Redigering av sykkelveier i Oslo Kommune

Hei!

Jeg og Ola Juul Holm er ansatt av mobilitetsdivisjonen i Bymiljøetaten i Oslo Kommune ifm prosjektet “Det digitale sykkelveinettet.” Prosjektet innebærer digitalisering av data om all slags sykkelinfrastruktur i Oslo Kommune, der det skal bygges opp en komplett database for kommunen.

I tillegg er målet å bidra til at alle som sykler i Oslo skal ha mest mulig informasjon tilgjengelig om sykkelinfrastrukturen i byen.
Som et ledd i dette arbeidet vil vi også redigere Open Street Map.

Planen kan summeres opp i noen hovedpunkter:

-Legge inn samtlige veistrekninger i Oslo som har sykkelfelt
-Legge inn samtlige sykkelveier, sykkelveier med fortau, gang- og sykkelveier
-Legge inn all sykkelinfrastruktur i Oslo, b.la sykkelbokser, servicestasjoner, trafikklys, fotstøtter osv…

Vi er nye til open street map, men lærer mens vi jobber, og ønsker å ha et best mulig forhold til alle andre brukere.
Derfor går vi ut her på forumet med info, slik at vi kan ha en best mulig dialog gjennom hele prosessen.

Er det noen umiddelbare tanker/innspill fra dere rundt arbeidet vårt?

Mvh
Gard Myhre Høivik og Ola Juul Holm

Dette høres jo bra ut. Er det mer info på web et eller annet sted?

Vi har tilgang til denne wms’en fra Bymiljøetaten, som er grei å ha når vi skal oppdatere med nye sykkelfelt og slikt i OSM: https://geodata.bymoslo.no:443/arcgis/services/geodata/Temadata_Publikum/MapServer/WmsServer?LAYERS=66,67,68,71. Jeg tror bysyklene mangler her.

Har dere vurdert å legge inn slike data i OSM selv? Eksempler på andre som gjør slikt allerede i OSM er Ruter, Entur og Buskerudbyen, for å optimalisere ruting og planlegging. En fordel vil være at oppdateringene kommer direkte inn i mange gps’er og app’er som brukes av syklister, f.eks. alle Garmin.

Jeg anbefaler at dere bruker profilnavn, profilbeskrivelse og ev. en logo for å vise til at dere jobber for eller i bymiljøetaten. Det er litt vesentlig for andre som ser edits å skjønne hva slags personer det er som gjør endringer, og det er velig bra for åpenheten :slight_smile:

https://www.openstreetmap.org/user/ENTUR%20Johan%20Wiklund
(linkene virker uheldigvis ikke lenger)

Jeg har også snakket med Trond i Buskerudbyen og Johan i Bymiljøetaten om hvordan vi skal få dere til å bli effektive i dette oppdraget. Dette blir nok veldig bra til slutt!

Trond fra Buskerudbyen her. Bare å ta kontakt hvis dere har spørsmål. https://www.buskerudbyen.no/kontakt/sekretariatet/

Sider som har god informasjon:

Veldig bra, Gard og Ola!

Gode innspill fra NKA, Johan og Trond.
Jeg tenker at det er viktig for en stor ny aktør å sette seg godt inn i hvordan OpenStreetMap fungerer. Der mener jeg at bruken av Wiki er viktig, for å samordne bruk av merkelapper/tags/verdier.
Kanskje burde en side opprettes for sykkel-relaterte tagger i denne kategorien, for å forklare / definere norske særegenheter, eventuelt noen som gjelder spesifikt for Oslo: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Norwegian_tagging_guidelines

P.S:
Jeg hadde også tenkt å peke på denne, slik Trond gjør: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cycle_network_in_Oslo
(Jeg er for øvrig skeptisk til å merke gang- og sykkelveier som cycleway, siden gående har førsteprioritet etter loven. Valget har nok med tilpassing til internasjonale rutefinnere å gjøre. Jeg tror mer på bicycle=yes eller =permissive REDIGERT: var cycling=yes eller =permissive )

Mvh
Morten Lange
Litt opptatt av sykkelpolitikk og av OSM

Men man nå også se til selve hensikten med sykkelveien. Selv om gang har prioritet i følge loven så er det vel i praksis sånn at de er lagd som sykkelvei, og det er dermed slik de bør representeres i OSM som ikke følger lovverk direkte, men what is on the ground. Derfor mener jeg at separate veibaner som er skiltet sykkelvei bør mappes som cycleway og at foot=yes er implisitt.

Dette er jo også på en måte en implisitt verdi. Det er jo forholdsvis få veibaner man ikke har lov å sykle på, men ved å prioritere foot over bicycle så blir kartet veldig flatt med bare footways. Det er ikke nødvendigvis feil, men det er ikke sånn jeg ser for meg taggene footway og cycleway ble oppretta.

Mvh
Johan
Langt under gjennomsnittet opptatt av sykkelpolitikk :slight_smile:

Denne er så gammel og utdatert at den enten bør oppdateres eller gravlegges.