Soepbord C1 met OB nadere toelichting

https://www.mapillary.com/app/?focus=photo&pKey=Tg4GDtdmWH4FghKmtn3u_Q&lat=51.86980555555556&lng=5.885133333333329&z=17&x=0.6908740971784275&y=0.4622196440424459&zoom=2.663002095605518
Begrijp ik het RVV nou correct dat dit in feite betekend: Autoverkeer niet toegestaan, loslopende honden niet toegestaan. En verder niets? Een motorfiets mag hier dus gewoon rijden? Een motorfiets is immers geen “autoverkeer”?

Volgens Artikel 67 van het RVV kan een onderbord onder andere een

, waar dit onderbord dus onder zou vallen.

Verder volgens Artikel 67.2:

Artikel 67 van RVV: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825&hoofdstuk=III&paragraaf=2&artikel=67&z=2020-01-01&g=2020-01-01

Autoverkeer niet toegestaan is gewoon dubbelop.

Honden niet toegestaan hoort niet op het onderbord, want C1 zegt niets over honden.

Overruled het onderbord niet het bord?

Nee, dan zou er moeten staan “uitgezonderd autoverkeer”

Als je een beetje door de beelden reist, kom je foto’s van 366 dagen later tegen met een ander onderbord.

Een lerende organisatie! :smiley:

Maar het is ook geen onderbord als bedoeld in het RVV immers. Het is een art. 461 aanduiding.
Zonder C1 erboven nog steeds geldig.

Het gaat duidelijk om een natuurgebied. Nou hebben ze daar landelijk last van mensen die dat niet willen begrijpen en er met alle geweld alsnog met hun gemotoriseerd voertuig van willen ‘genieten’. Het blijkt erg moeilijk om dat met borden juridisch waterdicht voor elkaar te krijgen. Al is er ergens maar een paadje zonder het juiste bord en je bent bij de rechter al klaar.
Dus kom je per regio en gemeente allerlei combinaties tegen waarvan men maar hoopt de ze bij de rechter stand houden.
En rare uitspraken zoals deze: https://www.dvhn.nl/drenthe/Rechter-crossen-met-de-motor-in-natuur-niet-per-definitie-strafbaar-23514486.html

Is het nou typisch Nederlands om in dit soort gebieden op zoek te gaan naar juridische spijkers op laag rechtswater om de overduidelijke bedoeling van een regel te omzeilen?

Scherp!

Wat staat daar? Ik kan het artikel niet lezen.

De rechter heeft een streep gezet door de vanzelfsprekendheid waarmee motorrijders, die rondrijden in de natuur, worden bestraft.

In hoger beroep heeft het gerechtshof in Leeuwarden drie mannen vrijgesproken, die door de lagere rechter schuldig werden bevonden. De mannen werden op heterdaad betrapt toen ze op crossmotoren in het Holtingerveld bij Havelte reden.
Vernieling of verstoring niet bewezen

Uit het simpele feit dat ze door het natuurgebied reden kan volgens de hogere rechter niet worden opgemaakt dat ze de flora en fauna, die het Holtingeveld zo bijzonder maken, hebben vernield of verstoord. Dus vrijspraak.

,Dat is geweldig nieuws voor mijn cliënten, want nu zijn ze niet langer schuldig aan een misdrijf. Beschermde natuur schade toebrengen staat te boek als een economisch delict, dus een misdrijf. Heb je dat eenmaal achter je naam staan, kom je niet eens meer als vrijwilliger aan de bak’’, zegt Johan van Groningen, de advocaat van de motorrijders.
Nieuwe wet stelt meer eisen voor veroordeling

Volgens de oude Flora- en Faunawet was de aanwezigheid van motoren in de natuur al voldoende reden voor een veroordeling. De Wet Natuurbescherming stelt meer eisen. Van Groningen: ,Voor elk zogeheten Natura 2000-gebied is beschreven welke specifieke dieren- en plantensoorten beschermd moeten worden. Voor het Holtingerveld zijn dat de kamsalamander en witsnuit libelle. Dan moet je wel kunnen bewijzen dat mijn cliënten juist deze soorten iets hebben aangedaan’’, aldus Van Groningen.

Zolang motorrijders de specifieke soorten van een bepaald gebied met rust laten, is er niets aan de hand, stelt de advocaat: ,Dat is een gevolg van deze uitspraak.’’
‘Niet strafbaar, dan kunnen onze boa’s ook niets doen’

Alje Zandt van Natuurmonumenten is minder enthousiast. ,Heel vervelend. Motoren zijn ongewenst in natuurgebieden. Dat vinden niet alleen natuurbeheerders, maar ook andere bezoekers. Het was al lastig om ze op heterdaad te betrappen, maar door deze uitspraak wordt het ook nog eens erg moeilijk een zaak juridisch rond te krijgen. Als uit de rechtspraak blijkt dat iets niet strafbaar is, dan kunnen onze boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren, red.) immers niets doen.’’

Een ander punt is dat de rechter vindt dat de gemeente Westerveld de verkeerde borden heeft geplaatst om gemotoriseerd verkeer te weren. Die hebben volgens de rechter geen rechtskracht, omdat ze verwijzen naar de algemeen plaatselijke verordening (apv). De gemeente had volgens de rechter moeten kiezen voor het verkeersbord C1 (verboden in te rijden voor alle verkeer), dat verwijst naar de Wegenverkeerswet.
‘Mooi voorbeeld van eenduidige en duidelijke aanpak’

Zandt: ,Als eigenaar mogen we eigen borden gebruiken. Maar omdat in het Holtingerveld veel verschillende grondeigenaren zijn, hebben we gekozen voor een eenduidige aanpak. Een mooi voorbeeld van duidelijkheid. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Helaas denkt de rechter daar anders over. Misschien moeten we toch overwegen weer eigen borden te gebruiken.’’

Volgens de gemeente is er niets aan de hand met de bebording.

Bedankt Martin.
Om de uitspraak te snappen moeten we weten welke borden er staan, die volgens de rechter geen rechtskracht hebben.

Kan een bord niet zowel een OB zijn als een artikel 461 aanduiding? Allebei tegelijk dus