Rotonde tekenen

  1. De binnenring is meestal gras of met andere planten bedekt, soms met kunstwerk.

  2. Nu ligt daar vaak een ring omheen, wel of niet wat verhoogd, met stenen, betonnen band of anderszins.

  3. De volgende ring is de rijbaan.

Het gaat mij om de ring 2.

Die op tekeningen naar voren komt bij planning van de rotonde.

Hoe benoemen we die.
Ik heb er al over nagedacht, maar kom niet tot een bestaand iets.

Misschien bedoel je kerb (of curb op zijn Amerikaans?)
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/kerb

Die kerb had ik nog niet gevonden.
maar dat is op een node of een way

Was deze aan het intekenen.

Het gaat om het vlak, dat gaasmotief, is dus een closed way/polygon, moet je haast al een relatie van maken.

Hoe je dat noemt, gras is landuse, maar dat leek mij hier niet gepast. en dan nog *=?

Hi Allroads, waarom geen highway=kerb, het is tenslotte een deel van de weg waarvan het gebruik ontmoedigd wordt. Surface=cobblestone of surface=sett afgeplatte cobblestenen ?

In mijn beleving is the kerb echt de rand, het wordt dan volgens wiki ook aangegeven op node of way.
Het vlak is 2 meter breed, …

Je ziet ook bij kerb en trottoir, dat men bij oversteken spreekt van verlaagde rand waar bijvoorbeeld een rolstoel af kan.
Dus kerb zou wel op de rand kunnen, maar je gaat het gehele trottoir ook geen kerb noemen.
Het gebruik van sidewalk (trottoir) op een weg, is een routering tagging, aanhangsel aan de weg. (zo ook highway=* routeringstagging) Topografische tagging, wegvlak taggen (weg op ware breedte tekenen, tag wat je ziet), hoe zou je topografisch zo’n vlak noemen, geen highway=* lijkt mij, zo ook bij topografisch tekenen van trottoir, en daar ligt nu net de onderscheid. Binnenin landuse=grass, de ring(2)?, wegvlak ?

Heeft het zin, uit routeringsoogpunt niet, uit topografisch oogpunt wel. Correctheid.
Ik had wel zoiets van ik ben daar nu, laat ik die rand ook intekenen. Maar de benaming? Dan is het hier tenminste af.

Er staat geloof ik ook een witte doorgetrokken lijn langs die kant.
Dat ben ik natuurlijk weer vergeten toen ik er langs reed.
Moet toch maar eens een camera in de auto hangen, maar dat terzijde.
Kan me voorstellen als je die bewust neemt met de auto, afsnijd, je een bon krijgt. wegens slecht gedrag of …

Misschien iets met http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/area:highway
area:highway=kerb op de relatie, landuse=grass als inner member?

Die link was ik ook nog niet tegen gekomen.
En toch op die pagina geweest waar die verwijzing staat, moet eens wat minder snel lezend scannen.
Dat zou een oplossing zijn voor de weg,

maar of kerb op een vlak moet, ben ik nog niet uit, gevoel zegt, nee.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier%3Dkerb

Ik vraag me af hoe de tekenaars van die tekeningen, dat gaasstuk noemen, moet die legenda maar eens bij zoeken.
ze noemen die laag in de pdf waar die ring onderdeel uit maak: vh-nw-hoofdrijbaan
Een onderdeel van die laag is een paar ander vluchtheuvels.
vh zal wel staan voor vluchtheuvel.
nw voor nieuw.
hoofdrijbaan zal wel betekenen op de hoofdrijbaan.
het gras noemen ze -presentatie-

Maar hoe ze nu “vluchthevel” in het engels noemen???
: refuge denk het niet

we kennen dan wel sumpbuster, maar dat is een overheenrijwering

vluchtheuvel is traffic island en de osm tag: landuse=traffic_island
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:landuse%3Dtraffic_island

Die kerb rand heet overrijdbare- of ribbelstrook, maar mijn engels is niet dermate ruim dat dat begrip gelijk vertaald wordt. In de F1 heet de rand dacht ik ook kerb en dei zijn nogal breed. Op de rotonde is het effect is dat bij nood die oncomfortabele rand - strook bereden kan worden of bij zware of lange / brede transporten. De rotonde vormt voor die markt een bijna onoverkomelijk obstakel er zijn er zelfs waar je rechtuit overheen kan rijden.

Nu heb je zo’n traffic_island getekend op een polygon en wil je op de lijn/rand de kerb taggen, hoe doe je dat?
een lijn eroverheen tekenen.

F1 kerbstones, is een enkele steen breed, dus de randsteen.

Kan je die buitenste outer ring niet kerb noemen?
Ik vraag me echter af wat hier de zin van is, je gaat toch ook niet iedere troittoirband intekenen op OSM? :confused:

Kan je die buitenste outer ring niet kerb noemen?

Bij de rotonde, bedoel je waarschijnlijk dat gaasvlak zie tekening boven.

Het is begonnen, hoe dat vlak heet zodoende kwam de kerb naar voren.
Zinvol, wel of niet heb bovenaan aangegeven. Is de manier, hoe je er tegenaan kijkt.

Vraaginsteek is meer van een technisch aard, hoe je dat zou doen, op de relatie type=polygon met landuse=traffic_island en dan de buitenste rand kerb noemen.
Kan ik zonder de buitenste rand nog eens in te tekenen, de rand benoemen.???

Nu kwam ik wel gisteren een path tegen die ik tekende over een provinciale weg, waar de highway kerbs had, en dus niet rolstoel geschikt om er over te steken.
Het wel of niet tekenen van kerb, of verlaagd kerb houd op sommige plaatsen wel in of je het trottoir mag passeren met de fiets, en zoendoende het achterliggende path kan gebruiken, hoge kerb werkt als barrier neem ik aan.

Dit lijkt me het meest logisch:
-De buitenste rand (outer way van de mp relatie “traffic island”) noem je kerb, met evt eigenschappen als hoogte, materiaal, breedte etc
-Het gaasmotief is dus landuse traffic_island met een groenstrook in het midden er bovenop (inner way van de relatie).

Dus: de mp krijgt landuse=traffic_island, de inner way landuse=grass en de outer way kerb=raised o.i.d. Je hoeft dus niet nog een tweede lijn erbovenop te tekenen

Wordt het met een modieus kunstwerk op het centrale midden, dan lastiger ?, zie http://www.openstreetmap.org/#map=17/52.22042/5.25767 maar niets aangegeven ?! Of http://www.openstreetmap.org/#map=18/52.17538/4.90488 zelfs met overrijsporen of deze met vliegtuig er boven op, http://www.openstreetmap.org/#map=18/52.12329/5.29012 daar moet ik nog eens naar kijken het s nog niet aangegeven of gemapt.