Routering ruiterpaden icm Openfietsmap

Van de openfietsmap pagina Tips & Trics, routeing errors:

Nu merk ik dat in Mapsource (instelling voetganger) en Basecamp (hiking profiel) ook bv over paden met de tag horse=designated (verder geen acces tags) niet wordt gerouteerd. Bospaden in gebieden met een uitgebreid paardrijroutenetwerk liggen er dan ineens erg geïsoleed bij. Dit leidt tot enorme omwegen. Ter illustratie een wandelroute laten berekenen tussen twee niet ver van elkaar verwijderde punten:

In Basecamp (Mapsource levert hetzelfde resultaat) wordt zo’n highway=track & horse=designated ook aangegeven als ruiterpad terwijl het niet als bridleway is getagged.

OpenRouteService (In QlandkarteGT) doet het wel prima.

Vallen deze wegen (highway=xxx & horse=designated) ook onder bridleway en kan ik voor wandelen beter een echte hiking kaart installeren?

De term Ruiterpad (Bridleway) wordt in de volksmond gebruikt voor ruiterpaden bord G9 maar ook voor ruiterpaden in bosgebieden waar je met je paard mag/moet rijden. De 1e categorie is een highway=bridleway en de laatste meestal een highway=track & horse=designated (maar is in NL nog wel vaak als bridleway getagd).

Ligfietser heeft een fietskaart gemaakt die voor veel wandelaars prima voldoet omdat die vaak geen gebruik maken van de routering van de kaart.Ze werken veel met tracks of helemaal zonder tracks/routes. Als je dat wel wilt en ook over dit soort “ruiterpaden” dan is het misschien beter een route te maken met een andere (online?) kaart en het resultaat als track in je GPS te zetten. Als je ook onderweg wilt routeren dan is een andere kaart wellicht het best.

Peewee32, jij hebt de paden in de bovenstande figuren ('t Heihuis, onderdeel van Den Treek) terecht getagged met horse=designated en er geen bridleways van gemaakt. Bord G9 zal je nergens in het gebied vinden, enkel routepaaltjes. Het viel me gewoon op dat op de pagina van openfietsmap staat dat over rutierpaden niet gerouteerd en dit blijkbar ook opgaat voor sporen en paden waar ruiters zijn toegestaan. Ik weet niet of dit laatste ook de bedoeling is van ligfietser.

't Heihuis is nog niet zo heel lang geleden aangekocht door Den Treek Henschoten. Mooi gebied. Ik kan me de insteek van Ligfietser wel voorstellen. Ik mountainbike ook regelmatig hier maar de ruiterpaden vermijd ik dan wel het liefst. Ze zijn vaak heel erg mul en als je daar hard fietsend ruiters tegenkomt is dat ook niet altijd even lekker. Paard en ruiter schrikken nogal eens van die onverwacht aanstormende MTB-ers. Soms is het ook andersom als je opeens al fietsend de bocht om gaat en tegen zo’n grote knol aankijkt :laughing:

Inderdaad heb ik die horse=designated paden en tracks niet routerend gemaakt als er geen bicycle tags op staan. Mede vanwege het taggen van Peewee die dat soort ruiterpaden niet met bridleway tagt maar met horse=designated en ik de fietsers niet op dergelijke paden wil sturen.

Duidelijk, bedankt.

Een gedeelte werd door de vorige eigenaar (SBB?) inderdaad met enige regelmaat machinaal omgewoeld, dat was op de fiets nog goed te doen. Als de nieuwe eigenaar er net als in Den Treek ook nog eens een schep van dat witte zand opgooit dan wordt het inderdaad moeilijk begaanbaar.
Maar het overgrote deel van de huidige ruiterpaden is redelijk vlak en hard, ongeveer zoals in onderstaande afbeelding van de kaarsrechte track die van noorwest bij het viaduct tot zuidoost bij de camping loopt. Nu nog even afwachten of de oude gemarkeerde ruiterroutes worden opgeheven en alleen dat wat in de pdf staat aangegeven overblijft.

