Provinciaal beschermd dorpsgezicht

Hai, ik ben nieuw hier (aangenaam). Ik kom het gegeven tegen dat er zoiets bestaat als Provinciaal Beschermde Dorpsgezichten, ziets als deze: Provinciaal beschermd gezicht Barsingerhorn - Wikipedia . Deze lijken niet overeen te komen met de plaats. Als ik op OSM zoek zijn deze ook niet terug te vinden. Er bestaan er blijkbaar een stevig aantal van, ik gok dat die als relatie toe te voegen zouden zijn, maar hoe zou dit getagd moeten worden? Ik heb geen voorgaande discussie gezien over dit onderwerp, maar ik ken de weg hier nog niet goed. Groetjes, Philip

Welkom!

Mooi op Wikipedia een kaartje van het Provinciaal beschermd gezicht Barsingerhorn gebaseerd op OpenStreetMap.

Hiervoor zou boundary=protected_area naar mijn idee prima passen met protect_class=22.

Hoever reikt een dorpsgezicht? Vanaf een cirkel door de kijkpunten tot aan de gevels van de hoogste gebouwen?

De reikwijdte wordt blijkbaar door de provincie vastgesteld, zoals hier: https://www.hollandskroon.nl/system/files/2022-07/Redengevende%20omschrijving%20-%20Barsingerhorn%20beschermd%20dorpsgezicht%20(provinciaal%20monument).pdf (pagina 11 van dat document heeft een omschrijving, en rept van een bijgevoegde kaart. Er zijn blijkbaar ook van Rijkswege vastgestelde dorps-en stadsgezichten.

Een lijst van beschermde dorps/stadsgezichten is hier te vinden: Categorie:Beschermd stads- of dorpsgezicht in Nederland - Wikipedia

Een en ander gelezen hebbend: ik denk niet dat er “in het veld” iets van deze gebieden terug te vinden is, en bovendien zal het bij de mensen niet algemeen bekend zijn. Bij ons in Moordrecht weten de mensen wel dat het fenomeen bij hun bestaat, maar meer als aanduiding voor het uiterlijk van de panden, niet als gebied of grens.
Ik zie het dus meer als beleidsbepalend hulpmiddel, niet zozeer als een kaartgegeven.

Dat argument geldt wel voor meer dingen zoals bijv. de gemeentegrens. Ja, de bebouwde kom is door borden aangegeven maar de daadwerkelijke grens niet.

In ben wel met je eens dat het niet algemeen bekend is maar daarvoor is nu naar mijn idee juist een kaart :wink:

2 Likes

Naar mijn idee is dit de typische use case voor speciale data die door een relevante autoriteit wordt bijgehouden, wat ze dan kunnen presenteren met bijvoorbeeld OpenStreetMap als achtergrond.

Data die je niet op de grond ziet Ă©n niet bekend is bij de mensen, bekender maken, dat is MI niet de missie van OSM.

Tja, use case, dat geldt naar mijn idee ook voor zoiets als Veiligheidsregio’s.

Ik wordt er wel blij van als ik iets in het nieuws lees met een aardrijkskundig begrip en het dan in OSM opzoek en dat het dan wordt getoond. Met een beschermd dorpsgezicht zou ik ook blij zijn.

Snap ik, maar OSM is geen encyclopedie. Van veiligheidsregio’s vind ik ook dat ze niet in OSM thuishoren, tenzij het altijd een samenstel van gemeentegrenzen is, dan kan je die in een relatie vatten. Dat vind ik dan weer net wel kunnen. En daarmee hoor ik volgens mij bij de rekkelijken!

De gemeentegrenzen zijn in principe wel aangegeven dacht ik, al klopt het niet helemaal met de officiële lijnen. Ook daar ben ik rekkelijk denk ik, je maakt de grens op uit wat er zichtbaar is plus precizering uit de officiële bronnen.