[routes] Weergave van from, via en to in Waymarkedtrails aangepast

WMT heeft een issue uitgevoerd: het gebruiken van de from, via en to tag values in het detail-kader.

Als er ook een naam is krijg je de from/via/to string in kleine letters onder de naam erbij.

Als de naam ontbreekt maar er zijn from/via/to tags, dan wordt de samengestelde string - - als naam gebruikt.
In de via tag kan je een puntkommagescheiden lijst opnemen, voor het afbeelden wordt de puntkomma dan vervangen door ’ - ’

Dat levert een mooie etappe-lijst op, maar helaas gesorteerd op alfabet ipv de volgorde waarin de delen aan elkaar passen. Dus dat moet je nog steeds via de name tag regelen.

Ik heb voor de hoofdroute van het Grote Rivierenpad de from/via/to strings verplaatst vanuit de etappenamen naar de aparte tags.

https://hiking.waymarkedtrails.org/#route?id=2552826

Vinden jullie dit een verbetering? Zou het nog beter kunnen?