Snelfietspaden als ncn of rcn?

We taggen snelfietspaden, als ze ook in het echt zichtbaar zijn en niet alleen papier, als een routerelatie. Deze routerelatie krijgt de tag network=ncn. Dit hebben we volgens mij van de Belgen overgenomen en lijkt vooral gedaan te zijn, omdat rcn gereserveerd was voor knooppuntenroutes.

Inmiddels worden knooppuntenroute gekenmerkt door de tag network:type=node_network en is network=rcn niet meer exclusief voor knooppuntenroutes. Het lijkt me logischer om snelfietspaden om te taggen naar network=rcn om de volgende redenen:

  • De snelfietspaden noch het netwerk dat ze vormen is nationaal. De routes zijn vaak verbindingen tussen twee steden en zijn zelden langer dan 30 km.
  • De snelfietspaden hebben een sterk regionaal karakter als woon-werkroutes.
  • De aanleg van snelfietspaden wordt gecoördineerd vanuit de provincies, niet vanuit de Rijksoverheid.

Op Waymarked Trails is duidelijk te zien hoe afwijkend snelfietspaden zijn t.o.v. de daadwerkelijk nationale LF-routes.

PS. Voor snelfietsroutes is ook de tag cycle_network=cycle_highway ingevoerd om ze te onderscheiden van andere routes. Deze tag was alleen in België gebruikt. Ik heb de tag ook toegevoegd aan Nederlandse snelfietspaden, waarvan ik weet of op Mapillary heb gezien dat ze bewegwijzerd zijn. De tag staat los van de tag network=ncn/rcn.

Ik kan me hier wel in vinden.
Waarom was rcn eigenlijk voor knooppuntroutes gereserveerd? Die routes worden toch ook al gedefinieerd door network:type=node_network?

network:type=node_network is nog maar kort geleden ingevoerd.
Daarvoor was er voortdurend het conflict tussen knooppuntroutes en “echte” regionale routes.
Met name in Duitsland gaf dat veel problemen.

Bij de introductie van het knooppuntennetwerk in OSM, zijn een aantal keuzes gemaakt, waar je nu, met de wijsheid van achteraf, zegt, dat was niet zo handig.

Ja, dat gaat ons niet overkomen… toch? :slight_smile:

Dus is kunnen snelfietspaden worden omgezet naar rcn? Ik zie één positieve reactie en er lijkt geen bezwaar te zijn.

Er zijn al aardig wat lange wandelroutes met rwn getagd. Gaat prima. Hoe het met fietsrouteplanners uitwerkt weet ik niet.

Snelfietsroutes horen naar mijn idee in het rcn.
Alleen als we een snelfietsroute van Maastricht naar Groningen krijgen, wordt het anders :slight_smile:

Ik heb geen bezwaar tegen rcn. Wat ik wel inconsequent vind is het gebruik van de keys cycle_network en network:type
Kunnen de Belgen niet beter óók network:type=cycle_highway gebruiken?

Duitsland heeft ook een soort stedelijke snelfietsnetwerken.
Dat begint inderdaad op een type netwerk te lijken.
De definitie van de key network:type laat ruimte voor nieuwe values voor nieuwe types netwerk.

Dan zou ik zeggen dat het wel iets moet zijn waar een systeem achter zit, hetzij topologisch hetzij wb hoe het voor de fietsende medemens werkt.

Maar hoe zou je dan het type / systeem omschrijven? Wat onderscheidt het van gewone fietspaden waar op de kruispunten staat welke kanten welke bestemmingen zijn?

Ja, dat is best een goeie. Je kunt network:type voor meerdere zaken inzetten.

Een cynisch antwoord zou zijn: De hoeveelheid subsidie die binnengehaald wordt en de reclame campagne.

Ik ken alleen de greenport bikeway, daar heb ik recent een route relatie van ingevoerd.
Voor deze snelfietsroute is een fietspad aangelegd langs de spoorlijn Venlo-Eindhoven waarmee een verbinding tot stand komt tussen het station Venlo en station Horst-Sevenum.
Maar er zijn ook bestaande fietspaden en fietsstroken die onderdeel van van de greenport bikeway zijn. Het is ook niet zo dat je als fietser bij kruisingen voorrang hebt.

Ik ken in de buurt alleen de Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort. In het veld is hier nauwelijks wat van te zien, op tien metershoge kunstwerken onderweg na (het is tevens een kunstroute vanwege 100 jaar De Stijl). Ook deze staat middels een route relatie in OSM.

