rijden tussen barrières

In mijn wijk zijn rond de eeuwwisseling buurtontsluitingswegen, 2x enkelstrooks, aangelegd met een ca. 25 cm hoge *), naar binnen geknikte stoeprand.
Het voelt alsof je in een kooi rijdt.
Dat ís het in de praktijk ook, gezien het protest van de hulpdiensten ná aanleg. Zij konden bij langzaam of niet-rijdend verkeer niet uitwijken via midden- of zijbermen.

Op sommige locaties, m.n. bij halfverzonken bushaltes, komt de belijning nogal dicht op zo’n stoeprand.
De automobilist nu ziet dat (of niet, gezien de regelmatig aangetroffen wieldoppen in de bermen).
Als/Zo er auto’s op autopilot kunnen/mogen rijden, zou het aangeven van een zodanige stoeprand als barrier=kerb height=0.25 misschien wel zinvol kunnen worden.
Een eerdere discussie over dit onderwerp vond ik niet, zijn er al zodanige toepassingen?

*Dezelfde verhoogde stoeprand komt natuurlijk ook elders voor. Maar waar ik ze ben tegengekomen, is dat telkens een 2x 2strooksweg. Daar speelt het uitwijkprobleem vanzelfsprekend minder.
*
David

*) inmiddels gemeten, 25cm inderdaad

Ik denk (en hoop) niet dat auto’s op autopilot gaan rijden en al helemaal niet vertrouwend op OSM.

Volgens mij wordt in OSM barrier=kerb vooral(?) toegepast voor rolstoeltoegang etc. loodrecht op de wegrichting.

Vermoed het niet zinvol hier tijd aan te besteden.

Maar dat is ook maar een mening…

Het gaat me niet om mijn tijdsbesteding op dit moment, dit kan meteen mee in toch al ontbrekende en aan te vullen elementen.

Dit type stoeprand is te vergelijken met een geleiderail langs de snelweg, die wel wordt getekend; in feite is hij veel dwingender dan zo’n vangrail, door de kleine afstand tussen belijning en barrière. Dat geeft meteen een snelheidsremmend effect, het is maar een enkeling die meer dan 10 kmh boven de maximumsnelheid rijdt, het merendeel houdt zich zelfs aan de 50 kmh-limiet. Dat is op vergelijkbare wegen zonder die ruimtelijke begrenzingsstructuur anders.

Daarom ook mijn vraag, of er al vergelijkbare toepassingen zijn.
Eén wijk over Nederland lijkt me verspilde moeite, ook een onbegrijpelijke afwijking van een kennelijke norm.
Maar bij bijv. drie wijken en een mapper die overweegt het ook zo te gaan doen (is er een andere wijk met een dergelijke structuur?) wordt het misschien wél een zinvolle actie / tendens.

Veel vernieuwde lagen wegen in de Bijlmer zijn zo aangelegd. Zoals bijv de Bijlmerdreef, 2x enkelstrooks met ventwegen. Ik heb wel eens 10 minuten in een bus vastgezeten omdat een auto stilgevallen was, uiteindelijk zijn we met de passagiers die auto 300m verder gaan duwen tot de eerstvolgende weg naar de zijweg.

Het gaat met name om de Bijlmerdreef.
De 's Gravendijkdreef is wel aan de zijkanten voorzien van dezelfde hoge randen, maar de middenberm (beklinkerd) heeft weer een lage, overschrijdbare rand.
Voor Karspeldreef en Groesbeekdreef heb ik verder nog niet geïnventariseerd waar deze constructie (deels) wordt toegepast.

Jij (IIVQ) bent dus bekend met de constructie en de voor- en nadelen daarvan.
Naar jouw mening zinvol om het aan te geven? De bermen zijn toch nog niet getekend, dan kan ik ze meteen meenemen.
Zo ja, als barrier=kerb met height=0.25 (of wat uit exact meten komt) of als kerb=raised ? Het is immers dezelde stoeprand als op verhoogde, aansluitende bushaltes.

per mailreactie een advies gekregen om het wél mee te nemen, als zijnde een Bijlmer-unieke situatie.