Standardförfarande för taggning av trottoarer och gångvägar

Jag undrar vad ni andra OSM:are i Sverige har för standardförfarande för taggning av gång/cykelvägar. Sätter ni allting som “public footpath” för enkelhetens skull eller gör ni skillnad på om det är “gravel track” eller “paved track” i de fall ni vet om hur vägen i fråga ser ut? Och om det går att både cykla och gå på gångvägen i fråga (t.ex. en asfalterad gång/cykelväg som går längs en större väg), taggar ni den som cykelväg eller gångväg? Vad ska man välja, vilken är prioriteringsordningen?

Jag har bara kartlagt några stadskvarter. När det är delad cykelbana och gångväg använder jag highway=cycleway, dte avr vad jag tyckte mig läsa på wikin. På sistone har jag börjat lägga in stora breda trottoarer som ser ut som fristående gångvägar men som ligger parallellt med vägarna som highway=footway, vanliga smala trottoarer lägger jag inte in alls. Men om jag kommer till några grusvägar så skulle jag helt klart fundera på de där highway=path, får läsa mer på wikin om dem./Johan

Jag tackar för tipsen! Jag förstår varför du inte lägger in de minsta trottoarerna. Jag har nämligen själv gjort det och när de är för små och ligger precis gatsten för gatsten mot gatan, som på följande bild: http://data.s-info.se/data_page/1697/images/Vy_1_Olof_Markusgatan_och_Larkgatan.JPG, så får inte informationen plats. Det blir för plottrigt på kartan helt enkelt. Men när gång/cykelvägen är mer av den här karaktären, http://www.ntf.se/Halland/bilder/onsala4.jpg, med en liten grus/gräs- refug/dike mellan den och bilvägen, så får den ju plats på kartan alldeles intill vägen. Nu vet jag hur jag ska göra i fortsättningen.