Smalsteeg - privéterrein

Hallo

Een paar jaren geleden, volgde ik een route die aangeraden was door de oude versie van Wandelnet. Het was een wandelroute die van Ede naar Renswoude ging. De route ging langs Smalsteeg. Ik heb het gevolgd maar, op een moment (op Smalsteeg) liep ik langs een boerderij. De boer was echt boos en vertelde mij dat dit prive terrein was.

Ik heb dit bij OSM gemeld (https://help.openstreetmap.org/questions/68137/private-property-question-from-a-noob) maar weet niet zeker of het opgelost is… (https://www.openstreetmap.org/way/240879480#map=16/52.0766/5.5735) :expressionless:

In ieder geval, onlangs heb ik de Ede gemeente gevraagd of de boer het gelijk heeft en dat Smalsteeg prive wordt waar zijn boerderij is. Hun reactie was:

Dat was goed te lezen, maar ik weet niet of het nog steeds aangepast moet worden op de OSM kaart…

Kan iemand mij helpen?

. Het route

Op de OSM kaart staat het pad niet als private genoemd; tevens loopt er een wandelroute over genaamd Turfvelderpad (En dus niet Klompenpadroute).

Vervelende honden is een ander ding: als (alleen als) het pad openbaar is en/of er rust recht van overpad op, dan dient de boer zijn honden op zijn terrein te houden en de toegang (door de honden) tot het pad te voorkomen. Als het privéterrein is en de boer wil niet dat er mensen overheen gaan moet hij een hek plaatsen en/of een Art. 461 bordje.

Zo sprak hij uit ervaring…:slight_smile:

Bedankt voor jouw reactie.

Eigelijk heb ik de route twee keer gevolgd. De eerste keer merkte ik wel dat ik in de midden van boederij liep - het was zo’n ‘driveway’ tussen farm buildings. Maar ik zag geen hek of bord. Een week later heb ik dezelfde route gevolgd, en deze keer was ik bijna aangepakt door twee vijandige honden. Ik vond het raar als er was niets dat dit prive terrein was. Dus ging ik langzaam doorlopen. Dan kwan een boze boer te voorschijn. Hij zei dat het prive was en verweez naar de klompenpad wandelroute dat aan de andere knt van een veld was. Ik besloot om de wandelpad te nemen.

Ik heb naar de OSM kaart gekeken. Als gezegd…dit toont dat Smalsteeg door het prive terrein loopt. Als je naar Google Maps kijk, zie je dat Smalsteeg stopped net voor de boederij en begint weer aan de andere kant.

Zoals ik al zei, heb ik de Gemeente gevragd of die stuk Smalsteeg prive is of niet…Blijkbaar wel… Maar nu mijn vraag eigenlijk is, zou het mogelijk zijn om het in de OSM kaart aan te passen…

Neem me niet kwaijk of dit een stomme vraag is…

Het is niet moeilijk om op de weg ‘private’ te zetten natuurlijk, maar veel mensen lopen zonder OSM in hun smartphone of GPS en het is maar de vraag of die dat aangeeft. Ook het pad opknippen in tweeën zonder continuïteit kan dan natuurlijk.

Ik weet niet of de Turfvelderpadroute een officiële wandelroute is, daar zou je onderzoek naar moeten doen. Genoeg websites refereren aan die route, maar dat zegt niet alles :slight_smile:

Minstens een site https://klompenpaden.nl/route-turfvelderpad-aangepast/ meldt dat de route aangepast is, wegens honden…

Maar: los van OSM: als het inderdaad een privépad is, zonder recht van overpad, dan moet de boer middels een hek en/of Art. 461 bord afgrendelen/aangeven.

Succes met het uitzoeken en we vernemen graag hier het resultaat!

:slight_smile: Bedankt

Heb net het bericht op de klompenpaden website gezien… Dus lijkt het dat de twee honden wel een probleem zijn… :open_mouth:

Op deze PDF valt redelijk goed te zien dat de route nu om het erf loopt, en dat OSM achterloopt. Genoeg informatie wat mij betreft om die route te verleggen en het pad over het erf op privé te zetten. Als er dan nog iets niet helemaal klopt kan het altijd nog verbeterd worden door iemand die er langskomt.

