Residentials

Door de grote variatie heb ik daar de volgende vragen bij.
Waar zijn die grenzen op gebaseerd?
Wijken, plaatsen of wat ?
Het is niet de bebouwde kom, maar het lijkt willekeurig, klopt dat?
Dus puur figuratief, slechts als area om bewoonde huizen?
De Wiki wijst voornamelijk op wegen, dus hoe zit het?

Hangt van het detailniveau af waarop de mapper wilt werken. De meesten gebruiken de luchtfoto of de kadastrale kaart hiervoor en tekenen het vervolgens wat pragmatisch in. Er is geen harde grens voor als bijvoorbeeld gemeente of landsgrenzen. Zelf teken ik landuse op gebouwblok niveau Voorbeeld zodat ik goed kan detailleren. Maar het is ook prima als jij als mapper het meer op wijkniveau wilt doen.

Vaak worden de landuse wel op hoofdwegen spoorwegen uitgeknipt. Vooral landuse=residential wordt vaak onterecht gebruikt als opvulling van gebieden.

En zo is het.
Ik zie bijvoorbeeld dat het hele rangeerterrein in Venlo onder Residential valt. Dat zou ik dus wel een keer er uit kunnen knippen :confused:

Landuse=residential is al eerder in dit forum aan bod gekomen zie https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=61725 en
highway=residential heeft er niks mee te maken.