Mijn wederhelft is een paardenmeisje en heeft contact met wat ingewijden van “Den Treek Henschoten”. Het lijkt er inderdaad op dat een aantal ruiterpaden gaat verdwijnen (of misschien al verdwenen is) . Helaas voor haar worden mn de wat smallere ruiterpaden opgeheven. Als ze als weg zijn haal dan maar de “horse=designated” er af dan routeert het voor jou ook weer wat beter :wink:

Beste jeroen, off topic misschien, als wandelaar mijdt ik ruiterpaden als zijnde omgeploegd en niet te belopen en ruiters / paarden op fiets- en voetpaden is helemaal not done. Ik kies voor informatieve tags, maar ik heb nog nooit een fietspad gevonden dat een tag horse=no droeg. Maar ja wettelijk mag dat ook niet, dus zal het als tag niet gebruikt worden. n Gemiste kans.

Ik heb de routering van ruiterpaden afgesplitst van OFM Europa en er even een apart topic van gemaakt.

Misschien is het beter mijn OFM styles wat aan te passen, er staat nu:

highway=path & horse=designated & bicycle!=yes  { set highway=bridleway }
highway=track & horse=designated & bicycle!=yes  { set highway=bridleway }

Als er een fietsroute overheen loopt, of bicycle=designated, is het sowieso geen bridleway in de routering van de OFM.
Ik kan er nog een uitzondering op loslaten, bv als de tracktype>3 of surface=sand/bad: bridleway.
Dwz

highway=track & (tracktype=grade4 | tracktype=grade5 | surface=sand | surface=bad) & horse=designated & bicycle!=yes  { set highway=bridleway }
highway=path  & (surface=sand | surface=bad) & horse=designated & bicycle!=yes  { set highway=bridleway }

Nog andere tips?

Ah, dus als bicycle=yes erbij staat dan kan er wel over gerouteerd worden. Ik snap uit je vorige bericht (#5) waarom je daarom ook voor & bicycle!=yes ipv & bicycle=no hebt gekozen en daarom zou ik de slelctie op de kwaliteit van de ondergrond achterwege laten, want die kwaliteit verandert met het seizoen.

@Peewee32: Dn zal ze niet bli zijn met de huidige boswerkzaamheden, ze maken sommige paden zo breed dat je er met gemak met twee menwagens naast elkaar over kan rijden.
Het ziet er inderdaad naar uit dat de oude routes verdwijnen, als dat zover is pas ik het aan.

@Hendrikklaas: Nee het loopt en fietst niet altijd even lekker zo’n paardenpad maar bv in Den Treek en Het Heihuis ontkom je daar gewoon niet aan, je komt onherroepelijk op een een ruiterpad/route. Ik vind de geur van paard wel aangenaam :slight_smile:

Ik heb volgens mij nergens op deze tracks/paths een bicycle=yes gezet. Volgens dit schema mogen op een path in NL fietsers wel komen (tenzij bebording anders aangeeft) . Waarom de “track” ontbreek in de schema weet ik niet maar het lijkt mij dat daar het zelfde voor geldt (iemand??) Ik weet niet exact wat er op de groene bordjes bij het Heihuis staat maar volgens mij staat er geen expliciet verbod om te fietsen maar meer iets in de algemene zin dat fietsers op de paden moeten blijven. Mocht dat zo zijn dan zou ik niet adviseren een bicycle=yes op deze paden te zetten. Natuurlijk routeert de OFM dan voor voetgangers wel beter maar dan zijn we aan het taggen voor de router en dat lijkt me geen goed idee.

De bordjes rond 'T Heihuis zal ik nog eens bekijken, Den Treek weet ik iig wel dat het is toegestaan en daar zou dus bicycle=yes prima als tag en elk pad gehangen kunnen worden.

Ik hoop niet dat je bedoelt dat in OSM daar de bicycle=yes op gezet gaat worden. De default access voor tracks is in nagenoeg alle landen een yes voor bicycle. Als dat ook voor NL geldt (en dat vermoed ik wel) dan kunnen we beter dit schema aanpassen zodat er niet op bijna alle tracks een bicycle=yes gezet hoeft te worden waar fietsen is toegestaan. Is er iemand die weet wat de default access tags zijn voor tracks in NL?

Ik ga er van uit dat highway=track geen beperkingen kent.