Bij mijn werk fiets ik wel eens langs de snelfietsroute Den Bosch-Rosmalen(-Oss) oftewel de F59. Duidelijk herkenbaar door bebording, symbolen op het fietspad, zo weinig mogelijk conflicten met ander verkeer. Staat ook in OSM

Totaal verschillend dus.

… deels gaan die snelfietsroutes over G11 fietspaden en daarmee ontoegankelijk voor speedpedelecs… waar ze juist voor bedoeld waren. Ook ontbreekt nog steeds de bebording bij mij in de regio.
Kon het niet laten. :frowning:

Edit… de oude anwb bewijzering wijst nog steeds consequent de oude route aan van Dordt naar R dam.
De F16 is meen ik 5 jaar geleden officieel geopend.

Het hele concept snelfietsroute / fietssnelweg is in de afgelopen 10 jaar nogal chaotisch tot stand gekomen. Dat verklaart ook de vele verschillende stijlen, verschillend van totaal niet zichtbaar tot duidelijke markeringen en/of het nummer op de bewegwijzering.

Ik heb het idee dat er ook soms een groep fietspaden tot snelfietspad is benoemd om subsidie voor het opknappen te krijgen. Deze ‘snelfietspaden’ zijn vaak niet zichtbaar buiten beleidsdocumenten en horen naar mijn mening ook niet in OSM.

Gelukkig zijn er inmiddels plannen voor een consistente bewegwijzering voor snelfietsroutes. Vorig jaar is er een pilot-project uitgevoerd bij de F261 Tilburg - Waalwijk. Dit jaar zou er een pilot worden uitgevoerd op de F28 Utrecht - Amersfoort en daarna zou er een richtlijn moeten verschijnen.

Dan ben ik wel benieuwd wat met die F28 bedoeld wordt. Dit filmpje dat er naar verwijst is van de route die ik noemde: https://youtu.be/ev7e9s0vups Is dat hem, of komt er nog een andere route?

De F35 in Twente heeft een duidelijke styling, overal rood asfalt, 4m breed, donkere randstenen en stickers F35 op de weg geplakt en bordjes F35 naast de weg.

De F344 tussen Apeldoorn en Deventer is nauwelijks te herkennen aan de weg layout, maakt ook overal gebruik van bestaande wegen en fietspaden, alleen op de wegwijzers staat F344
Wel is er dankzij deze fietssnelweg bij het spoorviaduct over de N344 een leuk stelsel van vrje kruisingen voor fietsers gecreëerd, waar ik dankbaar gebruik van maak. Eerder moest je daar met je fiets over trappen zeulen. Nee, bedankt dan rij ik wel een stukje om.

Het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen is wel weer duidelijk te herkennen, breed fietspad, eigen type verlichting, bordjes en wegwijzers

Kortom, een allegaartje! Ik zou dat geen network:type durven noemen!

Zo’n Duits netwerkje is een soort spinneweb of wagenwiel om een stadskern heen, daar zit een systeem van bewegwijzering in en een afgestemde stijl van uitvoering. Maar ik heb er maar naar eentje gekeken, daarna hoorde ik van een Duitse mapper dat er meer in aanbouw waren.

Zij vroegen zich af of je dat knooppuntnetwerken kon noemen, met alle punten waar een spaak een ring kruist als knooppunt. Toen dacht ik: nee, want geen genummerde punten en je kan de verbindingen tussen de punten niet aanduiding met nn-mm.

Als ze nou de ringen 1, 2, … noemen en de spaken a,b,… en een aparte manier van aanduiden (kan ook een wegdekkleur, belijning of logo zijn) van de routes, dan heb je een systeem.

Ja, of dat de plaatselijke wethouder van kultuur, ekonomie, gezondheid, waterpeil en vervoer het kent.

Ik vind de tag cycle_network=cycle_highway eigenlijk ook niet passend, want van een consistent netwerk kun je - buiten regio Arnhem Nijmegen misschien - nog niet spreken. Maar bij gebrek aan beter… (?).

In België is wel een consistent netwerk in aanleg, dus dat is waarschijnlijk de reden om voor cycle_network=cycle_highway te kiezen. In meerdere provincies in Nederland (in ieder geval Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland) zijn visies met een redelijk consistent netwerk voor de provincie, dus ook in Nederland is een netwerk in aanleg.

Ik zou me over het algemeen niet druk maken over de key van een ‘feature-tag’. De value, in dit geval cycle_highway, is veel belangrijker. Er zijn ook andere onlogische keys, zoals natural=water bij kunstmatig oppervlaktewater en highway=footway, zelfs de zeer ruime Britse definitie van highway klopt niet als het een privépad is.