S-wegen altijd primary volgens de Wiki?

Naar aanleiding van deze changeset, kwam ik tegen dat de wiki zegt, dat S-wegen als primaire weg getagd worden. Dit komt totaal niet overeen met hoe we taggen in Nederland. Alleen de belangrijkste wegen binnen de stad worden getagd als primaire weg, de rest als secundair.

Een overzicht van alle steden met S-wegen:

 • Amsterdam: S100, S102, S110, S112, S116 en delen van S103, S109, S111 en S114 primair. De rest (meer dan de helft) secundair.
 • Rotterdam: S102, S103, S107, S113 en S125 primair. De rest (meer dan de helft) secundair.
 • Den Haag: alles primair
 • Nijmegen: S100 (op klein eindje na), S103, S105 en S110 primair. S101, S102, S104, S106 en S111 secundair
 • Heerlen: slechts 1 S-weg, primair

S-wegen = primair lijkt dus zeker niet de regel te zijn. Daarnaast zou je vooral in Amsterdam en Rotterdam veel te veel wegen primair maken als je de regel zou toepassen. Dan is het niet meer te zien wat de echte doorgaande wegen zijn.

Mijn voorstel zou zijn om de wiki aan te passen voor S-wegen naar ‘highway=primary of highway=secondary’. Dit is dus ook de bestaande manier van taggen. Heeft hier iemand bezwaar tegen?

Mee eens…

Alle s-wegen primary en de rest niet is voor ons makkelijk, maar doet inderdaad vaak geen recht aan de wegkarakteristieken. Ik ben er dus ook voor, en dan kunnen we meteen de criteria eenduidiger maken. Zie ook mijn draadje hier.

Ik heb het aangepast en meteen de lijst van steden geüpdatet. Almere stond daar nog in, terwijl Rotterdam, Nijmegen, Zaanstad en Heerlen ontbraken.

De gemeente Den Haag heeft zelf ook een genuanceerder beeld van de hiërarchie dan dat je krijgt als je alle S-wegen op één hoop gooit: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4621368/1/RIS280303_bijlage_Kadernota_Straten_Wegen_en_Lanen.

Hier wordt onderscheid gemaakt tussen regionale hoofdwegen, stedelijke hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en ‘de rest’. Volgens mij is dit document gebruikt om de wegen in Den Haag te classificeren en daarna zijn alle S-wegen op primary gezet.

Een snelle vertaling zou zijn: regionale hoofdweg = primary, stedelijke hoofdweg = secondary, wijkontsluitingsweg = tertiary, ‘de rest’ = unclassified/residential. Maar daar zijn toch een aantal problemen mee, waardoor ik denk dat we ons niet alleen op deze classificatie kunnen baseren:

De regionale hoofdwegen hebben allemaal doodlopende eindjes. Waar ze ineens overgaan op een stedelijke hoofdweg is gebaseerd op de beschikbare ruimte en niet op het daadwerkelijke gebruik van de weg.

Den Haag is massaal wegen buiten de eigen gemeente aan het classificeren, bijvoorbeeld in Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Deze gemeenten kunnen een ander idee hebben over de functie van de weg.

Het gaat hier om een wensbeeld en niet om daadwerkelijk gebruik. Dit is goed te zien aan de Rijswijkseweg/Haagweg, die tot de opening van de Rotterdamsebaan nog een belangrijke doorgaande functie vervuld.

Dat ben ik niet helemaal met je eens; hoe verder je van de snelweg af gaat, hoe minder de weg verkeer naar secundaire wegen verdeelt en hoe meer hij gelijkwaardig wordt aan paralel gelegen secundaire wegen. Die overgang is geleidelijk, maar je moet ergens een grens trekken. In het geval van de S200: een volledige cirkel als primary reflecteert niet hoe de weg eruit ziet of gebruikt wordt. De Sportlaan en Segbroeklaan zou ik niet hoger kwalificeren dan de Laan van Meerdervoort of de Oude Haagweg/Loosduinsekade.

De S106 is dan wel interlokaal in de zin dat al het verkeer ten minste van Den Haag naar Rijswijk gaat, maar dat is in feite nog steeds grotendeels lokaal verkeer. Het verkeersbeeld en de stroomsnelheid zijn in ieder geval niet erg “primary”.

Als we S-weg-is-altijd-primary loslaten, zou ik voorstellen om de volgende S-wegen af te waarderen naar secondary:
S100, S102, S103, S104, S105, S106, S108: Volledig
S101: Niet
S200: Alleen de Sportlaan en Segbroeklaan.

Bij nader inzien kunnen de Kijkduinsestraat en Machiel Vrijenhoeklaan ook wel omlaag naar secondary. Redelijk hoge stroomsnelheid, maar bedient geen groot gebied. Dan houdt de primary mooi op bij de Laan van Meerdervoort, waar dan twee secondaries splitsen als die laatste wordt opgewaardeerd.

In principe maken geen losse eindjes in het wegennet. Dus bij jouw voorstel zouden de primaire wegen lopen tot de kruising N211-S104-S200 en N14-N44-S101-S200.