Zo ook NL:Kaarteigenschappen | Wegen| Special road types:

Ik ga er vanuit dat je daarmee niet alleen fietsen bedoelt maar alle “voertuigen”. Daar kan ik me zeker iets bij voorstellen alleen begin ik me inmiddels af te vragen wat dit schema probeert weer te geven. Dat is me niet helemaal duidelijk.
Als het gaat om de wettelijke beperkingen dan denk ik dat het klopt wat je zegt. Als het gaat om het aantal tags in OSM te beperken en een hulp te zijn voor routers/renderers dan kon het wel eens anders zijn. Het overgrote merendeel van de tracks in NL is in de praktijk niet toegankelijk voor autos. Ik vermoed dat de meeste auto-routers daar ook rekening mee zullen houden als er geen tag op zit die anders aangeeft.

Als ik naar bv de Duitse versie kijk voor Track (proposal) dan vermoed ik dat die van ons daar niet veel van af zal wijken.

Hoe kijken jullie hier tegen aan?

De meeste onverharde wegen in een bosgebied zijn niet toegankelijk voor auto’s.
De tracks die open zijn zijn dan bedoeld voor landbouwverkeer of om naar een parkeerplaats te rijden.
Een enkele doorgaande track is wel open voor al het verkeer.

In een landbouwgebied zie ik zelden dat een onverharde weg afgesloten is voor auto’s.

In Duitsland zijn ook verharde wegen tussen de akkers vaak niet toegankelijk voor auto’s en zijn ingevoerd als track.

Correct. Als er geen toegangsbeperkingen zijn aangegeven (d.w.z. niet aanwezig zijn in het echt, en dus niet in OSM) verwacht ik niet dat een routeerprogramma beperkingen automatisch oplegt. (Een beperking of prioriteit op basis van oppervlaktewaarde zou echter wel kunnen.) Wat anderen verwachten, weet ik niet!

De “defaults” voor routing zijn niet compleet en, zo te zien, niet echt aangepast nadat highway=track werd geintroduceerd, m.u.v. Duitsland* (en dat staat nog als “voorstel”).

Als een “track” in een gebied ligt waar toegangsbeperkingen gelden, zou ik verwachten dat men die apart heeft aangegeven op zijn minst bij de aansluiting met een openbaar weg d.m.v. access=no, enz.

Begrijp ik uit je opmerkingen dat je zandwegen niet als highway=track in OSM opneemt (want die zijn vaak wel open voor (motor)voertuigen)?

  • Ik meen dat men highway=track in Duitsland gebruikt voor die wegen die voorzien zijn van een bord “geen toegang” voor (motor)voertuigen (250/251) met onderbord 1026-36 resp. 1026-37 of 1026-38, uitgezonderd landbouw/bosbouw voertuigen.

Hangt echt af van het gebied.

Edit: en wat je als “pad” en wat als “track” definieert.

Klopt helemaal.

De trend die ik in mij omgeving zie is dat de steeds meer onverharde wegen door het bos met een slagboom worden afgesloten.
De kleine stukjes landbouwgebieden die er nog liggen worden opgekocht.

Wat ik met m’n “Edit” bedoelde:
Er zijn paden in een bos die ik als highway=path zou opnemen in OSM. Maar als ze breed genoeg zijn, zet ik ze als highway=track in OSM.

De ‘regel’ dat er voor =track sporen van gebruik moeten zijn, negeer ik. Of er iets te zien is, hangt echt af van ondergrond en situatie; en of iets één keer is gebruikt door een voertuig, of constant in gebruik is, heeft voor de definitie geen consequenties (het is dan altijd =track). Ik hou het dus bij de vraag: is het breed genoeg om met een voertuig overheen te rijden? Dat is nog los van de vraag: “mag het?”

Als je dus, net als ik, vele paden in een bos (vanwege de breedte) als highway=track ziet, dan is de opmerking wellicht juist dat “de meeste onverharde wegen in een bosgebied zijn niet toegankelijk voor auto’s”.

Laat onverlet dat er naast die padjes en paden ook zandwegen zijn die begaanbaar zijn voor verkeer. Als die als highway=track opgenomen zijn in OSM, kan een routeerder niet automatisch bepalen of een auto o.i.d. er wel of geen gebruik van highway=track kan maken.

Daarom moeten we m.i. toegang expliciet regelen in OSM als er voor een of meer categorieën een verbod is. Standaardwaarden zijn in zo’n situatie lastig…