Rotonde D1, qgis

Vorige week werd ik door een databeheerder van een organisatie benaderd om aan te geven waar de rotondes liggen binnen een gemeente.

In Qgis met Quick OSM alle junction=roundabout opgevraagd.
Mijn vraag was, waarom vraag je dat aan mij.
Kan je die dat niet ergens anders verkrijgen. Kijkend naar BGT, NWB, maar wat als je de verkeerborden D1 uit de NDW databank haalt.

Dan komt de vraag naar voren:

  1. Hebben we in OSM alle D1 NDW verkeersbord rotondes gemapt?
  2. Zijn er in OSM ways getagd als rotonde, waar geen D1 NDW staat?

D1

Dan de vraag mogen we OSM ways, waar “on the ground” geen D1 staat taggen als junction=roundabout?

Dit om duidelijkheid in de vergelijking te krijgen.

Proces:
Via browser, copy/paste code, de D1 verkeersbord data NDW van heel Nederland opgehaald, als csv bestand.
In Qgis via Layer-Add layer-Add Delimited Text Layer, file ingevoerd en gekozen WGS84, projectie in csv.

https://data.ndw.nu/api/rest/static-road-data/traffic-signs/v1/current-state?rvv-code=D1&content-type=csv

Deze geëxporteerd naar een geopackage file (.gpkg) in RD New 28992, omdat dat een coördinaat stelsel is binnen Qgis waar je op basis van meters een afstand query kan uitvoeren. Daarnaast voor de geopackage, Spatial Index aangemaakt, hierdoor kan de berekening veel sneller worden uitgevoerd met alle data uit Nederland. Project 28992 stelsel.
Vergelijking uitgevoerd met Processing toolbox-Vector Selection- select within distance, de uitkomst met invert feature selection omgedraaid. Om de vraag te beantwoorden.

Vergelijk:
1.
D1 verkeersbord, waar binnen 60 meter geen OSM way aanwezig is met junction=roundabout

  • Zo staan er wel wat op privaat terrein of ergens achteraf.
  • Zo ook bij die ovale/gesplitste rijbaan kruisingen.

Harlingen ovale rotonde met D1 bord.

Uiterste:
Cyclomedia ziet ook een als D1 (onechte), waarbij de pijlen verkeerd om staan op een erf.
image Slagboom en peters:


afbeelding

2.
OSM way met junction=roundabout waar binnen 60 meter geen NDW D1 verkeersbord staat.

  • NDW data, de streetview opname van Cyclomedia, verwerking HRgroep, uitlevering NDW heeft zijn tijd nodig. Er zijn nieuwe rotondes die al een D1 hebben, maar nog niet zijn opgenomen. Zo ook daar waar cyclomedia niet komt, bijvoorbeeld privaat terreinen.

image Slagboom en Peters:
Hoogeveen geen D1 borden, wel OSM rotonde.

Steenwijk, geen D1 borden, wel OSM rotonde.

Maastricht, geen D1 borden, wel OSM rotonde.

Opmerkelijk: fout, bij zo’n vergelijking komt zoiets naar voren.
Brunssum

Geleen Geen D1 maar D2 gebruik
afbeelding

Pijnacker GeenD1 maar een C4
afbeelding

Opmerkelijk:
En zo staan niet alle D1 op de rotonde


De tekst op het ijzer moeten we kunnen lezen.

Interessante casus van in hoeverre we in OSM precies de bebording van de wegbeheerder moeten volgen, of toch ook naar het praktische/daadwerkelijke gebruik moeten kijken. Ik neig naar het laatste.

Puur omdat ik het leuk vond om over na te denken, heb ik al jouw voorbeelden ‘beantwoord’:

=> voor de weggebruiker gewoon een rotonde, dus kan meegaan in junction=roundabout

=> geen rotonde; rotondes worden niet doorsneden. zie ook de auto die ‘tegen de richting in’ staat.

=> door het parkeren zou ik het niet als rotonde zien, misschien wel als eenrichtingsweg, maar zelfs dat is discutabel

=> een rotonde maar de D1-bordjes waren op? alles roept rotonde, dus correct wat mij betreft

=> kan niet helemaal zien of dit een doorgaande weg is. lijkt me niet echt een rotonde, meer een eenrichtings-parkeerplaats. misschien junction=circular of gewoon oneway.