In dat geval zou ik zeggen:

 • S100: secondary
 • S101: Benoordenhoutseweg primary, Zuid-Hollandlaan secondary (einde primary bij Utrechtsebaan)
 • S102: secondary
 • S103: secondary
 • S104: secondary
 • S105: secondary
 • S106: secondary (ook in Rijswijk)
 • S107: secondary (dit is de Rotterdamsebaan)
 • S108: secondary
 • S200: secondary

Eventueel kunnen we de S101 Zuid-Hollandlaan, S100 Koningskade, Koningstunnel, Lekstraat, Binckhorstlaan en de S107 Rotterdamsebaan primary houden.

Mooi dat we het grotendeels eens zijn!

Waarom niet, als ik vragen mag?

Goede vraag!
A12 begint/eindigt ook tenslotte zomaar… op de Zuid Hollandlaan.
Zo zijn wegen aangelegd en gegroeid.

Bij autosnelwegen is het een ander verhaal natuurlijk, omdat die classificatie enkel gebaseerd is op een verkeersbord (G01). Dan zijn losse eindjes op sommige punten onvermijdelijk. Dat geldt in principe ook voor trunk, al interpreteren sommige mappers dat wel heel strikt.

Bij de andere classificaties is de geldende praktijk op OSM dat een weg in principe altijd “eindigt” op een weg met dezelfde classificatie of hoger. Het resultaat is een stuk netter en hiërarchisch gezien logischer.

Inderdaad. Het verschil tussen de motorway/trunk enerzijds en primary/secondary/tertiary/unclassified/residential anderzijds is dat de eerste gebaseerd zijn op uitbouwstatus (autosnelweg of autoweg) en de tweede op de plaats in het netwerk.

Als je overal losse eindjes creeërt bij bijvoorbeeld primaire wegen, dan krijg je primaire wegen die eigenlijk alleen het secundaire wegennet bedienen. Die wegen zijn dus eigenlijk gewoon secundair. Dit voorkomt ook dat je op een compleet willekeurige plek (bijvoorbeeld bij de kruising met de Laan van Meerdervoort) de overgang primair-secundair maakt, wat een volgende mapper dan misschien weer aanpast naar een kruising eerder of later.

Als de functie van een weg is om verkeer van secundaire wegen te verzamelen en naar een auto(snel)weg te leiden, kun je dat wat mij betreft het best een primaire weg noemen. In een gebied dat omsloten is door auto(snel)wegen zul je meestal zien dat een primaire weg dat gebied volledig doorsnijdt, maar dat is hier natuurlijk niet het geval. Dat maakt voor de hiërarchie ook niet uit.

Het eind van het primaire gedeelte blijft inderdaad nattevingerwerk, maar hoeft niet volledig arbitrair te zijn. Ik zou het bij een knooppunt van secundaire wegen doen waarbij er verkeersstromen van de secundaire wegen zorgen voor een duidelijk grotere stroom op de primaire tak. Daarnaast kan een verandering in uitbouwstatus (aantal rijstroken, maximumsnelheid, wel/geen gelijkvloerse kruisingen) ook een goede indicator zijn.

Toevallig (zonder dat ik van dit topic wist) heb ik mij de afgelopen dagen wat in het Amsterdamse S-wegennet verdiept. Die wegen zijn wat speciaal omdat de nummering correspondeert met afritten van de A10. Dus ook relatief kleinere wegen kunnen een S-nummer krijgen.
Maar er zijn zelfs S-wegen die ik unclassified zou noemen (en tot een dag geleden stond dit ook zo op OSM) - al is dat een uitzondering. Het schijnt tijdelijk te zijn (niets zo permanent als een tijdelijke oplossing), maar waarop gewacht wordt is mij dan niet duidelijk.

Verder heeft Amsterdam ook een plus- en hoofdnet auto (zie maps.amsterdam.nl), maar grappig genoeg zijn er S-wegen die niet eens hoofdnet zijn (zoals “mijn” S113) terwijl omgekeerd veel hoofdwegen niet eens S-weg zijn.

Wel is het zo dat de 4 “plusnet”-inprikkers S102, S112, S114 en S116 allevier vanaf hun aansluiting op de centrumring S100 op de A10 vrijwel autoweg-karakteristieken hebben: 4, vaak gescheiden rijstroken, deels met middenberm en ongelijkvloerse kruisingen. De S100 zelf is ook plusnet maar voldoet hier lag niet overal aan, vooral de Nassaukade is een route om te mijden, net als de Kattenburgerstraat (de aansluiting van de IJtunnel op de S100).
Op Openstreetmap zijn de S112 en S114 dan ook als highway=trunk ingetekend. Voor de S116 gek genoeg alléén de IJtunnel, terwijl het deel ten noorden daarvan niet als trunk maar als primarry staat. Dat klopt naar de letter (het is daar immers geen autoweg meer), maar het heeft eigenlijk exact dezelfde kenmerken (geen voetgangers, fietsers, brommers en landbouwverkeer toegelaten). Een vergelijkbare weg in Alkmaar (de N242 over de Leeghwaterbrug) is wél even autoweg-af (immers de enige nuttige route voor landbouwverkeer) en is toch getagd als trunk. Kunnen we dat hier niet ook doen voor het deel Johan van Hasseltweg - A10?

Oh, het noordelijkste deel van de S116 (ten noorden van de S117) is geen autoweg, want daar is landbouwverkeer wél toegelaten, zie https://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=11&t=2893&p=1117037#p1116876