State of the Map Europe 2023 - inbjudan

Vi på OpenStreetMap Belgium arbetar för närvarande med att organisera State of the Map Europe 2023, för första gången på nästan tio år! Evenemanget kommer att äga rum i Antwerpen, Belgien den 10-12 november 2023. Det kommer att vara en hybridkonferens, mycket lik den internationella State of the Map, som inte äger rum i år. Markera redan nu din dagordning och anmäl dig för uppdateringar på https://stateofthemap.eu/.

Vårt organisationsteam söker hjälp! Vi har en liten kärngrupp från OSMbe, och vi får stöd av TomToms evenemangsorganisatörer för de praktiska aspekterna. Just nu letar vi efter hjälp främst för:

 • hitta och kontakta sponsorer
 • programkommitté: hjälpa till att bestämma evenemangets innehåll.

Vi skulle också kunna behöva lite hjälp med dessa uppgifter:

 • hjälp med underhåll av webbplatsen
 • upprätta en inbjudan till talare (pretalx)
 • Ansvarigt deltagande på nätet
 • program för resebidrag (om sponsringen tillåter det)
 • Samordnare för volontärer

Detta är en regional State of the Map för Europa, så vi hoppas på deltagande från hela kontinenten.

Är du intresserad? Skicka ett e-postmeddelande till contact@stateofthemap.eu och berätta vilka uppgifter som skulle kunna intressera dig.

Joost Schouppe & Ben Abelshausen,
Organisationsteamet för State of the Map Europe
Styrelse/medlem av OpenStreetMap Belgium

— translated with Deepl. Original:

We at OpenStreetMap Belgium are currently working on organizing State of the Map Europe 2023, for the first time in nearly a decade! This event will take place in Antwerp, Belgium from November 10th – 12th, 2023. It will be a hybrid conference, very similar to the internation State of the Map, which isn’t happening this year. Mark your agenda already, and sign up for updates at https://stateofthemap.eu/

Our organizing team is looking for help! We have a small core group from OSMbe, and we are supported by TomTom event organisers for practical aspects. Right now, we’re looking for help mostly for:

 • finding and contacting sponsors
 • program committee: help decide the content of the event

We could also use a little help with these tasks:

 • help with website maintenance
 • set up call for speakers (pretalx)
 • online participation responsible
 • travel grant program (if sponsoring permits)
 • volunteer coordinator

This is a regional State of the Map for Europe, so we’re hoping for some participation from accross the continent.

Interested? Simply send an e-mail to contact@stateofthemap.eu and tell us which tasks might interest you.

Joost Schouppe & Ben Abelshausen,
State of the Map Europe organizing team
OpenStreetMap Belgium board/member

1 Like