Ik schat zo aan de hand van die PDF en de informatie die je aandraagt dat de omleiding zo loopt (groene lijn). Is dat goed genoeg?

Perfect! Eigenlijk heb net zelf het OSM stuk ge-edit en een Smalsteeg (waar de Boerderij is) als private gemarkeerd…(Heb ook aangeven dat iemand dit moet checken :P) Maar heb de alternative route niet aangepaast.

Deze 2 zaken hebben eigenlijk niets met elkaar te maken. Route omleggen is OK, maar pad op privé te zetten kan alleen maar onder voorwaarden zoals Martin al aangaf:

We hebben een observatie van iemand die door de eigenaar van het pad is aangesproken, de omleiding die door de wandelpadbeheerder is ingesteld, en de bevestiging van de betreffende gemeente dat het geen openbaar pad betreft. Dat is toch voldoende om het pad effectief privé te verklaren op de kaart?

Wat Martin zegt klopt verder qua rechtsgeldigheid, maar voor OSM volstaat volgens mij de ground-truth dat het pad effectief privé is volgens de grondeigenaar en zijn twee honden.

Ik heb de route omgelegd volgens de omleiding die de wandelpadbeheerder aangeeft. Zo is die niet meer onderbroken door een privépad.

Maar we weten formeel nog steeds niet of het een niet-toegankelijk privépad is. Je noemt in een van je eerdere berichten ‘blijkbaar’, maar wat is de bron? je kunt het niet zomaar private taggen als dat wandelroutetechnisch zo uitkomt.

Er bestaan grofweg gezegd een aantal; toegangsrechten voor wegen en paden:

  1. Openbaar: iedereen mag daar komen
  2. privéterrein maar categorieën mogen daar komen, al dan niet onder voorwaarden: Natuurmonumenten, SBB etc.
  3. privéterrein maar met recht van overpad/erfdienstbaarheid: hoewel de grond van jou is moet je anderen op een pad toelaten (bijvoorbeeld historische kerkepaden door weilanden, stegen achter huizen)
  4. privéterrein waar je anderen mag weren: dit moet duidelijk zijn uit de functie (mijn achtertuin), een hek of een Art. 461-bord

Ik ken genoeg situaties waar (helaas) met name boeren zich onterecht het recht nemen anderen toegang te ontzeggen op mijn #3 genoemde categorie, desnoods afgedwongen door een valse hond. Het zou best wel eens kunnen dat er historisch recht van overpad bestaat op genoemde weg…

De reden voor mijn betoog is dat ik als wandelaar/MTB’er eerder hiermee te maken heb gehad, inclusief hondenbeet, waar achteraf de plaatstelijke arrondisementsrechtbank (Wallonië) uitsprak dat: 1. de boer het recht van overpad niet eigenhandig mag intrekken door het plaatsen van een draad en 2: hij zijn honden op zijn terrein moet houden. Dit alles onder dreiging van straf.

Het ging mij te ver de kosten van een pleister/verband te declareren; een tetanusinjectie had ik niet lang daarvoor al gehad. :slight_smile:

[edit] En als eerst de honden ‘waarschuwen’ zonder afzetting of Art 461 en dan pas al dan niet de boer, is de boer goed fout!

Dat klinkt redelijk formeel. Maar relevanter: er is volgens mij geen access-tag waarmee we kunnen communiceren naar wandelaars en navigatiesoftware dat je daar niet mag komen van de boer over wiens erf het pad gaat, en dat je er waarschijnlijk niet overheen geleid wil worden, maar dat het juridisch wellicht anders ligt.

Ik ben het verder volledig met je eens dat de boer best wel eens ongelijk kan hebben en gewoon een privépad af probeert te dwingen, maar dat weten we ook niet zeker. De beschikbare observatie van wandelaar en wandelpadbeheerder, samen met de gemeentelijke reactie hebben we wel. Omgekeerd is er geen bewijs voor het feit dat dit een openbare weg is buiten de aanwezigheid ervan op de kaart en het ontbreken van gemelde observaties van hekwerk of bordjes.

