Rejestr Szkoł i Placówek Oświatowych - jak wygląda sytuacja prawna?

Jest sobie https://rspo.men.gov.pl/ co wygląda na sensowne źródło.

Ale czy możemy z niego korzystać jako bezpośrednie źródło do mapowania w OSM?

Utworzyłem https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Rejestr_Szko%C5%82_i_Plac%C3%B3wek_O%C5%9Bwiatowych i https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Rejestr_Szko%C5%82_i_Plac%C3%B3wek_O%C5%9Bwiatowych gdzie opisałem co znalazłem.

Napisałem też mejla do MENu, bo sama strona rejestru nigdzie nie ma informacji o warunkach korzystania.

Jak należy rozumieć “Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego” - komentarz w zestawie zmian wystarczy?

Nie jestem specjalistą w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, ale moim zdaniem sprawa wygląda tak:

Ponieważ podmiot udostępniający informacje w rejestrze https://rspo.men.gov.pl/ nie określił warunków ponownego wykorzystania informacji zawartych w tym rejestrze, ponowne wykorzystanie informacji zawartych w tym rejestrze może odbywać się tylko na wniosek. Chodzi o to, że brak informacji na temat warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zamieszczonych poza BIP lub CR (centralnym repozytorium) nie tworzy domniemania bezwarunkowości ponownego wykorzystania tych informacji sektora publicznego.
To wynika z art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego:
2. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, wraz z ich udostępnieniem informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo określa te warunki lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie.
4. Brak informacji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium uważa się za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez warunków.

Ale jest też Centralne Repozytorium Informacji Publicznej https://dane.gov.pl/
I jest tam zmieszczony wykaz szkół i placówek (aktualizowany corocznie) https://dane.gov.pl/dataset/839,wykaz-szko-i-placowek-oswiatowych
Warunek ponownego wykorzystania został określony w następujący sposób:
*Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami:
Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego *

Więc najbezpieczniej byłoby korzystać z informacji zamieszczonych na stronie https://dane.gov.pl/

Jeżeli chodzi o spełnienie warunku ponownego wykorzystania, to zamieszczam fragment z tej publikacji:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepniamy-podrecznik-ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego

*(…) użytkownik przy ponownym wykorzystywaniu ISP, która została udostępniona w którykolwiek ze sposobów, o jakich mowa w art. 5 pkt 1 u.p.w., lub przekazana na wniosek (art. 5 pkt 2 u.p.w.), każdorazowo ma obowiązek poinformowania o:

  1. źródle, np. poprzez wskazanie, że informacja pochodzi: ze strony BIP podmiotu zobowiązanego z dokładnym wskazaniem adresu, z jego strony internetowej z dokładnym wskazaniem adresu; w przypadku informacji pochodzącej z orzeczenia sądu lub organu władzy publicznej – poprzez wskazanie nazwy tego sądu
    (organu) i siedziby oraz określenie sygnatury akt; w przypadku gdy informacja pochodzi ze strategii aktywizacji seniorów gminy X – poprzez wskazanie na tytuł tego opracowania, miejsce jego publikacji, numer strony lub rozdziału;
  2. czasie wytworzenia, np. poprzez wskazanie daty wytworzenia informacji przez podmiot zobowiązany podanej na jego stronie BIP; wskazanie daty, z której pochodzi orzeczenie sądu lub organu; wskazania daty publikacji opracowania dotyczącego np. przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym w gminie Y;
  3. czasie pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, np. przez wskazanie daty odczytu informacji na stronie internetowej zobowiązanego lub stronie BIP; wskazanie daty przekazania informacji na wniosek o ponowne wykorzystywanie. Obowiązek takiego oznaczenia informacji obciąża użytkownika, który dokonał ponownego wykorzystania ISP, a odbiorcą tak określonej wiadomości będzie każdy zainteresowany informacją, która powstała w wyniku ponownego wykorzystywania.*

W związku z tym wydaje mi się, że komentarz w zestawie zmian nie wystarczy, bo osoba która będzie przeglądała mapę, chyba tego komentarza nie zobaczy. Trzeba by dodać informację do samego obiektu (podobnie jak to jest robione przy imporcie adresów).

Dzięki za odpowiedź!

Jak ktoś używa adresów z OSM to tagu source też nie zobaczy.

“użytkownik przy ponownym wykorzystywaniu ISP, która została udostępniona w którykolwiek ze sposobów, o jakich mowa w art. 5 pkt 1 u.p.w., lub przekazana na wniosek (art. 5 pkt 2 u.p.w.), każdorazowo ma obowiązek poinformowania o” - oczywiste jest że ma się to obowiązek zrobić przy edycji.

Ale czy obowiązek ten przechodzi na OSM? Czy rozpowszechniający te dane ma obowiązek dopilnowania/zobowiązania wykorzystujących dane by też podali te informacje?

