riverbank

Hello!

Podró?uj?c WRAKiem odkry?em (WOW! :slight_smile: istnienie tagu waterway=riverbank. ?licznie to wygl?da, zacz??em sobie klika? w Potlach Wart? … tylko nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem instrukcj?: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Tag:waterway%3Driverbank

Wyspa na rzece to te? waterway riverbank tylko malowany w przeciwn? stron?? Znaczy w miejscu takim jak to:
http://www.openstreetmap.org/?lat=52.4052&lon=16.9468&zoom=17&layers=B000FTF (w Potlach wida? co namalowa?em) mam pojecha? dalej rzek? maluj?c zewn?trzne brzegi (kraw?d? rzeka - reszta ?wiata) a wysp? oznaczy? takim samym tagiem namalowanym odwrotnie? Czy jednak ?le rozumiem?

Nie jest wa?ne w któr? stron? co wrysujesz, je?li u?yjesz relacji: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Relations/Multipolygon. Nie wiem czy jest wymagane, ale ja u?ywam jeszcze natural=water.

Nie wiem czy kumam … móg?by? jaki? przyk?ad? Bo np tu: http://www.openstreetmap.org/?lat=53.3353&lon=14.5537&zoom=13&layers=B000FTF jest chyba zrobione tak jak ja teraz próbuj? i jak wida? nie dzia?a…

UPDATE!
Dobra chyba za?apa?em o co chodzi … poprawi?em kilka wysp na jeziorach, t? konkretn? po prostu obrysowa?em rzekami, bo de facto s? to dwie ró?ne rzeki (inne nazwy)

Przy czym pozostaje odwieczne pytanie czy lepsze Yahoo czy Landsat - IMHO Landsat rulez, bo z Yahoo to u mnie ciekawie wychodzi. Chocia? z drugiej strony i to i to jest przesuni?te paskudnie…

W Potlach chyba nie bardzo jest wybór, ale w?a?nie sprawdzi?em moje osiedle, gdzie wszystko po czym da si? chodzi? namalowane jest z tracków ( http://www.openstreetmap.org/?lat=52.39157&lon=16.83793&zoom=17&layers=B000FTF ) i nie jest ?le. Zdj?cia s? stare (widz? miejsca które wygl?daj? ju? inaczej), ale jakich? makabrycznych przesuni?? nie ma … no chyba, ?e co? co dla mnie jest ok, dla Ciebie ju? nie.

Anyway … i tak nie ma lepszego sposobu na przemalowanie rzek, jezior itp. jak s?dz?.

Kajak + wiosło :smiley:

Taaa tylko tu si? mówi o malowaniu brzegu wi?c jak ju? to plecak i wodery :smiley:

Przenosz? z w?tku o debugowaniu mapy:

Te numerki jako? nie chc? mi pokaza? w?z?ów zwi?zanych z rzek? ale rozumiem, ?e chodzi o miejsca jak to: http://www.openstreetmap.org/?lat=52.320898&lon=16.906654&zoom=18&layers=B000FTTT
Zrobi?em tak, bo widzia?em, ?e inne rzeki te? by?y z kawa?ków no i w instrukcji przyk?ad te? pokazywa? rzek? w kawa?kach: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Tag:waterway%3Driverbank

W ko?cu gdyby ca?a rzeka mia?a by? jedn? drog? ( ) to by?oby to baaaardzo du?o w?z?ów.

Fakt, zostawimy to tak jak jest, chocia? dziwnie to troch? wygl?da ale innego rozwi?zania nie widz?. Chyba ?e narysowa? same brzegi tak jak si?rysuje drogi i zrobi? z tego po prostu relacj?..

W?a?nie zauwa?y?em, ?e kto? wykasowa? spory kawa?ek Odry (waterway=river) mi?dzy Brzegiem Dolnym a Wroc?awiem zostawiaj?c samo waterway=riverbank. Ktokolwiek to zrobi?, wed?ug mnie (i wiki) waterway=river powinno zosta?:

Wed?ug mnie, waterway=river powinna tak?e by? “no?nikiem” tagu name dla danej rzeki. Apeluj? zatem o nieusuwanie dróg waterway=river nawet je?li rzeka jest ju? zmapowana przez waterway=riverbank.

Niech ju? wejdzie to nowe API :confused:

Przywróci?em to co znalaz?em z Brzegu do Wroc?awia. Widz?, ?e w samym Wroc?awiu te? sporo brakuje. Naci?nij ‘‘u’’ w Potlatchu to pojawi? si? usuni?te drogi, które mo?na odblokowa?.

Dzi?ki:) Troch? odkasowa?em we Wroc?awiu i dalej, ale niektórych odcinków mi si? nie uda?o:/ (By? mo?e zosta?y skasowane zbyt dawno temu?) Na szcz??cie nie ma tego a? tak du?o, wi?c mo?na odrysowa?. Pracuj? nad tym.

Hej, dodaje swoje 2 centy bo dopiero zauwazylem ten watek:

Wedlug wiki, w relacji mutlipolygon wyspy powinny byc wyrysowane w przeciwnym kierunki niz rzeka. Same wyspy nie powinny miec juz waterway=riverbank, osobiscie wyspom dodaje tylko natural=land.

Nawet jesli sie wyrysuje wode (waterway=riverbank) to nalezy pozostawic waterway=river jako pojedyncza linie.

Też tak zrobiłem, ale keepright (od niedawna) uznaje to za błąd ;(