Ik zie ook een aantal highlights in Nijmegen. Heb je de junction=circular meegenomen? Die hebben soms ook D1 borden namelijk (o.a. Takenhofplein, Keizer Karelplein)

1 Like

Net zoals bij eigenlijk alle OSM-elementen is er geen directe vertaling van bord naar OSM. Er zijn altijd uitzonderingen. Het belangrijkste kenmerk van een rotonde ten opzichte van andere ronde elementen is dat de weggebruikers die al op de rotonde zijn voorrang krijgen.

En dat komt dus al niet overeen met bord D1. D1 geeft geen voorrang aan het verkeer op de rotonde. Bij de meeste rotondes is dat wel zo geregeld, maar is niet automatisch zo.

1 Like

Nee, nu visueel gemaakt (donker rode way, blauw D1).
Zo zie je bij Nijmegen Noord fiets circulair, maar niet op de rijbaan.

Correct, daar heb je een rotonde voor auto’s maar eromheen loopt een (deels) tweerichtingsfietspad, waardoor je op het fietspad niet meer voldoet aan de eisen van junction=roundabout (op de rotonde altijd voorrang & eenrichtingsverkeer falen beiden), maar op de (auto)weg wel. Dus krijg je de combinatie van junction=circular fietspad + junction=roundabout weg


De man met een D1 geplakt op zijn garage staat ook in de landelijke database.

Alkmaar geen D1 maar paarden

Zou je daar een boete krijgen als je tegen het gebruikelijke verkeer in rijdt (aan de rechterkant van de rijbaan natuurlijk) :slight_smile:

Ja :wink:

In Qgis kan je ook mooi het onderbord tekst zichtbaar maken uit de database.

Uden, daar hebben we nog geen rotonde getagt in OSM. foto Niet officieel D1 bord (maten)
Cyclomedia auto zal zijn rondje hebben gereden.

Eindhoven
afbeelding
afbeelding

Militair terrein.
Daar staan wel D1 op de rotonde.

In de topicstart vroeg de databeheerder om alle rotondes binnen een gemeente.
Dan zou je zulke ook mee moeten tellen. Immers er staat een D1 bord.

Een “rotonde” in Arnhem zonder D1 bord. Mag je daar gewoon rechtdoor dus links voorbij rijden of moet je daar rechts voorbij rijden?

https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.98663/5.91683

Ik denk dat dit een afslag naar rechts is, met de rechtdoorgaande weg links van de boom. (En dat je vanaf de weg rechts ook linkslanks de boom naar de weg links mag). Met de nadruk op ‘ik denk’, niet ‘ik weet’ :slight_smile:

Geen rotonde. Linksaf gaat niemand om het eilandje heenrijden. Rechtdoor… kan ik niet goed beoordelen, maar ik denk rechts eromheen rijden. Niet omdat het een rotonde is, maar wel rijbaanscheiding.

Hier ook geen rotonde, kom er dagelijks langs op de fiets (rechtdoor). Vrijwel altijd links er langs:

Dat is duidelijk geen rotonde, zo te zien gemodelleerd naar de bocht in de doorgaande weg die er langs loopt. Maar Allroads geeft hierboven ook voorbeelden die meer lijken op echte rotondes maar ook niet voorzien zijn van een D1 bord. Dan is het de vraag in hoeverre moet het op een echte rotonde lijken zodat de normale rotonde regels van toepassing zijn zonder het bijbehorende bord.

Iets is een rotonde als:

  • Het wegelement redelijk rond is.
  • De weggebruikers op het wegelement voorrang krijgen.
  • Het wegelement eenrichtingsverkeer is.

D1 bord is dus irrelevant.

Dat wordt bepaald door de D1, zeer relevant.
“Rotonde; verplichte rijrichting”

Wat in 1990 was:
“verkeersplein; verplichte rijrichting”

De voorrang:
BABW

Bord D1 Rotonde; verplichte rijrichting

Toepassing en plaatsing

1 Dit bord wordt geplaatst op het middeneiland tegenover de toeleidende wegen. Het bord kan tevens worden geplaatst op de toeleidende wegen.

2 Dit bord wordt slechts toegepast in combinatie met plaatsing van bord B6 en haaientanden bij de aansluiting van toeleidende wegen op de hoofdrijbaan van de rotonde. De vormgeving van de toeleidende wegen is zonodig aangepast aan de voorrangsregeling.

Bovenstaande gebeurt op zodanige wijze dat de bestuurders op de toeleidende weg voorrang moeten verlenen aan de bestuurders op de hoofdrijbaan van de rotonde.

Het D1 bord op de toeleidende weg mag.

Ik begrijp uit de BABW, dat er dan ook een D1 moet staan op het middeneiland.