Soorten wandelingen

Heren (Dames ook),

Tijdens het reorganiseren van de pagina Nederlandse Wandelingen kwam ik op het onvermijdelijke punt om een oordeel te geven over de plaatsing van de verschillende routes in verschillende categorien. deze heb ik geprobeerd af te leiden van de enige categorische naamgeving die ik vond, namelijk in de network-tagging van foot-routes:

  • iwn: International walking network: long distance paths used for walking routes that cross several countries, for example the Camino de Santiago
  • nwn: National walking network: long distance paths used for walking routes that cross countries
  • rwn: Regional walking network: used for walking routes that cross regions. Belgium and the Netherlands this is used for the walking node networks
  • lwn: Local walking network: used for small local walking routes. Could be touristic loops or routes crossing a city

Kan iemand mij helpen met een acceptabele omschrijving van de verschillende categorien. De Engelse is te Engels en in detail moeilijk toepasbaar in nederland.

Wie helpt.

Slechts een poging:

lwn: Korte lokale (rond)wandelingen: Wandelingen die makkelijk in (een deel van) een dag te lopen zijn. Gewoonlijk niet meer dan 15 à 20 km, maar vaak ook korter.

rwn: Regionale (knooppunten)netwerken: Er zijn twee soorten netwerken. De ene bestaat uit genummerde knooppunten met korte wandelingen daartussen. De andere bestaat uit relatief korte (rond)wandelingen die op knooppunten of met verbindingsroutes aan elkaar geknoopt zijn. De lengte van een wandeling is zelf te bepalen door meer of minder (delen van) routes te lopen.

nwn: Lange meerdaagse wandeltochten: De meeste routes van meer dan 15 à 20 km vallen in deze categorie.

iwn: Internationale langeafstandsroutes: In Nederland zouden dat (voornamelijk) de Europese E-routes zijn. Deze vallen samen met (gedeeltes van) de LAW routes en worden dus waarschijnlijk het beste gemapped als super-relaties.

Met deze definitie kan ik geheel instemmen. Ik denk dat dit ook goed bruikbaar en toepasbaar is. Iemand nog aanvullingen?
De enige vraag is nog even wie initiatief moet nemen tot het maken van een super-relatie.

Het europeese parlement? :wink:

super-relaties? Ik neem aan dat hier meta relaties mee worden bedoelt dus een relatie die bestaat uit relaties? (Wat heel goed kan!)

Er moet dan wel even gekeken worden of dit echt in alle gevallen geld. Dus bestaat een iwn echt uit een lijstje van complete nwn? Zo niet dan lijkt het mij toch alle wegen moet bevatten.

Ik ken niet de exacte situatie in NL wat betreft E-routes, maar in België zijn het slechts stukken van een GR-route die tot een E-route behoren (bv. enkel zuidelijke helft van GR5A behoort tot E2), en ik neem aan dat het niet anders is in Nederland. Willen we dan gebruik maken van relaties in relaties, moeten we de route van GR5A dan al opzettelijk opsplitsen. Een oplossing ken ik hier niet voor, tenzij dan elke way ook tot de E-relatie toevoegen (maar dat is ook niet elegant natuurlijk).

Wat Eimai zegt is natuurlijk maar al te waar. Relaties in relaties is natuurlijk een mooie truc, maar omdat de nwn en iwn onder verschillend beheer vallen is de kans groot dat een wijziging in de nwn tot gevolg heeft dat deze niet meer volledig in de iwn past en dan dus niet meer een onderliggen de relatie kan zijn.

In Nederland moeten we ons dan ook m.i. voorlopig even niet bezig houden met de definitie van de iwn.

Ik stel voor dat de nwn onze grootste routes zijn.

Laten we verder gaan op onze kortste routes.

lwn - Lokale Wandel Netwerken: Korte lokale (rond)wandelingen bedoeld om in (een deel van) een dag te lopen. Gewoonlijk nooit meer dan 15 à 20 km.

Hieronder vallen bijvoorbeeld de paalkopwandelingen in onze lokale bossen, maar ook de van-station-naar-station wandeltochten van de NS vallen tot deze categorie.

Kunnen we deze definitie met elkaar vaststellen?

Niet echt, omdat E-routes niet echt bewegwijzerd zijn. De enige referentie die je kan tegenkomen dat er een E-route loopt is aan de wandelbomen (en dan nog zijn die niet vaak vermeld – E-routes proberen volgen is quasi onmogelijk als je niet weet welke nationale routes je moet volgen). Een routewijziging op een LAW-route betekent dus automatisch ook een routewijziging op de E-route.

