Statistika pokritosti cestnega omrežja OSM Slovenije

https://www.mapbox.com/data-platform/country/#slovenia

Vsekakor je zanimiva primerjava z ostalimi državami.