Residential vs. service vs. cycleway vs. footway

Postet her da mailinglisten av en eller annen grunn ikke mottar mail fra meg

Holder på med Elveg-import og mange spørsmål melder seg. Et av de viktigere spørsmålene kommer opp når jeg importerer data i boligområder, typisk i tun, mellom blokker og lignende. Hvor går grensen mellom highway=residential, highway=service, highway=cycleway/foot=designated og highway=footway?

Som eksempel, ta et område jeg er ferdig med: Brønndalen i Bergen.

iD: http://www.openstreetmap.org/edit#map=17/60.37361/5.22292
JOSM: Søk etter Brønndalen under “Areas around places”
Google Earth (lett å se veistandard osv.): https://www.google.no/maps/@60.3726538,5.2240298,646m/data=!3m1!1e3

Altså: Hvor går skillet mellom disse veitypene? Er det for eksempel gjort riktig i dette nabolaget? Finnes det noen tommelfingerregler for hva man skal velge? Det er mye ymse som er brukt på eksisterende data, ikke alt er like brukbart som fasit der.

Jeg synes highway=cycleway + foot=designated bare bør brukes dersom vegen er skiltet som gang- og sykkelveg. highway=footway bør brukes dersom vegen er veldig smal og det er åpenbart at det ikke kan/skal kjøre biler der (og det ikke er skiltet som gang- og sykkelveg, sykkelveg eller med forbudt for motorvogn). Grensa mellom residential og service kan være vanskelig. Hvis vegen antas å være kommunal, så vil det vel stort sett være riktig med highway=residential, men dersom den antas å være privat og bare leder inn til et par hus, highway=service.

Min tolkning:
Veier i boligområder med vanlig trafikk (flere hus) er highway=residential
Korte innkjørsler til parkering for et (evt. to/tre) hus er highway=service og service=driveway
Adkomstveier til boligblokker uten allmenn trafikk (brukes av taxier, ved flytting og vareleveranse) er highway=service og evt. foot=yes og bicycle=yes
Gjennomgående g/s-veier er highway=cycleway og foot=designated
Gangveier mellom boligblokker og parkering er highway=footway og evt. bicycle=yes

Det er unødig å tagge highway=service og highway=footway med foot=yes og/eller bicycle=yes.

Enig.
foot=yes er også unødig på highway=path, selv om jeg stadig finner stier tagget slik…