Relatie op zandweg of naast gelegen (fiets)pad?

Als een fietspad parallel loopt aan een zandweg in bos/heide, zetten we de relatie voor een wandelpad op de zandweg of op het fietspad?

Ik zeg fietspad, maar misschien is het dat niet (vaak is niet aangegeven dat het alleen voor fietsers is). De zandweg is soms meer een track dan een weg. Ze lopen soms naast elkaar, soms gescheiden door paaltjes, gras of bomen, soms dichtbij elkaar, soms niet.

In mijn relaties zet ik hem op de track. Wij lopen ook vaak op de track ipv het fietspad. Deze is vaak te smal om naast elkaar te lopen. Zeker omdat mijn vrouw altijd met die ‘snelle damesstokken’ loopt.

Klinkt logisch. Ga ik ook zo doen. Toen we liepen langs de wegen waar ik nu in OSM mee bezig ben, was het zo nat en modderig dat we het asfalt opzochten. Dank, ZMW.

En dat mag dus niet!
Je bent zelfs in overtreding.
Dat wordt netjes achter elkaar lopen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/geldigheidsdatum_05-03-2011#HoofdstukII_1_Artikel4
Plaats op de weg:
art. 4: Voetgangers

1.Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.
2.Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.
3.Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
4.In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.

Er is dus niet meer bepaald, dat zij buiten de bebouwde kom de uiterst linkerzijde van de rijbaan bewandelen. Dit wordt ter beoordeling van de voetganger zelf gehouden.

of

http://www.infopolitie.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=31

Als een fietspad parallel loopt aan een zandweg in bos/heide, zetten we de relatie voor een wandelpad op de zandweg of op het fietspad?
Dus de relatie hoort op het fietspad. Ook wanneer dit een officieel en/of niet officieel kenbaar gemaakt fietspad is.

Tja, dan zit er maar 1 ding op.
Ik ga morgen de gehele dag besteden om al de fietspaden in bossen en naast buitenwegen uit OSM verwijderen.
Ik vond toch al dat die schelpenpaadjes weinig te maken hadden met ordentelijke fietspaden.
En als jullie dat geen goed idee vinden, dan blijf ik de rest van mij leven maar in overtreding: FHWB (.uck .et .et.oek)

Het nieuwe fietspad langs de Harderwijkse- en Arnhemse karweg nabij Putten blijft wel bestaan, want dat mag pas een echt fietspad genoemd worden.
Een ware racebaan voor Ligfietser … :slight_smile:

Dan verbied ik je om van mijn style files gebruik te maken en ga ik persoonlijk alle voetpaden veranderen in fietssnelweg :stuck_out_tongue:

Ieder zijn hobby en een stuk verdraagzaamheid.
Zo zijn er fietsers, die juist die schelpenpaadjes mooi vinden.
Vanwege hun karateristieke landelijke beleving.
Ja, en een plas hoort daarbij, schelpen stuiven in de zomer.

Wil je dat niet dan zijn er andere brede beton/asfalt fietspaden.
Dan praat ik niet over de MTBers. Maar de toeritisch recreatieve fietser.

En dan stuift het zandpad ook nog, het is een bewuste keuze om daar te gaan fietsen of wandelen.
Of wachten tot het regent.
Leef met de seizoenen.

Dank voor alle reacties. (I like a potential flamewar as much as the next guy.)

Ik had ook zelf moeten bedenken dat volgens de wet voetgangers altijd een fietspad boven een naastgelegen weg moeten kiezen. En als het geen fietspad is (de status van vele asfalt strookjes in de bossen is niet altijd even duidelijk) dan is het een trottoir; wat wil je meer?

Ik leg de relaties voor m’n wandelpaden op het stukje asfalt/schelpenpad i.pv. in de modder van de weg ernaast (highway=track | surface=dirt | smoothness=very_horrible).

