Δρόμοι: Ονομαστική ή Γενική | Roads: Nominative or Genitive

Συγγνώμη που δημιουργώ νέο θέμα, απλά επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί και βλέπω αλλαγές σε ονομασίες, τελικά τι υιοθετούμε στις ονομασίες;
Ονομαστική ή Γενική;

Αν επιλέξουμε:

  1. Ονομαστική, θα έχουμε εύκολο transliteration.
  2. Γενική, θα έχουμε θέμα με τις κλίσεις (πχ Φλώρινας ή Φλωρίνης, Καρδίτσας ή Καρδίτσης, Λάρισας ή Λαρίσης).

Υπάρχει και μια ενδιάμεση λύση, σε όσους δρόμους υπάρχει reference να μπαίνει η Γενική (ανεξαρτήτως πως την αναφέρει η Εφημερίδα της Κυβέρνησης) και σε όσους δεν υπάρχει reference να μπαίνει η ονομασία των προορισμών που συνδέει.

Αν αποφασίσουμε να επισημανθεί και στο wiki.

θα βρεις την απάντησή μου στο σωστό τόπικ, δεν καταλαβαίνω γιατί έκανες νέο