Städning av vandringsledsrutter

Hej. Jag undrar om nån av er kan hjälpa mig förstå det här beteendet hos Archie?

Hur vill vi ha det med våra leder?
Ska vi tillåta att information tas bort på det här viset?
Jag har märkt att JOSMs validator föredrar att superrutter bara innehar relationer. Och att rutter bara innehåller way och node.

Många av våra relationer är i dagsläget inte modellerade på det viset. Jag hjälper gärna till att städa om vi är överens om att det ska göras.

I detta fall fanns en blandning av relationer och ways i relationen ifråga och Archie tog bort alla relationerna om jag förstått rätt.
Det betyder att rutten inte längre syns korrekt på waymarked trails som en rutt med flera etapper. :man_shrugging:

Jag funderar på att skapa ett övervakningsskript så jag kan hålla koll på utvecklingen på våra leder. Vet nån av er om ett sådant skript redan finns?

image

1 Like

Du kan ju köra den här overpass-frågan, men du sökte kanske nåt ännu mer automatiserat?

Komplettera med övriga taggar du är intresserad av om du vill begränsa eller utöka ytterligare :slight_smile:

Vilken information har försvunnit? Var varje etapp en route och dom i sin tur var samlade i en superroute?
Ibland har jag sett att det kan det vara lite rörigt i vissa superroutes då någon av misstag lagt till enskilda sträckor.

En aning stingsligt svar av Archie. DWG är ju sista steget. Efter att man haft en uttömmande diskussion utan att kunna komma överens.

Här är ännu ett exempel på “städning” dvs annat än ways som hör till relationen har archie raderat.

Hur vill vi ha det i våra relationer? Ska de få innehålla kyrkor, shelters, informationsskyltar och bänkar eller ska de bara ha själva leden man vandrar på?

Allt som hör till leden såklart.
Om en rastplats är byggd för vandringsleden ska den självklart ingå. En vandringsled är ju inte bara en väg, det är oftast ett komplett fungerande system så att man kunde ta sig en sträcka på ett säkert förr i tiden. Det inkluderar källor för vatten, byggnader att sova i m.m.

2 Likes

Här är ännu ett exempel på “städning” dvs annat än ways som hör till relationen har archie raderat.

Hur vill vi ha det i våra relationer? Ska de få innehålla kyrkor, shelters, informationsskyltar och bänkar eller ska de bara ha själva leden man vandrar på?

Självklart ska allt som tillhör leden få vara med i relationerna, det tror jag de flesta håller med om. Den städning som jag sett att archie har gjort har mer med det du skrev i första inlägget:

…JOSMs validator föredrar att superrutter bara innehar relationer. Och att rutter bara innehåller way och node.

Att fixa denna typen av strukturella fel är ett enormt jobb och något som jag tycker att det är fantastiskt att archie vill ägna sig åt, det höjer kvaliteten på datasetet som helhet, även om det kunde ha gjorts snyggare i detta fall (till exempel genom att flytta members/barn istället för att radera dem).

Det här kan vara svårt att avgöra. Tex: Ska kyrkor vara med i pilgrimsleder?

1 Like

Ja, där det hör till leden.
T.ex. i denna:

Där är besöker man kommunens alla kyrkor och övernattar även i en del av kyrkorna.

1 Like