Samenwerking Rijkswaterstaat (RWS)

Rijkswaterstaat (RWS) heeft aangegeven graag met de OpenStreetMap-community te willen samenwerken. Een mooie ontwikkeling. Want naast het beter benutten door OSM van data die RWS beheert betekent dit ook dat OSM gebruikt zal gaan worden als portal om relevante databases van RWS te gaan verbeteren. Daardoor heeft RWS, net als OSM, baat bij een grotere en (nog meer) actieve OSM-community. Er zal een brainstormsessie georganiseerd gaan worden tussen RWS en geïnteresseerden uit de community om vorm te gaan geven aan deze samenwerking. Ideeën om win-win situaties te creëren zijn welkom.

Deze post (met een makkelijk vindbaar onderwerp) is bedoeld om alle ontwikkelingen, vragen, suggesties en dergelijke over RWS te posten.

Ik begreep in een gesprek met een Gemeente dat RWS data heeft opgevraagd betreffende de snelheden op locale wegen.
Is RWS deze data aan het verzamelen om straks als geheel te publiceren.
Komt dat in een nieuwe uitgave van het NWB bestand. (nationale wegen bestand)

Dat is een mooie ontwikkeling.

Als RWS net als de brandweer in Utrecht ook zelf data in OSM wil gaan toevoegen, kunnen ze mooi het nieuwe strand tussen Camperduin en Petten ter hand nemen, als oefen-project. Daar is RWS mede-beheerder van. Een win-win situatie, lijkt me. Dan kunnen wij ze wel inwijden in de beginselen van het OSM-wezen, voor zover nodig.

Op de missing maps party had ik van de meneer van RWS begrepen dat hij nog een keer e.e.a. hier op het forum zou posten. Ik ben benieuwd of dat nog gaat gebeuren en wat zijn/hun visie is op de mogelijke samenwerking. Ondertussen wacht ik in spanning af. :wink:

Toevallig bij onze zuiderburen exact dezelfde ontwikkeling met het Vlaamse Rijkswaterstaat (Agentschap voor Wegen en Verkeer)
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=30448

Toevallig was ik gister nog bij RWS ICT :slight_smile: Hebben ze ook aangegeven welke onderdelen van RWS willen samenwerken? Want naast (vaar)wegen hebben zij nog veel meer databronnen.

Het initiatief komt vanuit de CIV, de dienst Centrale InformatieVoorziening.
Voor de historici: dat is de opvolger van de Data&ICT Dienst (DID), die weer de opvolger is van de AGI (adviesdienst geo-informatie), die voortkomt uit de Meetkundige Dienst (MD)

Beste OSM-ers

Om te beginnen zal ik mij even voorstellen: Eric van der Ster. Ik werk bij de Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat. Het heeft even geduurd. De brainstormsessie is op 19 september 2015 van 11:00-17:00. Locatie is nog niet definitief (vermoedelijk Utrecht). Op basis van wat heen -en weer mailen is het volgende programma ontstaan:

  1. thema “Community & Organisatie”
    Doel: Hoe kunnen RWS en OSM Nederland gezamenlijk een omvangrijke en actieve community creëren, waar zowel Rijkswaterstaat als OSM van profiteren om relevante onderliggende databases zo betrouwbaar mogelijk te houden tegen minimale kosten?

  2. thema "Open data, hergebruik en feedback”
    Doel: Op welke manier creëren we een eco-systeem van data, waarbij zowel OSM als Rijkswaterstaat profiteren van de kwaliteit en actualiteit van de data van elkaar?

  3. thema “Dataproeverij”
    Doel: Aan de slag met de data in de praktijk. Aan de hand van concrete vraagstukken gezamenlijk werken aan oplossingen.

Suggesties en aanmeldingen zijn uiteraard welkom. (bij eric.vander.ster@rws.nl).

Eric

Lijkt me zeer interessant, als mijn agenda het toe laat ben ik aanwezig.

Zijn er enige vereisten om mee te doen? Ik heb een redelijk aantal edits gedaan op de map en weet mijn weg wel te vinden, maar ben op geen manier verbonden met de OpenStreetMap Foundation en ik weet ook heel weinig van hun activiteiten af.

Buiten dit ben ik wel geïnteresseerd in de sessie. Het klinkt als een veelbelovende samenwerking!

Nee, die zijn er niet. De meeting staat overigens geheel los van OSMF.

