Rattatee ristumine raudteega

Vaadates seda fotot (http://www.flickr.com/photos/95487686@N07/8731382004/) tekkis küsimus, kui liiklusmärkide järgi lõpeb rattatee/kõnnitee ära enne raudteega ristumist (ja jätkub hiljam taas peale raudtee ületamist), siis kas ja kuidas peaks seda OSMis tähistama. Enne ratta/kõnnitee lõppemise liiklusmärki on teel järgmised tähised:

highway=path
bicycle=designated
foot=designated
segregated=no
surface=asphalt

Kas peaks julmalt samu parameetreid kasutama, eirates ratta/kõnnitee lõppemise märki või ajada taga täpsust ja muuta tee parameetreid peale seda liiklusmärki. Sellisel juhul, kuidas peaks seda teed tähistama? Kas lihtsalt järgmiselt:

highway=path
surface=asphalt

Või kuidagi teistmoodi?

Ma lisaksin bicycle=yes ja foot=yes, sest kõndimine ja jalgrattaga sõitmine on veel lubatud / need märgid ei keela kõndimine ja jalgrattaga sõitmine.

See oleks jah üks hea võimalus sellise teelõigu tähistamiseks. Ma ise hakkasin mõtlema liikusmärgi sildi kasutamisele? Antud juhul peaks see siis olema liiklusmärk “Jalgratta- ja jalgtee lõpp” (kood 445). Samas tekib siin kohe probleem, kuna tavaliselt on antud liiklusmärgi pöördel kohe vastandmärk “Jalgratta- ja jalgtee” (kood 435). Üks võimalus oleks määrata liiklusmärk koodiga 445 konkreetsele teelõigule (traffic_sign=ET:445). Samas ei tundu see lahendus jälle eriti arusaadav olevat - kasutaja peab hakkama kohe otsima antud liiklusmärgi tähendust.

Minu meelest on hea mõte lisaks panna sõlme liiklusmärgi asukoha ja tähistada seda “traffic_sign=ET:445”. Aga see on iseseisev objekt, ja mitte teelõigu omadus.

Tundub mulle et ET oleks Etioopia, ja Eesti on tegelikult EE.