Skogsveier track or service?

Jeg har alltid lurt på om skogsveier skal tagges med service eller track. Jeg ble litt usikket etter jeg leste dokumentasjonen på highway=track på wikien. Akkurat nå er alle skogsveier(som f.eks under Fritzøe Skoger) i Vestfold tagget med highway=service, men passer ikke highway=track & tracktype=grade1/grade2 bedre?

Det kommer an på kvaliteten på veien. En normal skogsbilvei har høy standard og er bygget for store tømmerbiler på mange tonn. En slik vei er ikke forskjellig fra mange vanlige bygdeveier. Skogsbilveiene settes da til service (ikke til unclassified fordi skogsbilveiene som regel ikke er åpne for offentlig ferdsel, som er et krav for unclassified).

Track brukes for traktorveier/kjerreveier, dvs veier av dårligere standard. Jeg tagger skogsbilveier som track/grade2 når de er så dårlig bygget eller vedlikeholdt at en vanlig bil vanskelig kan kjøre på dem uten 4WD. Veiene er da ofte begrodd med gress eller busker i midten eller grusdekket kan være vasket bort noen steder.

Skogsveier (ikke skogsbilveier) for skogsmaskiner skal nok som regel være track. Ofte grade3/4/5.

Det var en lang diskusjon om dette i fjor sommer som konkluderte med at service ble default for skogsbilveier i Elveg-importen: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2017-June/thread.html#6162