Skog enigt Corine Land Cover 2006

I OSM finns skogsområden med CLC06 ( Corine Land Cover 2006) angivet som referens. Dessa områden är ofta enbart en delmängd av skogsområde som Lantmäteriets topografikarta visar. Exempelvis område id:194524986 söder om Kungsör. LM:s karta visar ett stort skogsområde utanför CLC06-arean.

Hur gör man för att utvidga skogsområdet utanför CLC06-området? Ska gamla CLC-området vara en del av nytt skogsområde. Dvs. Ny skog mappas runt CLC06. Eller ska man radera CLC06-området, och enbart ha skog enligt LM:s topografikarta?

Jag är en av dom som importerade Corine-datan för många år sedan.
Jag tyckte den var ok på den tiden men nu när vi har bra flygbilder o.s.v. är den ganska grov.

Fördelen den har är att barr- eller bladträd finns med.

Ser skogen inte ut att ha ändrats tycker jag man kan lämna den och mappa runt den. Blir det för besvärligt kan man ta bort den. Men man tappar då information om trädtyp och får väl se till att det man gör totalt blir en förbättring trots att det försvinner.