ref=* motorway_link

In de afgelopen paar weken heeft gebruiker “It’s so funny” (what’s in a name?) door heel NL op alle motorway_link wegen de ref= waarde vervangen met zoiets als “A2 <-> A12”. Eigenlijk vind ik dit zo gek nog niet - ik ben altijd een groot voorstander van consequente tagging! Bijzonder jammer vind ik het dat het niet echt consequent is toegepast. Soms is het “van <-> naar” en soms is het “naar <-> van”. Dit gaat het heel lastig maken om het “gewenste” wegnummer te isoleren in bijvoorbeeld mkgmap.

Het was IMHO beter geweest om de definitie van “ref” aan te scherpen (bijvoorbeeld, het wegnummer op de hectometerpaaltjes, of het wegnummer op de grote borden boven de rijbaan) en daarnaast een nieuwe plek te definieren voor deze nieuwe informatie.

Dit maakt mij best wel verdrietig. Op dit moment ben ik in staat om dit vandalisme te noemen, omdat veel bestaande informatie verloren is gegaan, omdat er (VZIW) geen overleg over is geweest en omdat dit tot nare bijwerkingen gaat leiden. Dit laat weer eens zien hoe kwetsbaar OSM is, zonder enige vorm van controle op de tagging. Als ik deze gebruiker zou benaderen zou ik mij erg ongemakkelijk voelen. Hij heeft het volste recht om dit te doen, en zowel hij als ik kan niet onderbouwen (met verwijzingen naar de wiki etc) waarom deze wijziging goed of fout is. Dat kan ik wel op basis van 30 jaar in de IT, maar dat telt hier niet. Maar ik hou mijn hart vast voor morgenochtend, wanneer mijn OSM-powered Garmin gaat roepen dat ik de “A4 kleiner dan min groter dan A12” moet nemen.

Hartje gelucht, nou ga ik een lekker glaasje whisky pakken… :sunglasses:

Je vergeet het belangrijkste: “A2 <-> A12” is gewoon NIET de ref van die motorway_link. Heb je al eens bordjes “A2 <-> A12” zien staan? :slight_smile: Zoals het daar staat is het hoogstens een note=*.

Als je deze verbindingswegen al een ref wilt geven, dan lijkt het mij te zijn van de weg waar deze naartoe leidt. Dus de weg waar je onherroepelijk naartoe gaat. Alternatief is inderdaad kijken op de hectometerpaaltjes, maar dan zie je dat het niet consequent is. Zelf zou ik ze geen ref geven.

Ik ben benieuwd naar zijn argument om het zo te doen. Dit komt op mij nogal gekunsteld over.

Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat alle verbindingswegen (motorway_links) eigen referenties bij RWS hebben. Bij de afritten/opritten van één punt staat op het hectometerpaaltje een eigen letter 1 2.
Enig nut voor de normale weggebruiker weet ik niet.

De hoofdrijbaan heeft “li” of “re” om linker dan wel rechterrijbaan aan te duiden. Alle andere stukken hebben zo’n lettertje zoals in deze plaatjes. Wat je in het geval van verbindingen van de ene naar de andere snelweg, is dat het wegnummer van de “van”-snelweg wordt aangehouden tot het samenvoegpunt met de “naar”-weg. Dit staat haaks op wat er op de borden boven de rijbaan staat; dan wordt het wegnummer van de “naar”-weg aangegeven, wat natuurlijk veel nuttiger is voor de bestuurder. Dat neemt niet weg dat zo’n verbindingsboog onderdeel van de “van”-weg IS. Zo heeft de wegbeheerder besloten, en daar gaat hij over.

Het kan misschien nuttig zijn om bij een ongeval het wegnummer (en extra letter) van het hectometerpaaltje door te geven om bij de hulpdiensten de lokatie uniek te kunnen bepalen, kan ik me voorstellen.

Wat hoort in de ref-tag te staan? Het woord “ref” impliceert bij mij dat het iets officieels is, m.a.w. overeenkomstig de hectometerpaaltjes. Als het officiele zwaarder weegt dan het nuttige, moeten we een andere manier afspreken om de wegnummers boven de rijbaan te taggen. Eigenlijk is dit geen aanduiding van de weg waar je op dat moment rijdt, maar routeringsinformatie. Als het nuttige zwaarder weegt dan het officiele, stoppen we de wegnummers van de grote borden in de ref-tag, en dan moeten we een ander plekje vinden voor de officiele referenties van de hectometerpaaltjes. Hoe dan ook, de ref-tag is zodanig fundamenteel voor gebruikers van OSM dat het m.i. eenduidig vast dient te staan hoe je de waarde mag interpreteren. Als je tegen een kaartenmaker moet zeggen “soms is het de officiele benaming, en soms ook weer niet - hangt van de mapper af en de waan van de dag” hoe blij denk je dat-ie wordt?

Trouwens, er kunnen veel andere gevallen zijn van een “conflict” tussen officiele en zichtbare zaken… straatnamen bijvoorbeeld.

Wat mij betreft komen die toevoegingsletters van verbindingsbogen niet in onze ref=* tags. Zoals je zelf al aangeeft, zijn dat wel officiele referentienummers en ook bij hulpdiensten in gebruikt voor plaatsbepaling, maar ik zie onze OSM ref=* vooral als een ‘algemeen bekende’ referentie. En dat zijn dan voornamelijk de borden boven de weg, omdat we ons daarop ook orienteren tijdens het rijden*.

Voor de boognummers zullen we een andere tag moeten gebruiken.

  • Navigatiegebruikers daargelaten, maar dat is een heel ander verhaal.

Jouw suggestie lijkt mij een kwestie van een algemeen principe: ref=* is niet noodzakelijk de officiele, formele waarheid, maar wat “algemeen bekend” is. Dat is echter een beetje subjectief… hoe kunnen we dit objectiveren, zodat we de afspraken kunnen documenteren en tenminste een redelijke kans maken op een consequente behandeling door de hele NL mapping community?

Als we gelijk een onderkomen bieden voor de officiele ref-waarde (ref:official=A2b bijvoorbeeld?) dan kunnen we resulterende discussie alvast een beetje ontzenuwen.

Nogmaals, het gaat mij absoluut niet om gelijk krijgen met mijn zienswijze t.a.v. de tagging. Het gaat om de kwaliteit (voorspelbaarheid) van de inhoud van de database, die we alleen kunnen realiseren met “afspraken” (als Brit had ik bijna “regels” geschreven - maar de fout is op tijd ontdekt). Zonder “afspraken” wordt het een haast onmogelijke opdracht voor de afnemers.

Daar leg ik misschien weer de vinger op de zere plek qua tagging: ‘harde afspraken’ versus ‘macht der gewoonte’ of zelfs ‘doen wat de ander doet’.

Niemand die een route uitlegt zal je vertellen: “neem op de A16 afslag 23, volg dan A16f tot de A15, vervolg dan je weg”. Ja, het eerste en laatste stuk wel, maar het middelste stuk niet. A16f is een administratief gegeven. Dat is alleen maar belangrijk bij calamiteiten. Ik zou dan ook liever kiezen voor admin_ref (old school tag) of ref:administrative (hiërarchische tag).

Mij maakt het dan niet echt veel uit of dat verbindingsstuk de ref van de toevoerende weg of de bestemmingsweg heeft. Zoals ik eerder schreef, lijkt het laatste mij logischer, maar ik lig niet wakker van het eerste. Als het maar consequent is, zoals je terecht al stelt.