Ruiterpaden Ede

Van de Gemeente Ede heb ik wat informatie gekregen over de nieuwe ruiter en huifkarpaden en deze verwerkt.
Het gaat daarbij om het Edese en Roekelse bos. Ik hoop over enige tijd nog informatie te ontvangen over de aansluitende wegen en paden, die onder andere beheerders vallen en zal dan ook die verwerken.

Top! Is de info met satelliet of andere bronnen te kontroleren? Of ben je ook zelf op pad gegaa?

Helaas kijken satellieten niet door boomkruinen en het streetview autootje waagt zich niet op rulle zandpaden.
Enkele van de paden ken ik van afgelopen jaar.
De rest hoop ik (als het weer een beetje mee zit) de komende maanden te verkennen.

Als het oude(re) paden zijn dan kan de “AHN2 maaiveld hillshade” laag helpen.
Met die laag heb je geen last van boomkruinen.

Misschien dat AHN3 daar al klaar is.

Zie: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=32187

Volgens de gemeente gaat het om (deels) nieuwe routes. AHN2 gebruik ik.
De kaartjes die ik kreeg waren niet best, dus er is wat veldwerk nodig.
Later dit jaar, als de aansluitende gebieden ook hun paden klaar hebben,
komt de gemeente ook met een digitale kaart.
Maar ik dacht; laat ik alvast een begin maken.