Maar goed, E-routes worden voorlopig toch nog niet gemapt.

Hier is weinig discussie aan. Maar zet geen limiet op die 20 km. Het kan gerust wat meer zijn in sommige gevallen.

Akkoord met de eerste. Reserves bij het tweede. Ze liggen tenslotte in het netwerk van de LAW-routes. In België (ja sorry, weer België) hebben we ook verbindingsroutes tussen GR’s en stations of soms andere plekken als jeugdherbergen. Die blijven gewoon hun nwn-netwerktag behouden omdat er niks lokaal aan is. Maar goed, het concept van NS-wandelingen is anders, al ben ik vrij zeker dat deze stukjes tussen station en route ook als gewone aanlooproutes worden gebruikt door wandelaars die niet het NS-pad volgen. En het is ook zeker dat ze tot het LAW- en streekpadennetwerk behoren.

In elk geval hoop ik dat ik hiermee het grote meningsverschil tussen ons heb weergegeven wat betreft streekpaden en rwn of nwn: voor mij zijn LAW-paden, streekpaden en NS-wandelingen één netwerk, dus hebben ze ook één netwerktag.

Het was mij ook reeds duidelijk dat jouw kijk meer in netwerken ligt. Jij koppelt graag alles aan elkaar om zodoende een groot geheel te krijgen.
Ook in onze PM’s heb ik je goed proberen te begrijpen en gezien dat jij een aantal disnuances in mijn categorisering bloot hebt gelegd. Deze heb ik reeds doorgevoerd in de Wiki pagina.
Toch kan ik maar moeilijk me zelf vinden in dat grote koppeling van netwerken. Natuurlijk zullen gebruikers de ene mooie gemarkeerde route gebruiken om bij hun hoofdroute te komen. Dat maakt echter een geregistreerde koppeling tussen deze netwerken nog niet legitiem.
Ik denk dat de intentie waarmee iedere individuele route is gemaakt meer zegt over de categorie waarin de route thuishoort, dan de manier waarop de wandelaars deze gebruiken. Hun fatasie is immers de limit?

Jouw pleidooi over rwn is aangekomen en is of wordt binnenkort in de pagina doorgevoerd. Ik raak, ook na lezen van steeds meer buitenlandse pagina’s er van overtuigd dat rwn in het leven is geroepen om knooppuntnetwerkachtige (of KnooppuntNetwerkAchtige :wink: ) routesystemen af te scheiden van de dagtochten. De naam Regionale Wandel Netwerken vind ik echter in dat geval wel een erg slecht gekozen naam. En dat streekpaden (gem. 100-300 km lang) nwn’s zijn, is over het algemeen ook waar. Ik wil echter zeker niet zo ver gaan dat Streekpaden=nwn. De beheerders kunnen zo een streekpad publiceren dat 27km lang is en die mappen wij dan gewoon als lwn. :wink:

Daarom had ik oorspronkelijk ook geschreven “gewoonlijk niet” en niet “gewoonlijk nooit”. Daarbij mag “gewoonlijk” wat mij betreft zeker vet of schuin geschreven worden om aan te geven dat het geen harde grens is.

Die harde kun je nooit nemen. Wel is het zo dat als je internet bekijkt er weinig dagwandelingen heel veel langer zijn dan 20 km.
Zowiezo kun je alleen de bedoeling van de maker als criterium nemen. De gebruikersgroep is gewoon te groot en divers om daar regels aan te verbinden.
De wandeling in het Sprielderbos (6 km) is voor mijn moeder als een meerdaagse wandel mars. :wink: Dus waar hebben we het over.

Recapitulatie:
We hebben al een aantal dingen op een rijtje:
lwn: Dagwandelingen
rwn: Knooppuntnetwerken
iwn: Doen we lekker (nog) niets aan

Blijft over NWN.
Als LWN dagmarsen zijn, kunnen we dan voor NWN stellen dat hieronder alle wandelingen vallen die door de makers bedoeld zijn als 2 of meerdaags marsen?

Beste allemaal, is er een afspraak om de Open Wandelkaart ( www.openwandelkaart.nl )niet op de webpagina te noemen? Hugo

Nee natuurlijk is daar geen afspraken over. Geef het een mooi plaatsje.
Deze pagina is de eerste pagina die ik onder handen nam en ik was toen nog te veel bezig met de techniek van editten en te weinig met de inhoud.

Wil jij hem er op een mooi plaatsje bijplaatsen?

ZMWandelaar

gedaan. Hugo