public vs civic - jak stosujecie?

W ramach opracowania danych Bbot natrafiłem na dość słabo opisaną różnicę dla tych tagów i ich stosowania. Trzeba by trochę wiki uzupełnić. Proszę napiszcie jak je stosujecie i jak rozróżniacie.

Różnica nie jest jasna, ale możemy coś ustalić.

To pewnie są synonimy. Ja częściej stosowałem building=civic dla budynków miejskich, w których mieści się np. urząd, teatr, basen, biblioteka, muzeum.

Budynek miejski [building=civic] brzmi chyba konkretniej niż “budynek publiczny” [building=public].

W PKOB jest następująca klasyfikacja tego typu budynków:

  • budynek oświaty, nauki i kultury oraz budynek sportowy
    ** ogólnodostępne obiekty kulturalne
    ** budynki muzeów i bibliotek
    ** budynki szkół i instytucji badawczych
    ** budynki kultury fizycznej

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkob/pdf/pkob.pdf
strona 13

Jak sądzicie, czy dla budynków wymienionych w grupie 126, (poza tymi, które już mają swoje osobne tagi jak np. building=school dla szkół, czy building=hospital dla szpitali) pasuje building=civic?

building=civic vs building=public w praktyce będzie tym samym: budynek nieokreślonego typu, dostępny dla ogółu ludzi co wymusza pewne rozwiązania.

Nie stosuję building=civic|public, gdyż to się nie sprawdza - ani nie oznacza budynku określonego typu ani przeznaczenia. Nie sprawdza się również kryterium dostępu - do części takich budynków wejść się nie da (chyba że za pierwsze drzwi) i nie sposób tego stwierdzić bez próby wejścia.