Gert-Jan en ik hebben vorige week overleg gehad bij Rijkswaterstaat over de brainstormsessie op 19 september. Die gaat plaatsvinden in het inspirerende LEF future center in Utrecht. Maar alleen op die locatie indien tijdig voldoende aanmeldingen van OSM’ers binnen zijn. Concreet houdt dit in dat voor 22 augustus 15 mensen zich aangemeld moeten hebben. Er is ook een maximum: om de sessie goed te laten lopen kunnen maximaal 20 OSM’ers zich aanmelden. Het Ministerie van I&M heeft overigens ook belangstelling geuit voor deze brainstormsessie, wat concreet inhoudt dat de BGT (http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BGT.htm) waarschijnlijk ter sprake gaat komen.

Wil je je svp (ook al heb je je eerder bij Eric aangemeld) via http://www.meetup.com/OpenStreetMap-Nederland/events/223500394/ zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 22/8 opgeven voor deze sessie?

Cheers, Johan

Als je interesse hebt om op 19 september iets te weten te komen over een dataset van Rijkswaterstaat, dan kun je dat op talk-nl aangeven. Zie https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/2015-July/015299.html

Ik moet hier ook nog naar kijken. Gert-Jan vd W had op Talk dit lijste van RWS datasets gepost. Is er eenvoudig te zien welke datasets licentietechnisch al “compatible” zijn (of binnenkort wellicht worden) met OSM? Ik zou het zonde vinden als er een RWS medewerker een mooi verhaal komt vertellen over een dataset waar we als OSM niets mee kunnen.

Van de 1.239 datasets van RWS op data.overheid.nl hebben er 1.238 de CC0 licentie en 1 een PD licentie. Licentietechnisch kunnen we dus in OSM met al die datasets iets. Het is daarmee vooral de vraag welke van die datasets een verrijking (dan wel door importeren, dan wel door linken) kunnen zijn voor OSM.

Bedankt voor je reactie. Dat wordt lastig kiezen :wink:

Over het linken van data. Ik kan me een beetje een voorstelling maken hoe een dataset gelinkt kan worden aan OSM.
Het voordeel hiervan is dat de bronhouder de data up to date houdt.

Maar hoe kun je deze data dan visueel zien in OSM.
Kunnen de kaartrenderers dit alleen visualiseren?

Kortom: Wat zijn de voor -en nadelen van linken naar datasets tov het importeren?

Een link (ik veronderstel hierbij iets van de vorm ref:ABC=XYZ waar ABC het bedrijf is vanwaar de gegevens komen en XYZ hun nummer voor het ding) heeft het voordeel dat software eenvoudig hetzelfde ding in de 2 databanken kan terug vinden en wijzigingen kan koppelen in de twee richtingen. Hierbij moeten allerlei technische gegevens uit de externe databank niet in OSM komen. Probleem is wel dat eender welke mapper die refs kan weghalen omdat zij niet weet waarover het gaat. Er is in sommige kringen ook wat weerstand om allerlei externe refs, die niet in het veld kunnen gecontroleerd worden toe te voegen aan OSM.

Als al die data enkel in de externe databank zit, moet de eigenaar maar op 1 plek updates doen. Gebruikers die de gegevens willen gebruiken moeten dan natuurlijk wel die extra gegevens ook vinden en combineren met OSM data (of een andere databank). Als je dat voor 1 land wil doen, is dat wel doenbaar, als je dat echter moet herhalen voor een reeks landen, heb je waarschijnlijk liever dat alles op 1 plek (bv OSM zit).

Dus voor de eigenaar van de data is de externe set beter, voor iemand die met de data aan de slag wil gaan, is een centrale plek beter. Ook al omdat dan alle dataset in hetzelfde formaat (en hopelijk ook tags) opgeslagen zijn.

Of die externe data set beter is dan wat er in OSM zit hangt een beetje van de eigenaar af. In Vlaanderen zijn de dataset (bv. bushaltes, wandelknooppunten, adresgegevens) van de officiële instanties wel vollediger, maar bevatten ze ook wel veel fouten.

Een terugkoppelformulier om correcties die je in OSM maakt terug te melden aan de instantie is niet altijd bruikbaar/handig/zinvol, omdat iemand die iets in OSM wijzigt niet altijd weet dat er nog op een andere plek een fout gerapporteerd moet worden (bv BAG, maar ook voor AGIV in Vlaanderen voor adressen). Welke buitenlander weet dat nu dat als je een huisnummer corrigeert, je dat ook nog even aan het kadaster moet melden.

Zijn er voorbeelden op OSM naar gelinkte datasets?

Niet dat ik weet. Op http://www.meetup.com/OpenStreetMap-Nederland/events/223500394/ tref je in de discussiethread iets meer aan over linked data. De standaardsite osm.org zal een no-go zijn voor linked data, maar we kunnen wel wat doen op basis van openpoimap. Bijvoorbeeld met doorlinken van dynamische informatie, of informatie over poi’s (het Ministerie van Onderwijs heeft bijvoorbeeld databases met alle scholen in Nederland)