Jeżeli chodzi o widoczność źródła, to chodziło mi o to, że przeglądając mapę można zobaczyć tagi dotyczące źródła (przynajmniej w przeglądarce na PC): https://drive.google.com/file/d/1HbjTx3QfzEcC_TYJSizOyf8diOrkxQg1/view?usp=sharing

Obowiązek chyba dotyczy osoby wprowadzającej dane i OSM, bo OSM chyba też odpowiada za wprowadzone dane. To by było logiczne, ale kto wie, co jest w prawie brytyjskim:) No i które prawo jest ważniejsze w takiej sytuacji - polskie, czy brytyjskie?

Chyba dobre wieści

Chyba tak, ale mam wrażenie, że odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż:

  1. z jednej strony jest informacja, że można informację wykorzystywać bez ograniczeń (co chyba oznacza, że możemy wykorzystywać informację bez żadnych warunków):
  1. z drugiej strony jest odesłanie do strony, na której jest informacja o tym, że trzeba złożyć wniosek do organu, który określi warunku ponownego wykorzystania informacji:

Zakładam, że MEN nie zamierza ścigać osób, które wykorzystują dane z RSPO, tym bardziej że dane z tej bazy są zamieszczane co jakiś czas na stronie https://dane.gov.pl/
Więc najbezpieczniej jest korzystać z tych danych na warunkach podanych na stronie https://dane.gov.pl/

W mojej ocenie to zostało zrobione moim mejlem i dostałem odpowiedź że jest to na zasadach “ponownie wykorzystywany bez ograniczeń”.

Jeszcze raz na to popatrzyłem, https://www.gov.pl/web/gov/wykorzystaj-informacje-sektora-publicznego2 jest trochę niejasna (sekcja “Co musisz zrobić”).

Ale wygląda na to że tym mejlem to zrobiłem - mam potwierdzenie że to co jest tam publikowane jest informacją publiczną, dane już są dostępne więc “Co musisz zrobić” załatwiłem już mejlem).

Zrozumiałem że chodzi tu o to że trzeba napisać do urzędu jeśli coś nie jest jednoznacznie określone jako informacja publiczna, ma inne warunki wykorzystania niż chcemy lub nie jest publicznie dostępne.

Pierwsze załatwiłem mejlem, drugie też, a trzecie nie ma tu znaczenia bo już było publicznie dostępne.

Ja jestem przekonany że jest to w pełni OK korzystać z tego źródła w mapowaniu.

To może dopiszemy do Wiki informację, że można z niego korzystać?

Wydaje mi się to być OK.

Zgadzam się, że taka interpretacja jest uprawniona:)

Moim zdaniem można i trzeba dopisać. Sam bym to zrobił, ale jeszcze nie potrafię.

A czy mają to dostępne w formie jakiegoś pliku, xml-a, czy czegoś, co da się zaczytać maszynowo? Czy się rozmarzyłem?

Tak czy owak - dodałem do wiki, zobaczcie, w razie uwag krzyczcie.

W linku, który wrzuciłeś na Wiki widać, że mają w formie .xls. A z tego już można sobie przekonwertować na coś bardziej tekstowego. A co byś potrzebował?

A, w tym drugim? To jeszcze trzeba przeredagować to wiki. Marzy mi się strona do półautomatycznej aktualizacji tego w OSM.

Na https://rspo.men.gov.pl można pobrać wyniki w CSV, ale żeby niektóre kolumny stały się używalne trzeba je jeszcze obrobić; np. REGON jest zapisywany w formie “=”“771560360"”" (wszystkie znaki cytatu prosto z pliku)

Jeśli komuś będzie się chciało pobrać te pliki po województwach mogę obrobić te dane.

Poza plikami historycznymi plikami .xls i stanem bieżącym (csv z wyszukiwarki https://rspo.men.gov.pl) MEiN udostępnia także https://api-rspo.mein.gov.pl/api/

1 Like

Dzięki informacją pozyskanym z Warszawy (Dzięki Ika) oraz pomocy Pooh przy standaryzacji danych oraz opracowaniu danych dla całej Polski mamy coś takiego:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organised_Editing/Activities/Updating_and_mapping_schools_in_Poland

Na razie w jeszcze jest to wersja w trakcie tworzenia, chętni do pomocy jak zwykle mile widziani (JOSM musi być opanowany)
Mam nadzieję, że zaczniemy już pod koniec tego tygodnia.

Czy takie schematy tagowania są poprawne?



Zaktualizowałem schematy po komentarzach @Cristoffs i @Syntex o isced:level=*. Oryginalne są tutaj.
Zaktualizowałem po uwagach @Ika_Anna - ref:rspo dla zespołów szkół.
Wygenerowane przez PlantUML ze źródła.

Wydaję się że tak. Brakuje tylko https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:isced:level to musi być dodane do każdej jednostki. Mateusz, Conradoos i syntex powinni się wypowiedzieć.

PS. Ale super diagram, powinieneś taki ogarnąć dla innych obiektów. Trzeba to walnąć na wiki.