Spelling Neder-Rijn/Nederrijn

Hier in OSM spellen wij momenteel de Neder-Rijn of Nederrijn als “Nederrijn”, zoals ook wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederrijn) doet. Echter de topografische kaart schrijft het als Neder-Rijn, en Rijkswaterstaat lijkt beiden te gebruiken in de teksten op hun website, zoals blijkt uit de volgende stukjes tekst van RWS:

“Het Pannerdensch Kanaal loopt van het Bijlands Kanaal bij de Pannerdense Kop tot de Neder-Rijn bij Angeren. Het kanaal bestaat al ruim 300 jaar.” (https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/pannerdensch-kanaal/index.aspx)

“Stuwen in Nederrijn en Lek geopend vanwege verhoogde waterstanden” (https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2016/06/stuwen-in-neder-rijn-en-lek-geopend-vanwege-verhoogde-waterstanden.aspx)

“Nederrijn en Lek: renovatie stuwensemble” (https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/nederrijn-en-lek-renovatie-stuwensemble/index.aspx)

“Bovendien verzandde de bovenmonding van de IJssel, waardoor de Neder-Rijn veel te grote hoeveelheden water te verwerken kreeg.” (https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/pannerdensch-kanaal-waterhuishouding/waterhuishouding.aspx)

“De officiële naam voor het deel van de Rijn dat door Nederland stroomt, is de Nederrijn, maar in de volksmond is het gewoon de Rijn. De Nederrijn is de tak van de Rijn die loopt van het Pannerdensch Kanaal bij Angeren naar Wijk bij Duurstede. Daar splitst de rivier in de Lek en de Kromme Rijn.” (https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/rijn/index.aspx)

De ANWB gebruikt hier de spelling “Nederrijn” https://www.anwb.nl/water/varen/vaarroutes/nederrijn

Op deze mapillary opname op de Andrej Sacharovbrug in Arnhem wordt het weer gespeld als “Neder Rijn” met spatie i.p.v streepje op het rivieroversteek-bord.
https://www.mapillary.com/map/im/BzowprcK6oWrr9LqbnzcJg

Is dit een gevalletje “alles kan” of is er een “correcte” spellingswijze? Misschien ook interessant dat wij het kleine stukje “Boven-Rijn” in NL bij Spijk in OSM als “Boven-Rijn” spellen.

Volgens mij is een hoofdletter per eigennaam genoeg.
Nederrijn dus.
Het is anders als het twee woorden zijn, bijvoorbeeld Oude Maas of Dode Maas of Groene Rijn of Oostelijke Rijn.
Maar Nederrijn is een woord.

edit: analoog zou ik Bovenrijn schrijven.

De conventionele spellingen lijken Nederrijn, respectievelijk Boven-Rijn te zijn. Dat kan. Plaatsnamen houden zich niet altijd aan spellingsregels (zeker niet de actuele). Alternatieve spellingen kunnen altijd in alt_name erbij.

Een spatie ertussen is natuurlijk klinkklare onzin als het eerste woord geen bijvoeglijk naamwoord is.

Overigens, we hebben zelfs een nieuwe gemeente in Nederland met een spelfout er in!

OT: Bij een fusie van de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken heeft men besloten dat de nieuwe naam Beekdaelen wordt.

Mijn overgrootvader leerde misschien op de Lagere School dal - daelen, maar ik weet zeker dat mijn vader al dal - dalen leerde, net als ik.
Er zal vast wel een commissie (met externe adviseurs, betaald met zilveren Rijksdaelders) aan te pas gekomen zijn, die ‘daelen’ authentieker vond klinken.

Haha dat klopt, “…sche” i.p.v. “…se” komt vaak voor

1 Like

Pdok-viewer Top25 geeft Neder-Rijn.
Het lijkt me het veiligste als men die bron volgt.

Volgens Rijkswaterstaat:

Dit lijkt me net zo’n sterke bron als de Top25-kaart die Neder-Rijn aangeeft…

Pdok kent onder het Top10 raster lijsten met de officiële plaatsnamen in het Nederlands en Fries.
De basis hiervoor is de registratie bij het kadaster.
Wat een medewerker van een dienstkring van RWS schrijft, lijkt me niet DE standaard. Ik geef toe ze zijn consequent en schrijven steeds Nederrijn, maar toch.

Zie verder ook:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-3810.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-46244.html
Hoogheemraadschap De StichtseRijnlanden
https://opmaat.sdu.nl/book/SDU_OP_stcrt_2006_131_p19_SC75978/stcrt_2006_131_p19_SC75978

Maar ik zal eens even verder vragen…

Heb je hem zelf wel gelezen?
Het eerste gedeelte is geschreven door iemand die liever Neder-Rijn schrijft. Het tweede deel is geschreven door iemand die liever Nederrijn schrijft!

Ik had een screenshot moeten maken en het tweede deel er af moeten knippen :smiley:

Het Meertens instituut (van de familienamenbank) lijkt voor de Top10Raster namen te zijn.

Ook de staatscourant hanteert de laatste tijd vaak…

Laatste troef :smiley:
Ik heb in mijn kast staan de ‘Topografische Atlas Nederland’ in 1:50.000 4de druk.
Deze druk vermeldt als bron:

Topografische Dienst / Kadaster

en ze schrijven Neder-Rijn.
Deze kaarten zijn gelijk aan Top50raster en behalve via Pdok ook via http://topotijdreis.nl/ ingezoomd en met de schuif op 2017 te zien.

Aan de andere hand, zoeken op overheid.nl in officiële bekendmakingen in de afgelopen vijf jaar levert dit op:

Ik wacht op antwoord uit Den Haag…

Misschien kan iemand iets met deze bestanden:
https://data.overheid.nl/data/dataset/60323-dbi-areaal-beheer—trajectindeling-vaarwegen
en dan vooral met deze

Nog een centrale overheidspublicatie:
24 hour gas station

Weinig zinnigs als antwoord retour gekregen namelijk: vraag het bij de taalunie…
Ik zal het doen, maar misschien weet iemand op deze site een betere weg?
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home

neder-rijn

Ik kwam dit zo juist tegen en herinnerde me nog deze discussie :slight_smile:
De staatscourant hanteert deze schrijfwijze al sinds Napoleon uit Nederland vertrok :grinning:
Veel plezier er mee.

-courant… Dat zegt genoeg.

Schrijf het dan ook met een hoofdletter: “Staatscourant”, want zo heet dat blad. Net zoals Leeuwarder Courant en Haagsche Courant.
Al moet ik toegeven dat deze benaming niet meer erg courant is :kissing_smiling_eyes:

Onze staatskrant heet Staatscourant. Goed om te weten.