Samebyar i Sverige

Fast vissa gränser är de jure dragna efter exvis älvar, och bör därför i min mening följa eventuella förändringar i älvarnas form. Så är det exvis med gränsen till Norge som uppdateras med några års mellanrum (DN Direkt - Norge krymper – Sverige blir större - DN.se). Då är det geschwint att ändringar i noderna som utgör ett vattendrag påverkar både vattendraget och tillhörande gränser. Men jag kan ha fel såklart

:point_up:

1 Like

Lade till Grans sameby: Changeset: 152179233 | OpenStreetMap
Denna blev lite spännande då Grans är icke-sammanhängande, dvs en multipolygon. Förhoppningsvis blev det rätt.