Routeplanner voor edelherten

Ik ben op zoek naar studenten die als studie- of stageopdracht een routeplanner zouden willen maken voor edelherten :), wellicht op basis van OSM.

Iemand een idee bij welke opleiding die te vinden zijn ?

In verband met de onduidelijke status van de ecoducten (zie bijv. http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2024006/jagers-moeten-herten-bij-ecoduct-verjagen.htm en http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/hoge_veluwe_ecoduct_pas_open_als_camera_s_werken_1_745038) heb ik de suggestie gedaan om maar eens een routeplanner voor edelherten te maken (zie http://gelderland.partijvoordedieren.nl/downloads/gelderland/2013/06/1372247877_PvdDGelderland_Motie_routeplanner_voor_edelherten.pdf).

Enigszins bedoeld als een ludiek protest, maar met name als een informatieve mogelijkheid om te zien hoe het nu met de ecoducten en de ecologische verbindingszones staat. Om op te kunnen zoeken of een edelhert (ree, wild zwijn, das etc.) van A maar B kan, en hoe dat zou gaan.

Ik zag dat OSM diverse mogelijkheden voor routering heeft (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/OfflineRouters en http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing/online_routers) en zo kwam ik op dit forum uit…

Misschien de herten taggen, zodat ze te volgen zijn ?

En ik me maar afvragen waar mijn belastingcenten blijven

en ga weer over tot de orde van de dag.

groen_duiven (what’s in my name :smiley: )

Beste vdveer, bij de meeste ecoducten is een ding duidelijk, geen voetpaden. Stel deze vraag aan de beheerders om zelf een aantal automatische cameras te plaatsen, dat heeft bij de Arabische tijger ook gewerkt.

Grappig initiatief.

Misschien niet zo makkelijk te implementeren, omdat edelherten geen paden hoeven te volgen? Bestaan er al routers die dwars door landuse-polygonen kunnen routen?

Als het niet geheel realistisch hoeft te zijn, zou je een voetgangers-router kunnen hebruiken, maar je zit dan nog steeds met het probleem dat er geen voetpaden over ecoducten lopen.

Ik vermoed dat het het meest praktisch is om de routeinformatie enigzins grofmazig apart (niet in OSM) vast te leggen, samen met populatiegegevens. Wellicht kunnen die routepaden wel offline uit de landuse polygonen en andere informatie gegenereerd worden. De OSM kaart kan dan de achtergrond zijn, gerendered met nadruk op bepaalde elementen.

Sommige informatie zou lijkt me aan OSM toegevoegd kunnen worden. Ik zie bijvoorbeeld in OSM zo gauw geen rasters staan. Bijvoorbeeld de rasters langs de snelwegen hier op de Veluwe. Laat de renderer ze niet zien, of zitten ze er gewoon nog niet in ?

Bij de taginfo kom ik al wel wat tags tegen die van toepassing zijn :

Animal_crossing (http://taginfo.openstreetmap.org/keys/animal_crossing#values) is vaak in combinatie met “hazard”, dus zal waarschijnlijk een plaats zijn waar dieren vaak een weg oversteken, mogelijk met waarschuwingsborden erbij ?

Wildlife_crossing (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made%3Dwildlife_crossing) is voor een ecoduct.

In enkele gebieden in Duitsland zijn al jachthutten (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:amenity%3Dhunting_stand http://taginfo.openstreetmap.org/keys/hunting_stand#map) aangegeven.

Er is een code voor een veerooster (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier%3Dcattle_grid) maar ik zie zo gauw nog geen wildrooster.

Wildweide ?: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made%3Dwildlife_opening

Er loopt zo’n experiment, zie bijvoorbeeld http://www.natuurmonumenten.nl/edelherten-gevolgd-gps

barrier=cattle_grid volgens Taginfo: 13 328 (op nodes)

Probeer: http://overpass-turbo.eu/s/13U
(let op: werkt niet goed in IE8 maar wel in Firefox e.d.).

Barrier=fence

m.a.w. zorg eerst dat de data op peil komt in OSM. En dit als project in gang brengen.
daarna kan je over routering nadenken.
Heb je zelf al ervaring met in OSM tagging.

Even voor de duidelijkheid, wat is het verschil tussen een wildrooster en een veerooster? Alleen de functie, of zien ze er ook anders uit?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Veerooster

Misschien heb je ook nog wat aan deze kaart met hekken, veeroosters en afrasteringen.

Een veerooster heeft ronde spijlen en grote afstanden tussen de spijlen. Een wildrooster heeft platte strips op kortere afstanden van elkaar.

Als je schuin aan komt fietsen, zul je op een veerooster sneller een probleem hebben. Dit probleemgeval in Deventer is zo te zien een veerooster, al staat er een bord wildrooster bij : http://www.destentor.nl/regio/deventer/deventer-past-fietspad-bij-veerooster-toch-aan-1.3990504

Er bestaan wildroosters met stevige strips op korte afstanden waar een paard en wagen overheen kan. Bij veeroosters is dat volstrekt onmogelijk, en in het algemeen is het ook bij wildroosters niet mogelijk, omdat de strips kunnen verbuigen : http://www.112brabant.nl/news/593-brandweer-redt-paard-uit-wildrooster/. (Dus nooit doen).

Maar gelukkig is er in het engels dus kennelijk alleen cattle_grid, dat scheelt weer :-).

Handig ! (En ik zie nu ook hoe ik een tekst bij een url kan zetten…)

De links van Frankl2009 en Allroads naar http://overpass-turbo.eu zijn ook handig. (Ik had eerst niet in de gaten dat er een query in de link zat. Moest even een andere browser gebruiken en typte gewoon overpass-turbo.eu in…)

Life is never so simple. :slight_smile:
De termen wildrooster en veerooster zijn goed ingeburgerd in Nederland en ik begrijp dat er bedrijven zijn die een verschil tussen wild- en veeroosters maken. Dat onderscheid wordt niet echt gemaakt in Engeland (en OSM terminologie volgt meestal Britse benaming); daar zijn alle soort installaties meestal ‘cattle grid’ Als je kijkt naar de foto op barrier=cattle_grid valt op dat het uit platte maar stevige strips opgebouwd is (al is de afstand dan weer redelijk groot). M.a.w. de begrippen zijn m.i. niet echt genormaliseerd.

In de V.S. gebruikt men ook ‘cattle guard’ en andere termen. Analoog daaraan, gaat (misschien) ‘wildlife guard’ het maken. Misschien ook niet (want het wordt ook gebruikt voor allerlei andere producten).

Je bent vrij om een eigen term binnen OSM te introduceren. Nadeel is dat het wordt niet gerenderd en dus onzichtbaar op de kaart (al zou je een eigen variatie kunnen gaan maken waar het wel wordt getoond).

Misschien is het beter (als de onderscheid van belang is) is om een subcategorie te introduceren. Bijvoorbeeld: de elementen te specificeren die van belang zijn. Het is dan wel handig om het e.e.a. te documenteren in de wiki (en, misschien, even op de tagging list te introduceren).