Relatie zoeken met Overpass_Turbo

Is het mogelijk om met behulp van de Overpass_turbo de relaties in een bepaald gebied te selecteren?
Het gaat mij niet om wegen of knooppunten; alleen de relatie zijn voor mij van belang.
Voorbeeld van de zoekopdracht: Selecteer de relaties van alle rwn-routes binnen een bepaalde gemeentegrens.
Jan

Dit zou je op weg moeten helpen: http://overpass-turbo.eu/s/9Tn

@Sander H,
Het heeft me inderdaad op de juiste weg gezet. Ik heb er nog de mogelijkheid aan toegevoegd om binnen de grenzen van een gemeente te zoeken.
Het bespaart me veel tijd om de routes in een netwerkrelatie onder te brengen.
Bedankt,
Jan

Kun je aangeven wat je hebt veranderd?
Dat kan namelijk ook voor anderen erg handig zijn.
Ik denk bijv. aan Flevoland, waar nog heel veel fietsknooppuntroutes aan het netwerk Flevoland moeten worden gehangen.

Hieronder de aanvulling die je laat kiezen voor een gemeente.
Op dit gebied ben ik een absolute leek. Als een echte deskundige verbeteringen kan aanbrengen dan zie ik dat graag.
Jan

Het opnemen van routerelaties in een netwerkrelatie heeft me in het verleden al veel tijd gekost omdat het begrenzen van het gebied lastig was. Door de tip die Sander H me gaf is het nu wel erg gemakkelijk geworden.
Misschien is deze link van een leek op dit gebied en voor andere leken, een hulpmiddel.
http://overpass-turbo.eu/s/9VP

Dat ik op dit terrein een leek ben blijkt uit de zoekopdracht die ik geef. Daarbij kan ik niet bepalen op welk level de grens gezocht moet worden. Gevolg is dat niet de gehele gemeente onderzocht wordt, maar uitsluitend het dorp of stad als onderdeel van de betreffende gemeente.

Ligfietser gaf in een ander topic onderstaande beschrijving die het kiezen van een level wél mogelijk maakt. Die levert helaas geen relatie op die naar JOSM geexporteerd kan worden om verder bewerkt te worden. Het lukt me jammer genoeg niet om de zoekopdracht aan te passen voor relaties.

Zou iemand die wél verstand van zaken heeft, mij en waarschijnlijk ook anderen kunnen helpen?

Jan

Ik weet niet of ik je kan helpen maar ik begrijp de vraag niet. Een relatie is een verzameling ways/nodes dus als die niet getoond mogen worden wat wil je dan zien?

Gaat het om het volgende? In een gebied zitten nodes/ways die onderdeel uitmaken van een relatie. Je wilt alle relaties (en onderliggende ways/nodes) zien waarvan een node/way zich in het gebied bevindt? Is dat wat je zoekt? Of gaat het om de nodes/ways die zich in dat gebied bevinden?

PeeWee,

ik ben blij met je reactie.

Ik wil rwn-wandelroutes uit een gemeente in een Wandelnetwerk opnemen.
De ways en eventueel de nodes worden wel getoond, maar voor mij zijn de namen van de relaties belangrijk omdat die in het Wandelnetwerk worden opgenomen.
Als voorbeeld: Bij het gebruik van deze Overpass: http://overpass-turbo.eu/s/afz worden alle wandelroutes geselecteerd. Nadat je ze naar JOSM geexporteerd hebt, staan ze als relaties onder elkaar en kunnen dan in het Wandelneterk b.v. (id=5288299) worden ingebracht.
Hopelijk is dit voldoende duidelijk om ons te kunnen helpen.

Jan

Is het probleem dat je de area van een gemeente niet kunt bepalen?

Biedt dit aanknopingspunten?

@ PeeWee,

Dit biedt niet alleen aanknopingspunten maar het is voor mij de oplossing ! Die toevoeging geeft me de mogelijkheid om het gewenste gebied te bepalen.
Bedankt voor je snelle hulp.

Jan