En dan nu de praktische uitvoering …

Wet of geen wet, in dit soort situaties lopen voetgangers bij voorkeur op de track. Zo’n 30 cm breed schelpenpaadje heeft als resultaat dat er wrijving tussen beide gebruikersgroepen ontstaat, zeg maar dat je keurig belt en de groep stoklopers weigert om aan de kant te gaan en je daarna nog op een scheldpartij wordt getracteerd ook … want stoklopers en fietser … dat gaat niet samen.

Omdat je er zelden auto’s tegen komt is het ook geen bezwaar om op het zand te lopen, en het is beter voor de knieen. En je verbruikt ook nog meer energie, dus het afvallen gaat vlotter!

Ik kan niet spreken voor de rest van het land maar hier in de buurt lopen wandelaars vrijwel zonder uitzondering in het zand. En ik heb er nog nooit 1 een bon zien krijgen. Zelfs als ik op de MTB het zandpad de voorkeur geef boven een schelpenpad dat als verplicht is aangeduid krijg ik trouwens geen bon.

Overigens zou ik de relatie op de track zetten.

ZMWandelaar: maak even een wiki over de langdurige quasi-animositeit hier, anders raken nieuwe leden als Allroads op het verkeerde spoor.

Leg me dat eens uit, op welk verkeerd spoor zou ik zitten.

Allroads,

langdurige quasi-animositeit … Wat dat inhoud wil jij helemaal niet weten. Jij wilt helemaal niet weten wat er heeft plaatsgevonden in de tijd voorafgaande aan het prachtige liefdevolle huwelijk tussen ZMWandelaar en Noordfiets.

En als je het toch wilt weten, dan moet je de archieven van het afgelopen jaar maar eens afstruinen. Collumnisten kunnen er een stevige boterham mee verdienen. :wink:

@Noordfiets: Ik zal de komende tijd mijn best proberen te doen. HAd op het vlak van lane/track ook al wat verscherpingen aangebracht. HAd je die al gelezen? en breng je die ook in de praktijk? :wink:

Ja, dat kom ik ook tegen, wandelaars die op het zandpad lopen, terwijl ze op het fietspad horen te lopen, fietspad 80cm breed. En dan niet aan de kant willen gaan voor een auto.
Terwijl het een openbare weg is volgens de wegenlegger.

Ja, zelfs kinderen die stokken dwars over de weg leggen, en vader moeder, opa en oma, kijken er naar.

Schijnbaar kunnen een grote groep wandelaars niet opschieten met elke andere vorm van gebruikersgroepen.

Vroeger waren er maar twee groepen, wandelaar, en paard en wagen.
Omdat de karwielen in verschillende seizoenen (nat) sporen trekken, gingen de wandelaars aan de zijkant op een pad van 30 cm breed lopen. Liepen dus altijd achter elkaar.
Later kwamen de fietsers, die op het wandelpad gingen fietsen. (Vlakker),
De paard en kar werd omgewisseld voor motorisch vervoer, later kregen de overharde paden en meer toeristisch recreatief gebruik.

Onverharde paden horen met de seizoenen mee te leven, hoort bij de kararkteritiek van het onverharde pad. Het landelijke effect.

Ik vindt dat men heden te gauw zeurt als het pad een spoortje heeft.

Alles hoeft in Nederland toch niet geasfalteerd te worden.

Ik heet daarom niet voor niets Allroads.

En zou me ook sterk willen maken voor het behoud van het onverhardeweg/pad en het toeristisch, recreatief netwerk, voor alle soorten van gebruikers.
Planelogisch houd men weinig rekening bij de aanleg/verandering van wegen, stadswijken, industrieterreinen, natuurgebieden, met deze netwerken voor alle soorten van gebruikers.
Men zou meer onverharde paralel wegen/paden aan kunnen leggen. Alternatieven bieden. Wanneer doorgaande verbinden worden afgesloten.
Hoe meer paden, hoe meer spreiding.

Niet zoveel gedaan laatste tijd… en als ik al iets nieuws tegenkom dan is DTeelde me voor …