Rauhoitus- ja suojelualueet, luonnon- ja kansallispuistot?

Onkos otsikon mukaisten asioiden suhteen selvitetty löytyisikö näille OSM-luovutuskelpoisia rajoja esim. Metsähallituksesta tai ympäristökeskuksista tms?

Sivulla http://wwwp2.ymparisto.fi/kayttoehdot.html lukee

Vapaan käyttöoikeuden piiriin kuuluva aineisto

“Aineistoa saa käyttää vapaasti. Aineistosta saa valmistaa kappaleita millä tahansa tekniikalla, kuten tulostaa sitä tai tallentaa sitä omiin tiedostoihin. Aineistoa saa saattaa yleisön saataviin millä tahansa tavalla. Aineistoa saa käyttää mihin tahansa, myös kaupalliseen tarkoitukseen. Aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä tämän palvelun nimi, mahdolliset muut tiedon lähteet sekä aineiston palvelusta ottamisen ajankohta. Oikeat lähteet on mainittu kunkin aineiston kohdalla palvelussa.”

Käyttöehdot ovat siis paljon vapaammat kuin OpenStreetMapissa ja vapaat aineistot ovat käytännössä public domainia. Mikäli viittaus alkuperäiseen lähteeseen säilytetään, niin tietojen vieminen OSM:iin vaikuttaisi mahdolliselta. En sitten tiedä, mitä sinne kannattaisi viedä. Ehkä Natura2000-alueet ja luonnonsuojelualueet voisivat olla sellaisia, miksei myös “Asuinalueet-paikkatietokanta”. Luettelo vapaista aineistoista löytyy sivulta http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/paikkatieto.asp, tosin vasta rekisteröitymisen jälkeen. Osaa näistä aineistoista voi katsella Paikkatietoikkunan kautta www.paikkatietoikkuna.fi. Siellä on muuten omina tasoinaan myös OSM:n tiet ja Digiroad. Nämä kumpikin ovat siellä tosin pelkkänä viivaspagettina ilman mitään ominaisuustietoja, eivätkä ne ole ihan ajan tasallakaan.

Jos joku tästä oikein innostuu, niin kannattaisi varmaan ottaa yhteyttä OSM:n uuteen import-työryhmään ja miettiä yhdessä miten homma toteutettaisiin teknisesti, mitä tageja kohteisiin pitäisi liittää, jotta vaatimus lähdeviittauksesta toteutuu, ja miten estetään näiden tagien poistaminen. Niin, ja tietysti ihan aluksi ottaa yhteyttä johonkin ihan oikeaan ihmiseen SYKE:ssä puhelimella tai kasvoista kasvoihin. Kyllä se on jo huomattu, että ei tietojen viemiseen millään sähköpostiviesteillä tai nettilomakkeilla lupaa irtoa. Kuinkahan moneen sähköpostitiedusteluun esimerkiksi POI-tietojen mahdollisesta importista on ylipäätään saatu vastaus?

Ulkomaisissa importeissa ehto “aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä …” on, jos aineiston tuontiin on lupa saatu, katsottu riittäväksi se että jokaisessa aineiston pohjalta luodussa nodessa/wayssa on tagi esim. “source=Suomen ympäristökeskus”. Tiedon lähteeltä vain pitää saada varmistus että tämä on heidän mielestään riittävä maininta - joidenkin maiden viranomaisille se on riittänyt, Suomessa on arveltu että ei riitä. Vain kysymällä selviää.

Tagien poistamista ei voida estää mutta polkujen historiasta ne löytyvät; kai joku homman vastuulleen ottanut voi ne viikoittain ohjelmallisesti tarkistaa uudesta planet.osm:sta. Import-työryhmä varmaan osaisi kertoa käytännöstä tämän suhteen, mitään valvontaa ei ole mainittu harrastettavan.

muistaakseni asiaa on aiemminkin pohdittu. ympäristökeskus ei oikein tajunnut hommaa ja vaati, että karttaa esim navigaattorista katsottaessa näkyy lähdeviite. Pelkkä lähdetiedon sisällyttäminen geodatakantaan ei riittänyt.