RCN Wandelroute netwerk

Als ik een RCN route wil toevoegen dan krijg ik na upload de volgende waarschuwingen

Rol van het lid van de relatie komt niet overeen met de sjabloonuitdrukking ‘natural=peak || natural=volcano || mountain_pass=yes || natural=water || tourism=viewpoint || amenity=drinking_water || natural=spring || place=locality’ in de voorkeuze Walking Route (130)

en

Type ‘knoop’ van lid van de relatie met rol ‘’ komt niet overeen met aanvaarde types ‘relatie’ in de voorkeuze Route Network (122)

Dit zijn allemaal waarschuwingen op knopen die al veel eerder zijn toegvoegd, ik heb deze waarschuwingen voorheen niet gehad.
Kan ik deze negeren, of moet ik die oplossen, en dan hoe?

Negeren en nog eens negeren.
Iemand bij JOSM heeft een aantal validaties bedacht, die naar mijn idee, totaal onzinnig zijn.

Overigens heb ik het idee dat je een rwn route bedoeld, maar dat maakt verder niet, die meldingen in JOSM zijn gewoon hinderlijk en voegen niets toe.

Ja ik bedoelde RWN.

Ik zal ze dan standaard negeren.

Bedankt,

Je kan JOSM vertellen dat-ie die waarschuwing niet meer moet geven. In het venstertje Validatieresultaten, klik op de waarschuwing en dan op het knopje eronder: Negeer het geselekteerde probleem in het vervolg. Heb ik zojuist ook maar 's gedaan.

Vanzelfsprekend mag ieder ergens wat van vinden.
Op https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:route%3Dbicycle zie ik niets over het bij de route horen van het begin- en eind knooppunt, maar het is wel vaak ingevuld.
En dat is waar de validator over klaagt.
Met andere woorden die knooppunten uit de route-relatie, en die waarschuwing komt niet.

Okay, dus geen knooppunten in de route relatie en dan is het opgelost.

Als anderen ze erin zetten dan laat ik ze normaal gesproken staan.

Door dit draadje ben ik er wat verder ingedoken en ik ben er eindelijk uit waar die validaties vandaan komen.
Die komen uit de default presets, de presets, die in JOSM ingebouwd zijn.
Voor een preset van een relatie moet je een role sectie maken en daarin aangeven welke types zijn toegestaan en wat ze eventueel voor tagging mogen hebben.

Het heeft dus niet met de wiki van knooppunt routes van doen, want de presets zijn algemeen voor relaties en je vult in het formulier in of het network rcn, lcn, etc is. Dus voor alle varianten van network heb je dezelfde preset.

En zo te zien bouwt JOSM, dus elke keer aan de hand van de presets een relatie validatie tabel op.
Dus ook als je met eigen presets gaat werken blijf je tegen de validaties uit de default presets aan knallen :open_mouth:

Even wat voorbeelden:

de wandelroute:

      <item name="Hiking Route" icon="presets/misc/route.svg" type="relation" preset_name_label="true">
	        <link wiki="Tag:route=hiking#Tagging_walking_and_hiking_Route_Networks" />
	        <space/>
	        <key key="type" value="route"/>
	        <key key="route" value="hiking"/>
	        <text key="name" text="Name" />
	        <combo key="network" text="Network" values="iwn,nwn,rwn,lwn" display_values="international,national,regional,local" values_context="network" values_sort="false"/>
	        <optional>
	          <reference ref="route_hikebike_optionals" />
	        </optional>
	        <reference ref="walking_routes_roles" />
	      </item> <!-- Hiking Route -->

Het gaat nu om de roles, die staan voor de wandelroutes in een apart stukje:

 <chunk id="walking_routes_roles">
	   <roles>
	     <role key="" text="route segment" requisite="required" type="way,closedway" member_expression="highway|route=ferry"/>
	     <role key="" text="infrastructure" requisite="optional" type="node,closedway" member_expression="tourism OR amenity"/>
  		<role key="" text="natural" requisite="optional" type="node,closedway" member_expression="natural=peak OR natural=volcano OR mountain_pass=yes OR natural=water OR tourism=viewpoint OR amenity=drinking_water OR natural=spring OR place=locality"/>
	     <role key="guidepost" text="guidepost" requisite="optional" type="node" member_expression="information=guidepost"/>
	   </roles>
	 </chunk>

En nu zie je dat nodes en closedway’s wel in de relatie mogen staan, maar alleen als ze een bepaalde tagging hebben, dat veroorzaakt die op zich wonderlijke melding over natural en tourism dit en dat
Een kale node mag dus niet

Fietsroute

	      <item name="Bicycle Route" icon="presets/misc/route.svg" type="relation" preset_name_label="true">
	        <link wiki="Tag:route=bicycle" />
	        <space/>
	        <key key="type" value="route"/>
	        <key key="route" value="bicycle"/>
	        <text key="name" text="Name" />
	        <combo key="network" text="Network" values="icn,ncn,rcn,lcn" display_values="international,national,regional,local" values_context="network" values_sort="false" />
	        <optional>
	          <reference ref="route_hikebike_optionals" />
	        </optional>
	        <roles>
	          <role key="" text="route segment" requisite="required" type="way,closedway" member_expression="highway|route=ferry"/>
	          <role key="forward" text="forward segment" requisite="optional" type="way,closedway" />
	          <role key="backward" text="backward segment" requisite="optional" type="way,closedway" />
	        </roles>
	      </item> <!-- Bicycle Route -->

Hier zijn way en closedway verplicht en ze mogen alleen highway of route=ferry zijn
Niet verplicht zijn way en closedway met forward en backward en dus alleen forward en backward zijn als role toegestaan
nodes mogen dus niet in de relatie voorkomen

Netwerk

      <key key="type" value="network" />
	      <text key="name" text="Name" />
	      <optional>
	        <text key="network" text="Network" />
	        <text key="operator" text="Operator" />
	      </optional>
	      <roles>
	        <role key="" text="member" requisite="required" type="relation" />
	      </roles>
	    </item> <!-- Route Network -->

En hier wordt duidelijk, er mogen alleen relaties in een netwerk worden opgenomen, geen nodes en ook mogen de relaties geen role connection hebben

Ja, zo krijg je bakken foutmeldingen

De volgende interessante vraag dringt zich nu op, als je eigen presets maakt met een ruimere role sectie, wordt die dan door JOSM opgenomen en de krappe default role sectie uitgebreid?

Want dan kun je met eigen presets een hoop meldingen voorkomen

En een klein experiment lijkt inderdaad aan te geven dat dat gaat lukken.
Ik heb gisteren een eigen preset voor rcn routes gemaakt, daar nu in de role section type=node toegevoegd.
Na herstart van JOSM een paar knooppunten aan een route toegevoegd en ik krijg geen gemopper meer :slight_smile:

Dus nu eigen presets maken voor netwerken en rwn routes en kijken of dat helpt.
Helpt het. dan kun je die presets installeren, je hoeft ze niet eens te gebruiken, heb ik de indruk, kan wel