Proposed features/Mapping disputed boundaries

Predložen je način kako da se mairaju sporne granice što je tema koja je nama bitna.

Mislim da je predlog ok, bar kao prelazno rešenje, koje omogućava da se spsute tenzije i konfikti i da svaka od strana u sporu makar može da ucrta mapu onako kako njoj to odgovara.

Valjalo bi glasati.

Vidite: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Mapping_disputed_boundaries

Glasanje je završeno. :expressionless:

Video sam predlog još odavno, ali, iskreno, nemam stav o njemu, pa sam preskočio.

I ja sam tek naknadno video da je završeno. U stvari glaso sam i video sam da je još neko pored mene isto to uradio a onda su ti glasovi poništeni i stranica prepravljena tako da sevidi da više ne može da se glasa.