Rakennusten korkeustiedot kerralla kuntoon

Hei,

OSM on käytössä rakennusten 3D-massamallien lähteenä yhä useammissa suunnittelu- sekä visualisointiohjelmistoissa. Osasta kaupunkeja on saatavilla kaupunkimalleja, mutta niiden formaatit (CityGML, CityJSON) on harvemmin tuettuna visualisointiin painottuneissa ohjelmistoissa. OSM rakennusten korkeusdata on melko kirjavaa, jolloin käyttäjän tulee todennäköisesti itse täydentää dataa ennen käyttöä. Haluasin nostaa keskusteluun rakennusten korkeustietojen datan laadun parantamisen, tai täydentämisen, koko kaupunkien mittakaavassa.

Oma roolini on Forum Virium Helsingissä (kaupungin omistama innovaatioyhtiö) edistää kaupungin digitaalisen kaksosen kehitystä, johon myös kaupunkimallin/paikkatiedon saavutettavuuden & käytettävyyden parantaminen löyhästi kuuluu.

Helpoin tapa kurkata OSM-rakennusten 3D-laatua lienee Cesiumin OSM buildings datasetti, Cesium Sandcastle ja lisätiedot datasetistä: Cesium OSM Buildings – Cesium

Onko tiedossanne korkeusdatan massaimportteja maailmalta? Löytyykö täältä devaajia tai yrityksiä, jotka olisivat kiinnostuneet työskentelemään rakennusten korkeusdatan laadun parantamisen kanssa?

Tiedossani on lisensoinnin haasteita datan hyödyntämisessä OSM rikastamisessa, mutta ei anneta rajoitusten estää keskustelua tässä vaiheessa. Siltä osin kuin hyödynnettäisiin kaupungin omistamaa paikkatietoa, sen lisensoinnista voidaan aina neuvotella.

Terveisin,
Jukka
Forum Virium Helsinki

Moi, itse olen törmännyt rakennusten korkeuksien importteihin ainakin San Fransiscossa, joka tosin vaikuttaa perustuneen lidar-dataan eikä valmiiseen 3D-malliin.