qgis i indeks ulic z danych shapefiles

Witam,

czy wie ktoś może czy jest szansa aby stworzyć indeks ulic wybranego fragmentu mapy w tym programie Qgis?
dzięki z góry z odpowiedź

pozdrawiam

Zakładam, że nie chodzi Tobie o spis ulic dla jednego wybranego fragmentu mapy z uwagi na oczywistość rozwiązania, a o indeks ulic dla symetrycznej siatki kwadratów, na wzór indeksów ulic na papierowych planach miast. Jest wiele sposobów uzyskania takiego indeksu. Przedstawię jeden przykładowy, z użyciem Qgis-a i exela.

 1. Tworzysz siatkę kwadratów dla których chcesz stworzyć indeks ulic (możesz użyć w tym celu narzędzia "Wektor/Narzędzia badawcze/siatka wektorowa/ + haczyk przy opcji “wyjściowa siatka jako poligony”)

 2. Sprawdź atrybuty bazodanowe siatki kwadratów i dokonaj ewentualnych korekt ID kwadratów, tak aby były dla Ciebie intuicyjne

 3. Skorzystaj z narzędzia algebry mapowej “Wektor/Narzędzia geoprocesingu/iloczyn” i przemnóż warstwę ulic z warstwą siatki kwadratów. W ten sposób do każdej nazwy ulicy zostanie przypisany identyfikator kwadratu w którym się znajduje

 4. Wynikową warstwę shp iloczynu wyeksportuj do formatu csv (prawy przycisk myszki na nazwie warstwy → zapisz jako → format csv)

 5. Zaimportuj csv do exela (zakładka “dane/z tekstu”)

Dalej mamy dwie opcje: najłatwiejsza z sortowaniem lub filtrowaniem kolumn z ID kwadratów, lub trudniejsza - z tabelą przestawną. Pierwszy sposób jest oczywisty, więc opiszę tą trudniejszą i niekoniecznie najlepszą opcję:

 1. zaznacz kolumny z nazwami ulic i z identyfikatorami kwadratów i stwórz z niej tabelę przestawną (zakładka “wstawianie/tabela przestawna”)

 2. W okienku ustawień tabeli przestawnej “lista pól tabeli przestawnej” zaznacz haczykami nazwy tych dwóch kolumn i w okienku “etykiety wierszy” zmień ich kolejność tak aby nazwa kolumny z ID kwadratów wyświetlała się na pierwszym miejscu.

 3. Jako wynik uzyskasz indeks ulic o strukturze drzewka
  -ID Kwadratu 1
  —nazwa ulicy 1
  —nazwa ulicy 2
  —nazwa ulicy 3
  -ID Kwadratu 2
  —nazwa ulicy 4
  —nazwa ulicy 5
  —nazwa ulicy 6