Ik vind het persoonlijk wel fijn als OSM me niet over een vijandig erf leidt waar juridisch wellicht recht van overpad geldt, maar waar de bijtgrage honden niet op de hoogte zijn van die wettelijke nuances.

Navigatiesoftware zal je niet over access=privat|no leiden, maar zoals gezegd: heel veel mensen lopen niet met navigatiesoftware en niet alle OSM kaarten laten het nuanceverschil zien.

Blijkbaar heeft de boer gelijk, maar als de boer zijn weg niet als privé/verboden aangeeft…

En “…i.v.m. vervelende honden” klinkt eerder opportunistisch dan juridisch :slight_smile:

Dit kan best een geval zijn dat inderdaad iemand het recht naar zijn hand wil zetten.
Bovendien was de vraag van Markjowen aan de gemeente “is het privégrond?”; daar is bevestigend op geantwooord maar dat zegt niets over of we op dat pad mogen of niet.
Al met al totaal onopgelost dus.
Waar kun je vinden of er recht van overpad is?

Ik heb hier in Blerick ook zo’n situatie en zal de gemeente 's aan de tand voelen hoe dat zit. (dit wegje)

Helaas voor jou wellicht dat dat niet de functionaliteit is die OSM Je biedt, maar OSM wil juist aangeven wat de echte status is van een weg voor alle weggebruikers.
Als je er juridisch mag lopen geeft OSM dat aan. Een weg afsluiten in OSM wegens honden, naar willekeur bijna, is not done.

Op deze manier zetten we de deur open tot het mappen van allerlei (persoonlijke) voorkeuren.

Dat de verantwoordelijke wandelrouteorganisatie de wandelroute heeft omgelegd “wegens het hondenprobleem”, daar mag de wandelaar blij mee zijn, maar geeft volgens mij eerder aan dat een pragmatische oplossing genomen is, anders hadden zij kunnen vermelden “wegens zijnde niet openbaar toegankelijk privéterrein” en heeft de boer oneigenlijk zijn gerief.

Een indicatie of een weg openbaar is, is te kijken of het een apart kadastraal perceel is en wie de wegbeheerder is.
Op bv. perceelloep.nl zie je de perceelgrenzen.
De wegbeheerders staat bij rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/wegbeheerders.aspx

Als een weg niet beheerd wordt door de overheid en geen apart perceel is, dan kan er alleen nog een recht van overpad zijn.
Zelfs bij een recht van overpad hoeft het niet te zijn dat iedereen voor elke gelegenheid hiervan gebruik van maken.
Een recht van overpad is niet hetzelfde als een openbaar pad.

Ik meen dat we binnen OSM hadden afgesproken dat alleen wegen met een art. 461 of duidelijk met een hek afgesloten een privé weg was.

Er is een verschil tussen [NL] privé en OSM-tag private.

OSM private: “Routing programs are able to detect this tag, and knows to avoid these roads when routing”, dus voor wegen waar je in het algemeen niet overheen mag.

Een weg door een bos in eigendom van bijvoorbeeld natuurmonumenten is wel privé (volgens NL betekenis), maar niet private volgens OSM access tagging scheme, dus hoort private inderdaad niet op dit soort wegen.

Als ik een steeg achter mijn huis zou hebben waar ik wegens erfdienstbaarheidverplichting toegang moet verlenen aan (alleen) mijn buurman om zijn erf te kunnen betreden, dan zou je hem als private kunnen taggen (en hopen dat de buurman geen OSM navigatie gebruikt om in zijn tuin te komen :slight_smile: )

Maar ik kan het mis hebben…

Volgens: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_weg
“Een eigen weg is in Nederland in principe voor iedereen toegankelijk. Het betreden van andermans grond is namelijk toegestaan, behalve als de grond is afgesloten, er schade ontstaat, of door de eigenaar kenbaar wordt gemaakt dat het betreden verboden is, bijvoorbeeld door een bordje “verboden toegang voor onbevoegden (art. 461 Wetboek van Strafrecht)”.”

Hoe kan ik aan jouw steeg zien dat het privébezit is? Alleen als dat duidelijk is kan ik hem ook als dusdanig taggen.