ genväg över gräsmatta är ointressant, men
att skilja direkt på kartan om det är ett elljusspår eller ett mtb-spår kan vara av intresse.
Det skulle kunna se ut så här:

cykelbana highway=cycleway,cycleway=lane
gcmväg (gång- cykel- mopedväg)
highway=cycleway,cycleway=track
gångväg markerad med skylt gångväg, (behöver inte vara asfalterad)
highway=footway

gångstig,vandringsled (ex. Sörmlandsleden)
highway=path,foot=designated
elljusspår highway=path,foot=designated,lit=yes
motionsspår highway=path,foot=designated
skidspår highway=path,ski=designated (sådana som inte är vanliga motionsspår sommartid)
mtb-spår highway=path,mtb=designated
ridspår highway=path,horse=designated

Bred trottoar eller genväg utan betydelse är exempel på sådant som jag inte tycker ska redovisas.

Jag har stött på lite problem när jag försökt göra nya cykel och gångvägar som inte är en sepparat väg, utan tillhör en intilliggande väg.
Jag kan inte avnända mig av highway, eftersom den redan används som tex highway=residental eller highway=teritary.
Skall man då använda sig av highway=residental,cycleway=track?
Hur skall man göra för att få den att bara vara på en sida av vägen? Jag vet att de har lite förslag på detta på tex http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Advanced_footway_and_cycleway

Men vad tycker ni?