Railway Platform Naam - >

Ik zie steeds meer dat een perron langs een spoor op een station de tag “name=Spoor n” krijgt. Hoewel er ongetwijfeld ergens een bordje zal staan, dat echter hoogst waarschijnlijk “n” vermeldt en niet “Spoor n”, vind ik dat “ref=Spoor n” een betere tagging is.
Wat vinden jullie?

8 posts were merged into an existing topic: Wel of geen naam op perrons